Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 1

Giáo trình “Lý thuyết tài chính” cung cấp cho học sinh trung học chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán - Tài chính những nguyên lý cơ bản, có hệ thống về các nội dung, các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, trong quá trình biên soạn, các tác giả cũng đã bám sát những vấn đề đổi mới trong cơ chế, chính sách kinh tế – tài chính nhằm giúp người học dễ dàng tiếp cận hơn với các vấn đề tài chính của nền kinh tế đang trong quá trình chuyển đổi của nước ta. Giáo trình gồm có 6 chương, mời các bạn cùng tham khảo.