Giáo trình Marketing căn bản - Nguyễn Thị Thanh Huyền

Nội dung Giáo trình Marketing căn bản trình bày khái quát chung về marketing, thị trường và nghiên cứu thị trường, chính sách sản phẩm, chính sách giá cả, chính sách phân phối và chính sách xúc tiến hỗn hợp. Mời bạn đọc cùng tham khảo.