Giáo trình Máy công cụ cắt gọt: Phần 2

Giáo trình Máy công cụ cắt gọt: Phần 2 gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Chương 4: Máy Phay; Chương 5: Máy Bào; Chương 6: Máy mài, máy xóc, máy chuốt; Chương 7: Thiết bị cơ khí hóa và tự động hóa. Mời các bạn cùng tham khảo.