Giáo trình môn Quản trị chiến lược

Giáo trình môn Quản trị chiến lược cung cấp những kiến thức về tổng quan về quản trị chiến lược; phân tích môi trường ngoại vi; phân tích nội bộ doanh nghiệp; xác định nhiệm vụ và mục tiêu của doanh nghiệp; xây dựng và lựa chọn chiến lược; các chiến lược cấp công ty. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.