Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp

Giáo trình này được dùng chủ yếu cho sinh viên chuyên ngành Hệ thống điện, trình độ Cao đẳng nên các phần kiến thức trong đó mới chỉ dừng ở mức độ giới thiệu cho người học những kiến thức cơ bản về các thiết bị chính liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến phần điện trong nhà máy điện và trạm biến áp.