Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp: Phần 1

Giáo trình Nhà máy điện và trạm biến áp gồm có 7 chương và được chia thành 2 phần, phần 1 gồm 3 chương với những nội dung chính sau: Khái niệm chung về nhà máy điện và trạm biến áp, các thiết bị điện chính trong nhà máy điện và trạm biến áp, chọn khí cụ điện và dây dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo.