Giáo trình Sức bền vật liệu

Giáo trình Sức bền vật liệu là môn khoa học bán thực nghiệm thuộc khối kỹ thuật được giảng dạy trong các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật. Nó cung cấp những kiến thức cần thiết về những tác dụng cơ học để giải quyết các vấn đề thực tế trong việc thiết kế chế tạo, tính bền cho chi tiết, nó là môn học cơ sở cho rất nhiều các môn học chuyên ngành thuộc khối kỹ thuật.