Giáo trình Thiết kế mạch điện tử (dùng cho trình hệ cao đẳng): Phần 1 - TS. Nguyễn Hữu Trung (chủ biên)

Giáo trình "Thiết kế mạch điện tử (dùng cho trình hệ cao đẳng)" được biên soạn nhằm hướng dẫn cho sinh viên cách sử dụng phần mềm thiết kế mạch điện tử OrCAD. Phần 1 cuốn giáo trình trình bày các nội dung của phần "Vẽ mạch nguyên lý với OrCAD Capture". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.