Giáo trình Thiết kế quần áo - TS. Trần Thủy Bình (chủ biên)

Giáo trình Thiết kế quần áo do TS. Trần Thủy Bình làm chủ biên có bố cục gồm hai phần và 11 chương, trình bày những nội dung sau: Phần A những kiến thức cơ sở bao gồm từ chương 1 tới chương 4, phần B phương pháp thiết kế quần áo thông dụng từ chương 5 tới chương 11. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên và giảng viên chuyên ngành thiết kế thời trang. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết của giáo trình.