Giáo trình Thực tập Nguội - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

Giáo trình Thực tập Nguội bổ trợ cho tay nghề phần thực hành nghề kỹ thuật máy lạnh và điều hoà không khí, và trong quá trình thực hiện có những phần cần phải gia công nguội như: Vạch dấu, đục, dũa, khoan, cắt ren v.v. mới hoàn thành được công việc;...Mời các bạn cùng tham khảo!