Giáo trình Tiện lỗ

Giáo trình Tiện lỗ của trường CĐ Nghề Nha Trang cung cấp cho người học các kiến thức: Mài mũi khoan, khoan lỗ trên máy tiện, tiện lỗ suốt, tiện lỗ bậc, tiện lỗ kín. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.