Giáo trình Tiện nâng cao

Giáo trình Tiện nâng cao cung cấp cho người học các kiến thức: Tiện ren mô đun, tiện chi tiết gá lắp trên ke gá, tiện chi tiết gá lắp trên bàn xe dao, tiện bằng nhiều dao,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.