Giáo trình Tiện ren truyền động

Giáo trình Tiện ren truyền động cung cấp những kiến thức về tiện ren vuông ngoài, tiện ren vuông trong, tiện ren thang ngoài, tiện ren thang trong. Mời các bạn cùng tham khảo.