Giáo trình Tin học văn phòng - Thạc Bình Cường

Nội dung Giáo trình Tin học văn phòng (sách dùng cho hệ đào tạo cao đẳng)nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về cách sử dụng máy tính dễ dàng, thao tác nhanh nhờ giao diện đồ họa ổn định, sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng, soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác trong văn bản của phần mềm Word chạy trên môi trường Windows, sử dụng Excel tạo lập các bảng tính điện tử và thực hiện các phép tính đơn giản đến phức tạp, tảng trí, vẽ đồ thị và in ấn dựa trên các số liệu bảng tính, hiểu và trình diễn được Powerpoint.