Giáo trình Vật liệu điện

Nội dung giáo trình Vật liệu điện đề cập đến những đặc tính cơ bản về các vật liệu cách điện; đặc điểm, tính chất và công dụng của vật liệu dẫn điện; khái niệm về vật liệu từ. Mời các bạn cùng tham khảo!