Nghiên cứu ứng dụng phần mềm Ubersense (Huld technique) trong giảng dạy kỹ thuật quyền (Poomsae) cho sinh viên chuyên ngành Taekwondo năm thứ I trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh

Ứng dụng khoa học kỹ thuật trong quá trình giảng dạy tại các trường đại học là công việc giúp đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy và học tập. Việc tìm hiểu và ứng dụng phần mềm phân tích video quay chậm Ubersense (được tích hợp ngay trong các thiết bị điện thoại thông minh) trong giờ học đã đem lại hiệu quả cao trong giảng dạy kỹ thuật quyền cho sinh viên chuyên sâu Taekwondo năm thứ I trường Đại học thể dục thể thao Bắc Ninh.