• Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng mềm - Th.S Phạm Thị Cẩm Lệ: Phần 1 với các nội dung tổng quan về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, các yếu tố tác động đến quá trình giao tiếp, phong cách giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng lắng nghe hiệu quả, kỹ năng viết email, kỹ năng quản lý cảm xúc.

   86 p hvct 25/01/2021 38 0

 • Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng mềm - Th.S Phạm Thị Cẩm Lệ: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung kỹ năng làm việc nhóm; phân loại nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng thuyết trình; các bước thuyết trình; kỹ thuật thuyết trình; kỹ năng phỏng vấn và viết CV. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   61 p hvct 25/01/2021 39 0

 • Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp) gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   266 p hvct 10/12/2020 71 0

 • Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ cao đẳng)

  Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

   346 p hvct 10/12/2020 70 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ trung cấp)

  Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trung cấp giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang...

   150 p hvct 10/12/2020 52 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Giáo dục Quốc phòng an ninh (Trình độ cao đẳng)

  Môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo cao đẳng giúp người học có những kiến thức cơ bản về quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng lực lượng vũ trang...

   214 p hvct 10/12/2020 49 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Giáo dục thể chất trình bày những nội dung chính sau: Thể dục cơ bản, điền kinh, môn bơi lội, môn cầu lông, môn bóng chuyền, môn bóng rổ, môn bóng đá, môn bóng bàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   98 p hvct 10/12/2020 51 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Giáo dục thể chất (Trình độ cao đẳng)

  Môn học Giáo dục thể chất là môn học điều kiện, bắt buộc thuộc khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng. Chương trình môn học bao gồm một số nội dung cơ bản về thể dục, thể thao; giúp người học tập luyện để nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện.

   130 p hvct 10/12/2020 53 0

 • Giáo trình môn học Chính trị (Trình độ Trung cấp)

  Giáo trình môn học Chính trị (Trình độ Trung cấp)

  Môn học Giáo dục chính trị trình độ trung cấp có nội dung gồm: Khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tu dưỡng, rèn luyện để trở thành người công dân tốt, người lao động tốt.

   80 p hvct 10/12/2020 54 0

 • Giáo trình môn học Pháp luật (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Pháp luật (Trình độ cao đẳng)

  Những nội dung chính của giáo trình môn học Pháp luật: Một số vấn đề chung về nhà nước và pháp luật, hiến pháp, pháp luật dân sự, pháp luật lao động, pháp luật hành chính, pháp luật hình sự, pháp luật phòng chống tham nhũng, pháp luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

   104 p hvct 10/12/2020 39 0

 • Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng)

  Môn học Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường...

   162 p hvct 10/12/2020 60 0

 • Ebook Sinh học đại cương - NXB Giáo Dục Hà Nội

  Ebook Sinh học đại cương - NXB Giáo Dục Hà Nội

  Cuốn sách Sinh học đại cương do nhà Giáo Dục Hà Nội xuất bản có kết cấu nội dung gồm 4 chương trình bày về: Tế bào, sự trao đổi chất và năng lượng, di truyền và biến dị, nguồn gốc sự sống và đa dạng sinh học. Mời các bạn cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 29 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số