• Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 2 - Trần Ngọc Hợi

  Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 2 - Trần Ngọc Hợi

  Sách "Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng: Tập 2 - Điện, từ, dao động và sóng" trình bày về định luật CouLomb và điện trường, định luật Gauss, điện thế, điện dung, điện môi và năng lượng của điện trường, dòng điện và điện trở, từ trường, các nguồn của từ trường, độ dự cảm...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 44 0

 • Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 3 - Trần Ngọc Hợi

  Ebook Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng Tập 3 - Trần Ngọc Hợi

  Vật lý đại cương: Các nguyên lý và ứng dụng - Tập 3: Quang học và vật lý lượng tử gồm nội dung từ chương 31 đến chương 41, trình bày về quang hình học, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, thuyết tương đối, lượng tử hóa bức xạ điện tử, cơ học lượng tử, nguyên tử và bảng tuần hoàn các nguyên tố, vật rắn tinh thể...

    p hvct 30/10/2020 32 0

 • Ebook English for Construction 2

  Ebook English for Construction 2

  Ebook English for Construction combines a strong grammar syllabus with the specialist vocabulary students need to succeed in this area. It contains topics that reflect the latest developments in the field making it immediately relevant to students’ needs. The CD-ROM accompanying the book contains the course book audio and interactive glossaries. This is ebook English for Construction...

    p hvct 30/10/2020 12 0

 • Ebook English for Construction 1

  Ebook English for Construction 1

  Ebook English for Construction combines a strong grammar syllabus with the specialist vocabulary students need to succeed in this area. It contains topics that reflect the latest developments in the field making it immediately relevant to students’ needs. The CD-ROM accompanying the book contains the course book audio and interactive glossaries. This is ebook English for Construction 1.

   

   

    p hvct 30/10/2020 7 0

 • Ebook Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn - GS.TSKH Võ Như Cầu

  Ebook Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn - GS.TSKH Võ Như Cầu

  Cuốn sách Tính kết cấu theo phương pháp phần tử hữu hạn có cấu trúc gồm 12 chương trình bày nội dung: Khái niệm và nguyên lý cơ bản trong lý thuyết phần tử hữu hạn, tính chất của phần tử hữu hạn, bài toán một chiều, hệ giàn, bài toán hai chiều dùng tam giác biến dạng không đổi,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung tài liệu.

    p hvct 30/10/2020 8 0

 • Ebook Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp - NXB GTVT

  Ebook Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp - NXB GTVT

  Cuốn sách Phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp của NXB GTVT trình bày các nội dung về quá trình viết báo cáo tốt nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu nắm bắt phương pháp luận trước khi thực hiện một báo cáo tốt nghiệp của sinh viên. Cuốn sách trình bày một cách căn bản cách thức viết một báo cáo tốt nghiệp, phương pháp viết báo cáo tốt nghiệp này...

    p hvct 30/10/2020 9 0

 • Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1) - NXB Giáo dục

  Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1) - NXB Giáo dục

  Giáo trình Vật lý đại cương (Tập 1) sau đây có nội dung trình bày gồm 2 phần và được chia làm 7 chương: phần 1 cơ học (chương 1 động học chất điểm, chương 2 động lực học chất điểm, chương 3 động lực học hệ chất điểm-động lực học vật rắn, chương 4 năng lượng, chương 5 trường hấp dẫn), phần 2 nhiệt học (chương 6 vật lí thống kê...

    p hvct 30/10/2020 18 0

 • Giáo trình Thống kê xã hội học - Đào Hữu Hồ

  Giáo trình Thống kê xã hội học - Đào Hữu Hồ

  Giáo trình Thống kê xã hội học gồm 2 chương, chương 1 trình bày về một số khái niệm và kết quả cơ bản của xác suất, chương 2 trình bày về các nội dung phần thống kê xã hội như: lý thuyết mẫu, một vài ước lượng đơn giản, một số bài toán kiểm định giả thiết đơn giản, tương quan và hồi quy...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 7 0

 • Giáo trình Toán rời rạc - TS. Võ Văn Tuấn Dũng

  Giáo trình Toán rời rạc - TS. Võ Văn Tuấn Dũng

  Giáo trình Toán rời rạc gồm 5 chương, chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản nhất của logic học bao gồm: mệnh đề, các quy luật logic, vị từ và lượng từ, suy luận toán học. Chương 2 trình bày các vấn đề cơ bản trong phép đếm và trong giải tích tổ hợp. Chương 3 trình bày khái niệm thuật toán, giới thiệu một số thuật toán tiêu biểu. Chương 4...

    p hvct 30/10/2020 25 0

 • Giáo trình Hóa lí: Tập 1 - Nguyễn Đình Huê

  Giáo trình Hóa lí: Tập 1 - Nguyễn Đình Huê

  Cuốn "Giáo trình Hóa lí - Tập 1: Cơ sở nhiệt động lực học" trình bày về đối tượng, phương pháp và giá trị của môn học, nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học, nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học, nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học, sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực...

    p hvct 30/10/2020 25 0

 • Giáo trình Hóa lí: Tập 2 - Nguyễn Đình Huê

  Giáo trình Hóa lí: Tập 2 - Nguyễn Đình Huê

  Nội dung cuốn "Giáo trình Hóa lí - Tập 2: Nhiệt động lực hóa học" trình bày về đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí, dung dịch lõng vô cùng loãng, dung dịch lí tưởng và dung dịch thực, phương pháp hoạt độ, cân bằng hóa học, ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hóa học, nhiệt động lực học thống kê, quy tắc pha, giản đồ pha và hiện...

    p hvct 30/10/2020 25 0

 • Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

  Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

  Giáo trình Toán cao cấp trình bày một số kiến thức cơ bản của môn Toán cao cấp gồm: phần Đại số tuyến tính và Giải tích cổ điển và được cấu tạo thành 6 chương - do ThS. Trần Quang Đông làm chủ biên. Nội dung các chương trình bày về tập hợp, ánh xạ, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm số một biến số, chuỗi và...

    p hvct 30/10/2020 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số