• Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin cấu trúc gồm hai phần. Trong đó, nội dung phần 1 trình bày khái lược về triết học và lịch sử triết học, sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin, một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại; Phần 2: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung phần này được trình bày từ chương V...

    p hvct 30/10/2020 32 0

 • Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Cấu trúc của Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin được chia làm ba phần và 16 chương. Nội dung trình bày về đối tượng, phương pháp và chức năng của kinh tế chính trị Mác - Lênin, phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa và những vấn đề kinh tế chính trị của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 31 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và đế...

    p hvct 30/10/2020 37 0

 • Giáo trình Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Chính trị được cấu trúc thành 19 bài, trình bày một số nội dung chính về: chủ nghĩa duy vật khoa học, những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn của con người, tự nhiên xã hội, những ảnh hưởng của môi trường sinh thái và dân số đối với xã hội, cấu trúc xã hội, ý...

    p hvct 30/10/2020 43 0

 • Giáo trình Triết học - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Triết học - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Nội dung Giáo trình Triết học gồm 11 chương, trình bày vai trò của triết học trong đời sống xã hội, khái lược lịch sử triết học phương Đông, phương Tây; khái lược lịch sử triết học Mác - Lênin, chủ nghĩa duy vật biện chứng - cơ sở lý luận của thế giới quan khoa học, phép biện chứng duy vật - phương pháp luận nhận thức khoa học và thực...

    p hvct 30/10/2020 10 0

 • Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Cơ sở văn hóa Việt Nam - Trần Quốc Vượng

  Cuốn sách "Cơ sở văn hóa Việt Nam" được viết theo chương trình môn học Cơ sở văn hóa Việt Nam (giảng dạy trong 60 tiết) với 4 đơn vị học trình: các khái niệm cơ bản, cấu trúc - các thiết chế và chức năng của văn hóa, diễn trình lịch sử của văn hóa Việt Nam và không gian văn hóa Việt Nam.

    p hvct 30/10/2020 12 0

 • Ebook Tâm lý học đại cương - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

  Ebook Tâm lý học đại cương - TS. Bùi Kim Chi, ThS. Phan Công Luận

  Cuốn sách "Tâm lý học đại cương - Hướng dẫn trả lời lý thuyết, giải bài tập tình huống và trắc nghiệm" gồm hệ thống phần câu hỏi trắc nghiệm đúng sai, phần hệ thống câu hỏi tự luận và phần câu hỏi bài tập tình huống. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 13 0

 • Ebook Toán rời rạc - Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành

  Ebook Toán rời rạc - Nguyễn Đức Nghĩa, Nguyễn Tô Thành

  Cuốn sách Toán rời rạc này nhằm giới thiệu các kiến thức cơ bản trong ba lĩnh vực có nhiều ứng dụng của toán rời rạc là: lý thuyết tổ hợp, lý thuyết đồ thị và hàm đại số lôgic. Trong đó trình bày một số khái niệm và bài toán cơ bản. Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 32 0

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Tin học Tập 1 - Nguyễn Thị Bắc, Trần Hương Giang

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Tin học Tập 1 - Nguyễn Thị Bắc, Trần Hương Giang

  Tài liệu học tiếng Anh dành cho chuyên ngành tin học do BEA biên soạn dưới sự cố vấn của Nguyễn Quốc Hùng, M.A giúp sinh viên ngành tin học bắt từ vựng chuyên ngành

    p hvct 30/10/2020 10 0

 • Ebook Pháp luật đại cương - ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

  Ebook Pháp luật đại cương - ĐH Mở TP. Hồ Chí Minh

  Cuốn sách "Pháp luật đại cương" trang bị cho sinh viên những lý thuyết chung về khái niệm cơ bản của khoa học pháp lý về Nhà nước và Pháp luật, những nội dung cơ bản của các ngành luật gốc như Hiến pháp, hành chính, dân sự, hình sự trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Đồng thời trang bị cho sinh viên kiến thức pháp luật chuyên ngành giúp sinh viên...

    p hvct 30/10/2020 11 0

 • Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử - ĐH SPKT Hưng Yên

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử - ĐH SPKT Hưng Yên

  Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử (English for Electrical and Electronic Engineering) gồm 10 Unit với các nội dung: Conductors, insulator and semiconductor; circuit elements, DC motor, electrical ignition, moving coil, process control systems, semiconductor, cathode ray tube, alarm systems, music centre và phần chú giải sơ đô mạch, tóm tắt phần ngữ pháp. Mòi các bạn cùng tham khảo cuốn sách...

    p hvct 30/10/2020 9 0

 • Ebook Ngữ pháp Tiếng Anh

  Ebook Ngữ pháp Tiếng Anh

  Cuốn "Ngữ pháp Tiếng Anh" bố cục gồm 3 phần lớn. Phần I gồm 11 chương và 31 bài, giới thiệu chủ yếu cách phân loại, hình thái cấu tạo, chức năng và cách dùng từ loại trong Tiếng Anh. Phần II gồm 5 chương và 14 bài giới thiệu chủ yếu các vấn đề cú pháp cơ bản, có tính chất nâng cao và khái quát cách đặt câu Tiếng Anh. Phần III là đáp án các...

    p hvct 30/10/2020 8 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số