• Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử - ĐH SPKT Hưng Yên

  Ebook Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử - ĐH SPKT Hưng Yên

  Tiếng Anh chuyên ngành Điện - Điện tử (English for Electrical and Electronic Engineering) gồm 10 Unit với các nội dung: Conductors, insulator and semiconductor; circuit elements, DC motor, electrical ignition, moving coil, process control systems, semiconductor, cathode ray tube, alarm systems, music centre và phần chú giải sơ đô mạch, tóm tắt phần ngữ pháp. Mòi các bạn cùng tham khảo cuốn sách...

    p hvct 30/10/2020 9 0

 • Ebook Ngữ pháp Tiếng Anh

  Ebook Ngữ pháp Tiếng Anh

  Cuốn "Ngữ pháp Tiếng Anh" bố cục gồm 3 phần lớn. Phần I gồm 11 chương và 31 bài, giới thiệu chủ yếu cách phân loại, hình thái cấu tạo, chức năng và cách dùng từ loại trong Tiếng Anh. Phần II gồm 5 chương và 14 bài giới thiệu chủ yếu các vấn đề cú pháp cơ bản, có tính chất nâng cao và khái quát cách đặt câu Tiếng Anh. Phần III là đáp án các...

    p hvct 30/10/2020 8 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 3 Phép tính tích phân-Lý thuyết chuỗi-Phương trình vi phân)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tích phân bất định, tích phân xác định riemann, tích phân hàm nhiều biến, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân, khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng.

    p hvct 29/10/2020 22 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: số phức, đa thức và hàm hữu tỷ, ma trận-định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian euclide, dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai.

    p hvct 29/10/2020 10 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 2 Phép tính vi phân các hàm)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới hạn và liên tục của hàm số, phép tính vi phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến.

    p hvct 29/10/2020 11 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số