• Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 2) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 2 Phép tính vi phân các hàm)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: giới hạn và liên tục của hàm số, phép tính vi phân hàm một biến, phép tính vi phân hàm nhiều biến.

    p hvct 29/10/2020 15 0

 • Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng - Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng - Nguyễn Thị Bích Ngọc

  Giáo trình Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật phục vụ nhà hàng (English for restaurant staff) gồm 14 Unit với các nội dung: Introduction, describing jobs and workplace, reservations, giving directions, welcoming the guests, the menu, taking orders for starters & main courses, serving guests during the meal...và phần bài tập sau mỗi bài giúp người học củng cố và hệ thống kiến thức.

    p hvct 30/10/2020 23 0

 • Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp)

  Giáo trình môn học Tin học (Trình độ trung cấp) gồm 4 chương với những nội dung chính sau: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   266 p hvct 10/12/2020 102 0

 • Giáo trình Hóa lí: Tập 2 - Nguyễn Đình Huê

  Giáo trình Hóa lí: Tập 2 - Nguyễn Đình Huê

  Nội dung cuốn "Giáo trình Hóa lí - Tập 2: Nhiệt động lực hóa học" trình bày về đặc trưng chung của dung dịch hỗn hợp khí, dung dịch lõng vô cùng loãng, dung dịch lí tưởng và dung dịch thực, phương pháp hoạt độ, cân bằng hóa học, ảnh hưởng của nhiệt độ lên cân bằng hóa học, nhiệt động lực học thống kê, quy tắc pha, giản đồ pha và hiện...

    p hvct 30/10/2020 39 0

 • Giáo trình Hóa lí: Tập 1 - Nguyễn Đình Huê

  Giáo trình Hóa lí: Tập 1 - Nguyễn Đình Huê

  Cuốn "Giáo trình Hóa lí - Tập 1: Cơ sở nhiệt động lực học" trình bày về đối tượng, phương pháp và giá trị của môn học, nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học, nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học, nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học, sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực...

    p hvct 30/10/2020 42 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 1) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 1 Đại số tuyến tính và hình học giải tích)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: số phức, đa thức và hàm hữu tỷ, ma trận-định thức, hệ phương trình tuyến tính, không gian euclide, dạng toàn phương và ứng dụng để nhận dạng đường và mặt bậc hai.

    p hvct 29/10/2020 14 0

 • Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn

  Giáo trình Pháp luật đại cương - TS. Nguyễn Hợp Toàn

  Nội dung Giáo trình Pháp luật đại cương được trình bày như sau: Bốn chương đầu đề cập một số vấn cơ bản của lý luận nhà nước và pháp luật, những nội dung khái quát về bộ máy Nhà nước CHXHCN Việt Nam, những vấn đề cơ tính chất cơ bản, khái quát nhất về hệ thống pháp luật của nhà nước ta. Ba chương sau là nội dung chủ yếu của 3...

    p hvct 30/10/2020 25 0

 • Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 2

  Giáo trình Kỹ năng mềm - Th.S Phạm Thị Cẩm Lệ: Phần 2 được nối tiếp phần 1 với các nội dung kỹ năng làm việc nhóm; phân loại nhóm; kỹ năng giải quyết vấn đề; kỹ năng thuyết trình; các bước thuyết trình; kỹ thuật thuyết trình; kỹ năng phỏng vấn và viết CV. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   61 p hvct 25/01/2021 64 0

 • Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng mềm: Phần 1

  Giáo trình Kỹ năng mềm - Th.S Phạm Thị Cẩm Lệ: Phần 1 với các nội dung tổng quan về kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, các yếu tố tác động đến quá trình giao tiếp, phong cách giao tiếp, các kỹ năng giao tiếp cơ bản, kỹ năng lắng nghe hiệu quả, kỹ năng viết email, kỹ năng quản lý cảm xúc.

   86 p hvct 25/01/2021 59 0

 • Giáo trình Toán rời rạc - TS. Võ Văn Tuấn Dũng

  Giáo trình Toán rời rạc - TS. Võ Văn Tuấn Dũng

  Giáo trình Toán rời rạc gồm 5 chương, chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản nhất của logic học bao gồm: mệnh đề, các quy luật logic, vị từ và lượng từ, suy luận toán học. Chương 2 trình bày các vấn đề cơ bản trong phép đếm và trong giải tích tổ hợp. Chương 3 trình bày khái niệm thuật toán, giới thiệu một số thuật toán tiêu biểu. Chương 4...

    p hvct 30/10/2020 49 0

 • Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và đế...

    p hvct 30/10/2020 52 0

 • Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Ebook Bài tập Toán cao cấp (Tập 3) - Nguyễn Thủy Thanh

  Cùng nắm kiến thức trong ebook bài tập "Toán cao cấp (Tập 3 Phép tính tích phân-Lý thuyết chuỗi-Phương trình vi phân)" thông qua việc tìm hiểu các nội dung sau: tích phân bất định, tích phân xác định riemann, tích phân hàm nhiều biến, lý thuyết chuỗi, phương trình vi phân, khái niệm về phương trình vi phân đạo hàm riêng.

    p hvct 29/10/2020 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số