• Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam

  Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam được biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm Đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu đường lối cách mạng của đảng cộng sản Việt Nam, sự ra đời của đảng cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng,...

   75 p hvct 27/10/2020 137 0

 • Bài giảng Toán cao cấp A1 - ThS. Đoàn Vương Nguyên

  Bài giảng Toán cao cấp A1 - ThS. Đoàn Vương Nguyên

  Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành Toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Bài giảng Toán cao cấp A1 giúp người học nắm được các nội dung về hàm số một biến số, phép tính vi phân hàm một biến số, phép tính tích phân hàm một biến số, chuỗi số và đại số tuyến tính.

    p hvct 30/10/2020 58 0

 • Bài giảng Toán cao cấp (A2) - TS. Lê Bá Long, ThS. Đỗ Phi Nga

  Bài giảng Toán cao cấp (A2) - TS. Lê Bá Long, ThS. Đỗ Phi Nga

  Toán cao cấp A1, A2, A3 là chương trình toán đại cương dành cho sinh viên các nhóm ngành Toán và nhóm ngành thuộc khối kỹ thuật. Bài giảng Toán cao cấp (A2) gồm 7 chương tương ứng với 4 đơn vị học trình (60 tiết) trình bày các kiến thức về lô gích toán học, lý thuyết tập hợp, ánh xạ và các cấu trúc đại số, không gian véc tơ, ma trận, định thức,...

    p hvct 30/10/2020 43 0

 • Bài giảng Vật lý đại cương A2 - HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Vật lý đại cương A2 - HV Công nghệ Bưu chính Viễn thông

  Bài giảng Vật lý đại cương A2 gồm 8 chương, trình bày các kiến thức về dao động điện từ, giao thoa ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng, phân cực ánh sáng, thuyết tương đối hẹp, quang học lượng tử, cơ học lượng tử, vật lí nguyên tử. Mời bạn đọc tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hvct