• Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

  Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trình bày đối tượng, nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu môn đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng, đường lối đấu tranh giành chính quyền, đường lối kháng chiến chống Pháp và đế...

    p hvct 30/10/2020 231 0

 • Tài liệu dạy học môn Chính trị (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

  Tài liệu dạy học môn Chính trị (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng)

  Tài liệu dạy học môn Chính trị (Trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng) gồm 9 đơn vị bài học với những nội dung chính sau: Khái quát về chủ nghĩa Mác-Lênin; khái quát về tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt...

   154 p hvct 26/04/2021 224 1

 • Giáo trình Hóa lí: Tập 1 - Nguyễn Đình Huê

  Giáo trình Hóa lí: Tập 1 - Nguyễn Đình Huê

  Cuốn "Giáo trình Hóa lí - Tập 1: Cơ sở nhiệt động lực học" trình bày về đối tượng, phương pháp và giá trị của môn học, nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học, nhiệt hóa học, áp dụng nguyên lí thứ nhất vào quá trình hóa học, nguyên lí thứ hai của nhiệt động lực học, sự kết hợp nguyên lí thứ nhất và thứ hai của nhiệt động lực...

    p hvct 30/10/2020 217 1

 • Giáo trình Toán rời rạc - TS. Võ Văn Tuấn Dũng

  Giáo trình Toán rời rạc - TS. Võ Văn Tuấn Dũng

  Giáo trình Toán rời rạc gồm 5 chương, chương 1 trình bày những vấn đề cơ bản nhất của logic học bao gồm: mệnh đề, các quy luật logic, vị từ và lượng từ, suy luận toán học. Chương 2 trình bày các vấn đề cơ bản trong phép đếm và trong giải tích tổ hợp. Chương 3 trình bày khái niệm thuật toán, giới thiệu một số thuật toán tiêu biểu. Chương 4...

    p hvct 30/10/2020 211 0

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin - GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin - GS.TS. Phạm Văn Đức

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin được chủ biên bởi GS.TS. Phạm Văn Đức cung cấp những kiến thức Triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; triết học và vai trò của nó trong đời sống xã hội; chủ nghĩa duy vật lịch sử; triết học Mác - Lênin và thời đại ngày nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

   452 p hvct 27/10/2020 208 0

 • Giáo trình Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Chính trị - Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Giáo trình Chính trị được cấu trúc thành 19 bài, trình bày một số nội dung chính về: chủ nghĩa duy vật khoa học, những nguyên lý và quy luật cơ bản của phép biện chứng duy vật, nhận thức khoa học và hoạt động thực tiễn của con người, tự nhiên xã hội, những ảnh hưởng của môi trường sinh thái và dân số đối với xã hội, cấu trúc xã hội, ý...

    p hvct 30/10/2020 207 1

 • Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình môn học Giáo dục chính trị (Trình độ cao đẳng)

  Môn học Giáo dục chính trị trình độ cao đẳng bao gồm các nội dung về khái quát về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; những thành tựu của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; đặc trưng và phương hướng xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, con người ở Việt Nam; tăng cường...

   162 p hvct 10/12/2020 189 0

 • Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1 - NXB Lao động-Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1 - NXB Lao động-Xã hội (Dùng cho hệ CĐ Nghề)

  Giáo trình Giáo dục thể chất: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ sở lý luận của giáo dục thể chất trong các trường dạy nghề; Điền kinh; Thể dục; Bơi. Mời các bạn cùng tham khảo!

   97 p hvct 29/09/2021 187 1

 • Giáo trình Tin học văn phòng - Thạc Bình Cường

  Giáo trình Tin học văn phòng - Thạc Bình Cường

  Nội dung Giáo trình Tin học văn phòng (sách dùng cho hệ đào tạo cao đẳng)nhằm trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng về cách sử dụng máy tính dễ dàng, thao tác nhanh nhờ giao diện đồ họa ổn định, sử dụng đồng thời nhiều ứng dụng, soạn thảo, lập biểu mẫu, chèn hình ảnh, in ấn và các thao tác trong văn bản của phần mềm Word chạy...

    p hvct 30/10/2020 185 1

 • Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin - Bộ GD&ĐT

  Giáo trình Triết học Mác - Lênin cấu trúc gồm hai phần. Trong đó, nội dung phần 1 trình bày khái lược về triết học và lịch sử triết học, sự ra đời và phát triển của triết học Mác - Lênin, một số trào lưu triết học phương Tây hiện đại; Phần 2: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, nội dung phần này được trình bày từ chương V...

    p hvct 30/10/2020 185 0

 • Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

  Giáo trình Toán cao cấp - NXB Xây dựng

  Giáo trình Toán cao cấp trình bày một số kiến thức cơ bản của môn Toán cao cấp gồm: phần Đại số tuyến tính và Giải tích cổ điển và được cấu tạo thành 6 chương - do ThS. Trần Quang Đông làm chủ biên. Nội dung các chương trình bày về tập hợp, ánh xạ, số phức, ma trận, định thức, hệ phương trình tuyến tính, hàm số một biến số, chuỗi và...

    p hvct 30/10/2020 169 0

 • Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1 - NXB Giáo dục

  Giáo trình Giáo dục Quốc phòng - An ninh Tập 1 gồm 12 bài, giúp bạn đọc nắm những kiến thức về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam, luật nghĩa vụ quân sự và trách nhiệm của thanh niên, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; an ninh nhân dân, tác hại của ma túy, phòng chống ma túy và phòng chống chiến lược "Diễn biến hòa bình", phòng chống...

    p hvct 30/10/2020 169 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hvct