• Tập bài giảng Marketing căn bản

  Tập bài giảng Marketing căn bản

  Tập bài giảng Marketing căn bản gồm có 7 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1: khái quát chung về marketing; chương 2: hệ thống thông tin và nghiên cứu marketing; chương 3: lựa chọn thị trường mục tiêu và định vị thị trường; chương 4: các quyết định về sản phẩm; chương 5: các quyết định về giá; chương 6: các quyết định về phân...

   209 p hvct 28/11/2021 14 0

 • Tập bài giảng Quản trị chiến lược

  Tập bài giảng Quản trị chiến lược

  Tập bài giảng Quản trị chiến lược gồm có 7 chương với những nội dung chính của từng chương như sau: tổng quan về quản trị chiến lược; phân tích và dự báo môi trường kinh doanh của doanh nghiệp; lợi thế cạnh tranh; chiến lược cấp doanh nghiệp; chiến lược cấp đơn vị kinh doanh và cấp chức năng; kiểm tra, đánh giá và điều chỉnh chiến lược....

   206 p hvct 28/11/2021 13 0

 • Tập bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

  Tập bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế

  Tập bài giảng Quản trị kinh doanh quốc tế được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Quản trị kinh doanh quốc tế cho đối tượng là sinh viên đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh. Nội dung bài giảng được xây dửng với 4 chương, trình bày một số kiến thức như: Những vấn đề cơ bản về quản trị kinh doanh...

   158 p hvct 28/11/2021 16 0

 • Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệp

  Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệp

  Tập bài giảng Quản trị doanh nghiệpgồm có 8 chương với những nội dung chính như sau: Tổng quan về quản trị doanh nghiệp; hoạch định chương trình quản trị doanh nghiệp; quản trị nhân sự trong doanh nghiệp; quản trị đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; quản trị cung ứng nguyên vật liệu; quản trị tiêu thụ; quản trị các hoạt động tài chính; hiệu...

   211 p hvct 28/11/2021 13 0

 • Tập bài giảng Quản trị chất lượng

  Tập bài giảng Quản trị chất lượng

  Tập bài giảng Quản trị chất lượng được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ công tác dạy và học học phần Quản trị chất lượng cho đối tượng là sinh viên đại học ngành Quản trị kinh doanh. Tập bài giảng được xây dựng với bố cục gồm 5 chương như sau: Chương 1 - tổng quan về quản trị chất lượng; chương 2 - hệ thống quản trị...

   207 p hvct 28/11/2021 15 0

 • Tập bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp

  Tập bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp

  Tập bài giảng Quản trị sản xuất tác nghiệp gồm có 8 chương với những nội dung cụ thể như sau: Chương 1 - khái quát về quản trị sản xuất tác nghiệp; chương 2 - dự báo trong quản trị sản xuất; chương 3 - thiết kế sản phẩm, công nghệ và hoạch định công suất; chương 4 - định vị doanh nghiệp và bố trí sản xuất trong doanh nghiệp; chương 5 -...

   202 p hvct 28/11/2021 11 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 2

  Giáo trình Lý thuyết tài chính phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về tài chính trung gian, thị trường tài chính và tài chính quốc tế. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết.

   92 p hvct 30/10/2021 18 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 1

  Giáo trình Lý thuyết tài chính: Phần 1

  Giáo trình “Lý thuyết tài chính” cung cấp cho học sinh trung học chuyên nghiệp chuyên ngành Kế toán - Tài chính những nguyên lý cơ bản, có hệ thống về các nội dung, các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực tài chính. Bên cạnh đó, trong quá trình biên soạn, các tác giả cũng đã bám sát những vấn đề đổi mới trong cơ chế, chính sách kinh tế – tài chính...

   71 p hvct 30/10/2021 21 0

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 2 gồm có những nội dung kiến thức: Phân tích và dự báo rủi ro trong doanh nghiệp, dự báo các báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích khả năng sinh lời và định giá doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   197 p hvct 30/10/2021 16 0

 • Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Phân tích tài chính doanh nghiệp: Phần 1 gồm có những nội dung kiến thức: Tổng quan về phân tích tài chính doanh nghiệp, diễn giải hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp, phân tích chính sách tài chính của doanh nghiệp, phân tích tình hình sử dụng vốn trong doanh nghiệp, phân tích tiềm lực tài chính của doanh nghiệp.

   243 p hvct 30/10/2021 19 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về tài chính, tiền tệ, tín dụng, lãi suất cũng như các hoạt động của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, làm cơ sở cho học sinh nhận thức các môn chuyên ngành.

   65 p hvct 25/01/2021 80 0

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán

  Giáo trình Thị trường chứng khoán

  Giáo trình Thị trường chứng khoán gồm có những nội dung kiến thức như: Công ty cổ phần, tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán, chỉ số giá chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p hvct 10/12/2020 85 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số