• Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo mật khi truy cập Internet và sử dụng thư điện tử; Truy cập web an toàn; Bảo vệ thông tin cá nhân khi truy cập Internet; Sử dụng Internet an toàn cho trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   153 p hvct 28/04/2022 12 0

 • Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook "Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Internet và những chuẩn bị cần thiết trước khi cài đặt kết nối internet; Những nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng chống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p hvct 28/04/2022 8 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Mục tiêu của bài giảng giúp các bạn hiểu nguyên tắc đằng sau các dịch vụ lớp transport: multiplexing/demultipl exing; truyền dữ liệu tin cậy; điều khiển luồng; điều khiển tắc nghẽn; nghiên cứu về các giao thức lớp Transport trên Internet;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p hvct 18/03/2022 19 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Mục tiêu của chương 4 giúp các bạn nắm được nguyên lý của các dịch vụ lớp data link: phát hiện và sửa lỗi, chia sẻ kênh broadcast: đa truy cập, định địa chỉ lớp link, truyền dữ liệu tin cậy, điều khiển luồng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p hvct 18/03/2022 23 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Mục tiêu của chương 4 nhằm giúp các bạn hiểu nguyên lý nền tảng của các dịch vụ lớp network: các mô hình dịch vụ lớp network; forwarding và routing; một router làm việc như thế nào; routing (chọn đường); xử lý với scale; các đề tài nâng cao: IPv6, mobility

   128 p hvct 18/03/2022 14 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Internet; Giao thức là gì? Vấn đề liên quan, phần cạnh, phần lõi và truy cập mạng; Chuyển gói và chuyển mạch; Cấu trúc Internet/ISP; Hiệu suất: mất mát, trễ; Phân lớp và mô hình dịch vụ; Lịch sử Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p hvct 18/03/2022 16 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 2 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 2 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Các nguyên lý của ứng dụng mạng; Web và HTTP; FTP; Electronic Mail; SMTP, POP3, IMAP; DNS; Chia sẻ file P2P; Lập trình socket vớiTCP; Lập trình socket với UDP; Xây dựng một Web server,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   109 p hvct 18/03/2022 14 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 6 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu về: Giới thiệu Wireless; Các kết nối, đặc tính; Truy cập Cellular Internet; IEEE 802.11 wireless LANs (“wi-fi”); Các nguyên lý: định địa chỉ và routing đến các người dùng di động; Quản lý sự di động trong các mạng cellula; Tính di động và các giao thức lớp cao hơn;....

   63 p hvct 18/03/2022 13 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 7 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 7 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Mục tiêu bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 7 giúp các bạn hiểu các nguyên lý của bảo mật mạng: mật mã; chứng thực; tính toàn vẹn; khóa phân bố; bảo mật trong thực tế: các firewall; bảo mật trong các lớp application, transport, network, link,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p hvct 18/03/2022 16 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 2 Lập trình Socket hướng kết nối, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình socket hướng kết nối; Một chương trình Client đơn giản; Xử lý một số vấn đề trong lập trình hướng kết nối; Sử dụng C# stream với TCP. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p hvct 18/03/2022 14 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 1 Những vấn đề cơ bản của lập trình mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Cơ bản về mạng máy tính; Mô hình truyền thông; Các mô hình tham chiếu; Tổng quan về lập trình mạng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   89 p hvct 18/03/2022 13 0

 • Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 - ThS. Trần Đắc Tốt

  Bài giảng Lập trình mạng: Chương 3 Lập trình Socket không hướng kết nối, cung cấp cho người học những kiến thức như: Mô hình socket không hướng kết nối; Một chương trình UDP đơn gian; Phân biệt các thông điệp UDP; Xử lý một số vấn đề trong lập trình không hướng kết nối; Một ứng dụng UDP hoàn chỉnh. Mời các bạn cùng tham khảo!

   37 p hvct 18/03/2022 12 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số