• Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 1 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 1 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 1 Mô hình kết nối hệ thống mở OSI, cung cấp cho người học những kiến thức như: Kiến trúc phân tầng; Mô hình OSI. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hvct 27/06/2022 58 1

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 2 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 2 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 2 Bộ giao thức TCP/IP, cung cấp cho người học những kiến thức như: Lịch sử của TCP/IP; Tổng quan về TCP/IP; Mô hình tham chiếu TCP/IP; Quá trình truyền thông; Mô hình TCP/IP;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hvct 27/06/2022 58 1

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 3 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 3 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 3 Các công nghệ tầng giao diện mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Ethernet; Giao thức truy cập đường truyền; Cách thức mã hóa tín hiệu; Khung Ethernet; Cấu trúc khung Token Ring; Các kiểu kết nối đầu cuối FDDI; Khả năng chịu lỗi FDDI;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hvct 27/06/2022 50 1

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 4 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 4 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 4 Các giao thức tầng liên mạng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Giao thức phân giải địa chỉ ARP; Các loại bản tin ARP; Cấu trúc khung ARP; Cơ chế hoạt động; Hoạt động của Proxy ARP; Giao thức RARP; Giao thức Internet;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   48 p hvct 27/06/2022 49 1

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 5 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 5 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 5 Các giao thức tầng giao vận,cung cấp cho người học những kiến thức như: giao thức TCP; đặc điểm của TCP; cấu trúc gói tin trong giao thức TCP; các cổng TCP; hoạt động của giao thức TCP; thiết lập kết nối; truyền dữ liệu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   35 p hvct 27/06/2022 47 1

 • Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 6 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 6 - Nguyễn Hữu Lộc

  Bài giảng TCP/IP căn bản: Chương 6 Các giao thức tầng ứng dụng, cung cấp cho người học những kiến thức như: Các giao thức UDP cơ bản; Giao thức DHCP; DHCP Relay Agents; Hoạt động của DHCP Relay Agents; Các ứng dụng SNMP; Giao thức TFTP; Các giao thức TCP cơ bản;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hvct 27/06/2022 49 1

 • Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của ebook "Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Bảo mật khi truy cập Internet và sử dụng thư điện tử; Truy cập web an toàn; Bảo vệ thông tin cá nhân khi truy cập Internet; Sử dụng Internet an toàn cho trẻ em;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   153 p hvct 28/04/2022 64 0

 • Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả: Phần 1

  Ebook "Sử dụng Internet an toàn và hiệu quả" Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Internet và những chuẩn bị cần thiết trước khi cài đặt kết nối internet; Những nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng chống;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   83 p hvct 28/04/2022 58 0

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 3 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Mục tiêu của bài giảng giúp các bạn hiểu nguyên tắc đằng sau các dịch vụ lớp transport: multiplexing/demultipl exing; truyền dữ liệu tin cậy; điều khiển luồng; điều khiển tắc nghẽn; nghiên cứu về các giao thức lớp Transport trên Internet;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   111 p hvct 18/03/2022 74 1

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 5 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Mục tiêu của chương 4 giúp các bạn nắm được nguyên lý của các dịch vụ lớp data link: phát hiện và sửa lỗi, chia sẻ kênh broadcast: đa truy cập, định địa chỉ lớp link, truyền dữ liệu tin cậy, điều khiển luồng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

   108 p hvct 18/03/2022 97 1

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Mục tiêu của chương 4 nhằm giúp các bạn hiểu nguyên lý nền tảng của các dịch vụ lớp network: các mô hình dịch vụ lớp network; forwarding và routing; một router làm việc như thế nào; routing (chọn đường); xử lý với scale; các đề tài nâng cao: IPv6, mobility

   128 p hvct 18/03/2022 66 1

 • Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 1 - ThS. Trần Bá Nhiệm

  Bài giảng môn Mạng máy tính: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quan về Internet; Giao thức là gì? Vấn đề liên quan, phần cạnh, phần lõi và truy cập mạng; Chuyển gói và chuyển mạch; Cấu trúc Internet/ISP; Hiệu suất: mất mát, trễ; Phân lớp và mô hình dịch vụ; Lịch sử Internet. Mời các bạn cùng tham khảo.

   77 p hvct 18/03/2022 76 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số