Bộ sưu tập giáo trình của Tổng cục dạy nghề

Bộ sưu tập tổng hợp các giáo trình dạy nghề do Tổng cục dạy nghề biên soạn và ban hành kèm theo Quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục dạy nghề. Các giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về lý thuyết cũng như thực hành các môn học như Điện lạnh, Điện công nghiệp, Điện tử công nghiệp, Hướng dẫn du lịch, Công nghệ ô tô, Kỹ thuật cơ khí,...
Tài liệu trong bộ sưu tập