• Bài giảng Điện tử số - Chương 1: Hệ đếm

  Bài giảng Điện tử số - Chương 1: Hệ đếm

  Bài giảng Điện tử số - Chương 1: Hệ đếm trình bày các nội dung chính sau: Biểu diễn số, chuyển đổi cơ số giữa các hệ đếm, số nhị phân có dấu, dấu phẩy động.

   29 p hvct 26/04/2021 6 0

 • Bài giảng Điện tử số - Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm

  Bài giảng Điện tử số - Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm

  Bài giảng Điện tử số - Chương 2: Đại số Boole và các phương pháp biểu diễn hàm trình bày các nội dung chính sau: Các phương pháp biểu diễn hàm Boole, cổng logic và các tham số chính, một số cổng ghép thông dụng.

   32 p hvct 26/04/2021 3 0

 • Bài giảng Điện tử số - Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS

  Bài giảng Điện tử số - Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS

  Bài giảng Điện tử số - Chương 3: Cổng logic TTL và CMOS trình bày các nội dung chính sau: Các họ cổng logic, mạch cổng NAND TTL, cổng truyền dẫn, giao tiếp giữa các cổng logic cơ bản.

   21 p hvct 26/04/2021 5 0

 • Bài giảng Điện tử số - Chương 4: Mạch logic tổ hợp

  Bài giảng Điện tử số - Chương 4: Mạch logic tổ hợp

  Bài giảng Điện tử số - Chương 4: Mạch logic tổ hợp trình bày các nội dung chính sau: Phân tích mạch logic tổ hợp, thiết kế mạch logic tổ hợp, mạch mã hóa và giải mã, bộ hợp kênh và phân kênh, mạch tạo và kiểm tra chẵn lẻ, đơn vị số học và logic.

   33 p hvct 26/04/2021 4 0

 • Bài giảng Điện tử số - Chương 5: Mạch logic tuần tự

  Bài giảng Điện tử số - Chương 5: Mạch logic tuần tự

  Bài giảng Điện tử số - Chương 5: Mạch logic tuần tự trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm chung và mô hình toán học, phần tử nhớ của mạch tuần tự, phương pháp mô tả mạch tuần tự, phân tích mạch tuần tự, thiết kế mạch tuần tự, mạch tuần tự đồng bộ.

   24 p hvct 26/04/2021 5 0

 • Bài giảng Điện tử số - Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung

  Bài giảng Điện tử số - Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung

  Bài giảng Điện tử số - Chương 6: Mạch phát xung và tạo dạng xung trình bày các nội dung chính sau: Mạch phát xung, Trigơ Schmit, mạch đa hài đợi, IC định thời.

   14 p hvct 26/04/2021 5 0

 • Bài giảng Điện tử số - Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn

  Bài giảng Điện tử số - Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn

  Bài giảng Điện tử số - Chương 7: Bộ nhớ bán dẫn trình bày các nội dung chính sau: DRAM, SRAM, Bộ nhớ cố định – ROM, bộ nhớ bán cố định, mở rộng dung lượng bộ nhớ.

   25 p hvct 26/04/2021 5 0

 • Bài giảng An toàn điện - Chương 1: Tác dụng của dòng điện vào cơ thể người

  Bài giảng An toàn điện - Chương 1: Tác dụng của dòng điện vào cơ thể người

  Bài giảng An toàn điện - Chương 1: Tác dụng của dòng điện vào cơ thể người trình bày các nội dung chính sau: Những nguy hiểm đến tai nạn do dòng điện, ảnh hưởng của dòng điện đến cơ thể người, điện áp cho phép, dòng điện tản trong đất, điện áp bước, điện áp tiếp xúc, những yếu tố liên quan đến tai nạn điện giật. Mời các bạn cùng...

   12 p hvct 30/03/2021 8 0

 • Bài giảng An toàn điện - Chương 2: Phân tích mạng điện theo quan điểm an toàn điện

  Bài giảng An toàn điện - Chương 2: Phân tích mạng điện theo quan điểm an toàn điện

  Bài giảng An toàn điện - Chương 2: Phân tích mạng điện theo quan điểm an toàn điện trình bày các nội dung chính sau: Xác định dòng điện chạy qua cơ thể người, phân tích mạng điện đơn giản, phân tích mạng 3 pha, ảnh hưởng của điện dung lưới điện, ảnh hưởng của trường điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p hvct 30/03/2021 9 0

 • Bài giảng An toàn điện - Chương 3: Bảo vệ nối đất

  Bài giảng An toàn điện - Chương 3: Bảo vệ nối đất

  Bài giảng An toàn điện: Chương 3 Bảo vệ nối đất trình bày các nội dung chính sau: Các hệ thống nối đất chuẩn, điện trở suất của đất, loại nối đất, các kiểu nối đất, quy định về điện trở nối đất tiêu chuẩn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   14 p hvct 30/03/2021 8 0

 • Bài giảng An toàn điện - Chương 4: Bảo vệ nối dây trung tính

  Bài giảng An toàn điện - Chương 4: Bảo vệ nối dây trung tính

  Bài giảng An toàn điện: Chương 4 Bảo vệ nối dây trung tính trình bày các nội dung chính sau: Nối đất làm việc và nối đất lặp lại, cách thực hiện bảo vệ nối dây trung tính, thiết bị đóng cắt và bảo vệ hạ áp. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   12 p hvct 30/03/2021 8 0

 • Bài giảng Trường điện từ - Chương 1: Vector và trường

  Bài giảng Trường điện từ - Chương 1: Vector và trường

  Bài giảng "Trường điện từ - Chương 1: Vector và trường" cung cấp cho người học các kiến thức: Đại số vector, các hệ tọa độ, yếu tố vi phân và các tích phân, các toán tử cơ bản, khái niệm trường điện từ, các định luật cơ bản của trường điện từ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   134 p hvct 30/03/2021 7 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số