• Giáo trình Kỹ thuật điện tử - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Kỹ thuật điện tử - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Kỹ thuật điện tử với mục tiêu chính là Đọc được giá trị của các linh kiện thụ động.Xác định được chân các linh kiện tích cực. Lắp ráp, sửa chữa được các mạch khuếch đại. Tự tin trong việc tiếp xúc, sửa chữa các thiết bị điện tử máy tính.

   102 p hvct 29/09/2021 4 0

 • Giáo trình Vi điều khiển: Phần 1 - Lâm Quang Chuyên

  Giáo trình Vi điều khiển: Phần 1 - Lâm Quang Chuyên

  Giáo trình Vi điều khiển: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu về vi điều khiển; Hoạt động I/O; Hoạt động ngắt trong ATMEGA16; Hoạt động timer – counter; Hoạt động AC. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hvct 29/09/2021 4 0

 • Giáo trình Vi điều khiển: Phần 2 - Lâm Quang Chuyên

  Giáo trình Vi điều khiển: Phần 2 - Lâm Quang Chuyên

  Nối tiếp phần 1, Giáo trình Vi điều khiển: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Hoạt động ADC; Hoạt động USART; Hoạt động SPI; Hoạt động I2C. Mời các bạn cùng tham khảo.

   56 p hvct 29/09/2021 4 0

 • Giáo trình Kỹ thuật điện tử - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Kỹ thuật điện tử - Trình độ: Trung cấp nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Nội dung giáo trình biên soạn theo tính chất của môn học trong chương trình đào tạo nhưng cũng hướng tới các bài tập thực hành của từng chương nằm giúp cho sinh viên có được những kỹ năng về nhận dạng linh kiện, xác định được các thông số cơ bản của linh kiện và bước đầu có thể kiểm tra được chất lượng các linh kiện điện tử thông...

   76 p hvct 29/09/2021 3 0

 • Giáo trình Vật liệu điện - điện tử: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu điện - điện tử: Phần 1

  Giáo trình Vật liệu điện - điện tử: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về vật liệu điện; vật liệu dẫn điện; vật liệu bán dẫn. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung giáo trình!

   86 p hvct 31/08/2021 10 0

 • Giáo trình Vật liệu điện - điện tử: Phần 2

  Giáo trình Vật liệu điện - điện tử: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Vật liệu điện - điện tử: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Quá trình vật lý của chất cách điện; Tính chất của chất cách điện; Các yếu tố ảnh hưởng đến tính cách điện; Các khái niệm cơ bản về vật liệu từ; Ảnh hưởng của nhiệt độ đến từ tính của sắt từ;...

   76 p hvct 31/08/2021 7 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 1 Các khái niệm và phương trình cơ bản của Trường điện từ cung cấp cho người học những kiến thức như: Giải tích vectơ; Các khái niệm cơ bản của Trường điện từ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hvct 29/07/2021 12 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 2 Trường điện từ tĩnh cung cấp cho người học những kiến thức như: Thế điện; Phương trình poisson - laplace; Vật dẫn bên trong Trường điện từ tĩnh; Điện môi trong Trường điện từ tĩnh; Một số phương pháp giải bài toán Trường điện từ tĩnh.

   23 p hvct 29/07/2021 13 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 3 Trường điện từ dừng cung cấp cho người học những kiến thức như: Trường điện dừng trong môi trường dẫn có dõng điện không đổi; Trường điện dừng trong điện môi lý tưởng bao quanh vật dẫn có dõng điện không đổi; Trường từ dừng gây bởi dòng điện không đổi theo thời gian; Trường từ dừng song phẳng;...

   24 p hvct 29/07/2021 13 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 4 Trường điện từ biến thiên cung cấp cho người học những kiến thức như: Các phương trình sóng của Trường điện từ biến thiên; dạng phức của các phương trình Trường điện từ biến thiên; sóng điện từ phẳng đơn sắc trong môi trường đồng nhất, đẳng hướng, tuyến tính; khảo sát sự lan truyền của sóng...

   26 p hvct 29/07/2021 11 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 5 Bức xạ điện từ cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tố anten thẳng; Tính định hướng; Cường độ bức xạ; Độ định hướng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   9 p hvct 29/07/2021 13 0

 • Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 - ThS. Nguyễn Thị Linh Phương

  Bài giảng Trường điện từ: Chương 6 Sóng điện từ trong ống dẫn sóng và hộp cộng hưởng cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm về ODS; ODS hình chữ nhật; Tính chất của ống dẫn sóng; Hệ số tắt dần trong ODS; Hộp cộng hưởng.

   17 p hvct 29/07/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số