• Giáo trình Tổng quan ngành nghề - Ngành Quản trị nhà hàng

  Giáo trình Tổng quan ngành nghề - Ngành Quản trị nhà hàng

  Giáo trình môn học Tổng quan ngành nghề là môn học chuyên ngành cho nghề Quản trị nhà hàng và Kỹ thuật chế biến món ăn Giáo trình gồm có 4 chương: Khái quát về hoạt động du lịch, mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác - các điều kiện để phát triển du lịch, nhà hàng, khách sạn.

   70 p hvct 10/12/2020 28 0

 • Giáo trình Tổ chức sự kiện - Nghề: Quản trị nhà hàng (Trình độ Cao đẳng nghề)

  Giáo trình Tổ chức sự kiện - Nghề: Quản trị nhà hàng (Trình độ Cao đẳng nghề)

  Tổ chức sự kiện là môn học bắt buộc thuộc các môn học đào tạo nghề trong chương trình khung trình độ Cao đẳng nghề “Dịch vụ nhà hàng“. Môn học này nhằm trang bị cho người học những kiến thức bổ trợ cho nghiệp vụ phục vụ nhà hàng của người học. Môn học này cần được tổ chức giảng dạy trước các môn học nghiệp vụ nhà hàng.

   99 p hvct 10/12/2020 34 0

 • Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Giáo trình Quản trị nguồn nhân lực

  Cuốn sách quản trị nguồn nhân lực được biên soạn nhằm giới thiệu các kiến thức, tư tưởng và kỹ năng cơ bản của quản trị nguồn nhân lực cho các quản trị gia, sinh viên ngành quản trị kinh doanh và những bạn đọc khác có quan tâm. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   493 p hvct 10/12/2020 28 0

 • Giáo trình Môi trường an ninh an toàn trong nhà hàng - Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Môi trường an ninh an toàn trong nhà hàng - Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình môn học Quản trị môi trường, an toàn trong nhà hàng là môn học chuyên ngành cho ngành Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 3 bài: Bài 1 - Bảo vệ môi trường trong kinh doanh nhà hàng, bài 2 - An toàn trong phục vụ, bài 3 - An toàn vệ sinh thực phẩm.

   48 p hvct 10/12/2020 34 0

 • Giáo trình Quản trị marketing nhà hàng - Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Quản trị marketing nhà hàng - Ngành Quản trị nhà hàng (Dùng cho trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình môn học Quản trị Marketing nhà hàng là môn học chuyên ngành cho ngành Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 3 chương: Chương 1 - Tổng quan về marketing du lịch, Chương 2 - Thị trường du lịch, Chương 3 - Marketing hỗn hợp trong du lịch.

   92 p hvct 10/12/2020 30 0

 • Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ - Ngành Quản trị nhà hàng

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ - Ngành Quản trị nhà hàng

  Giáo trình môn học Quản trị chất lượng dịch vụ là môn học chuyên ngành cho ngành Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 4 chương: Chương 1 - Khái quát về quản lý chất lượng sản phẩm, Chương 2 - Hệ thống quản lý chất lượng, Chương 3 - Đảm bảo và cải tiến chất lượng sản phẩm, Chương 4 - Quản lý chất lượng sản phẩm ăn uống.

   102 p hvct 10/12/2020 31 0

 • Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ - Ngành Quản trị nhà hàng

  Giáo trình Quản trị chất lượng dịch vụ - Ngành Quản trị nhà hàng

  Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo. Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

   70 p hvct 10/12/2020 27 0

 • Giáo trình Phục vụ nhà hàng – Ngành: Quản trị nhà hàng

  Giáo trình Phục vụ nhà hàng – Ngành: Quản trị nhà hàng

  Giáo trình Phục vụ nhà hàng trang bị cho người học những kiến thức về: Chuẩn bị cá nhân; vệ sinh, chuẩn bị dụng cụ phục vụ ăn uống; bày bàn ăn; các kỹ thuật phục vụ cơ bản; phục vụ theo thực đơn đặt trước và gọi món. Mời các bạn cùng tham khảo.

   54 p hvct 10/12/2020 32 0

 • Giáo trình Luật kinh tế

  Giáo trình Luật kinh tế

  Giáo trình Luật kinh tế gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: Đại cương về Luật Kinh tế, pháp luật về các loại hình doanh nghiệp cụ thể, pháp lệnh hợp đồng kinh tế (25/09/1989). Mời các bạn cùng tham khảo.

   41 p hvct 10/12/2020 33 0

 • Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng

  Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng

  Giáo trình môn học Hạch toán tài chính nhà hàng là môn học chuyên ngành cho nghề Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 4 chương với những nội dung chính sau: Vị trí, vai trò hạch toán định mức; phương pháp hạch toán định mức trong kinh doanh nhà hàng; sổ sách, biểu mẫu cơ bản và cách sử dụng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   92 p hvct 10/12/2020 31 0

 • Giáo trình Ứng dụng tin học trong kinh doanh

  Giáo trình Ứng dụng tin học trong kinh doanh

  Giáo trình môn học Ứng dụng tin học trong kinh doanh là môn học chuyên ngành cho ngành Quản trị nhà hàng. Trong giáo trình gồm có 4 chương: Chương 1 - Giới thiệu chung về Microsoft Excel; chương 2 - Các vấn đề xử lý căn bản trong Excel; chương 3 - Các hàm trong MS Excel; chương 4 - Biểu đồ, lưu trữ và in ấn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   38 p hvct 10/12/2020 34 0

 • Giáo trình Thực hành chế biến món ăn

  Giáo trình Thực hành chế biến món ăn

  Nội dung giáo trình trình bày các thao tác kỹ thuật cơ bản sử dụng dụng cụ trong chế biến, kỹ thuật chế biến món ăn Á từ rau, củ, quả, thịt gia súc, thịt gia cầm và trứng, thuỷ sản, các món ăn chế biến từ lương thực... Giáo trình gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo.

   212 p hvct 10/12/2020 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số