• Giáo trình Môi trường và an toàn an ninh trong nhà hàng (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)

  Giáo trình Môi trường và an toàn an ninh trong nhà hàng (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)

  Giáo trình Môi trường và an toàn an ninh trong nhà hàng (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp cho sinh viên hiểu được các khái niệm môi trường, môi trường du lịch, phát triển du lịch bền vững và những ảnh hưởng của hoạt động du lịch lên môi trường. Qua bài học sinh viên sẽ có ý thức...

   65 p hvct 27/06/2022 86 1

 • Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)

  Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)

  Giáo trình Nghiệp vụ lễ tân (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng) được biên soạn với mục tiêu nhằm giúp học viên: trình bày được vai trò của bộ phận Lễ tân và nhiệm vụ của nhân viên bộ phận Lễ tân trong hoạt động kinh doanh tại Khách sạn; xác định được các bước và thao tác cơ bản trong quy trình nhận đặt buồng,...

   65 p hvct 27/06/2022 70 0

 • Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)

  Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng)

  Giáo trình Tổng quan du lịch và khách sạn (Ngành: Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: mô tả được khái niệm cơ bản về hoạt động du lịch và khách sạn; phân tích được mối quan hệ giữa du lịch và một số lĩnh vực khác; trình bày được các điều kiện để phát triển du lịch; nêu được các loại khách sạn theo...

   88 p hvct 27/06/2022 91 1

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 0: Giới thiệu môn học

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng: Giới thiệu môn học giúp các có thể trình bày được những kiến thức cơ bản, cơ cấu tổ chức của nhà hàng; Áp dụng được kiến thức cơ bản về quy trình làm việc chung tại nhà hàng; Xác định và thực hiện được nhiệm vụ, công việc cụ thể của một nhân viên làm việc trong nhà hàng.

   38 p hvct 27/06/2022 84 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 1: Giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 1: Giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 1: Giới thiệu phục vụ món ăn và đồ uống với mục tiêu nhằm hiểu rõ nguồn gốc lịch sử món ăn; Phân loại được các loại hình kinh doanh ẩm thực; Thực hiện được vai trò, thái độ đúng mực và tư cách của một người nhân viên phục vụ trong ngành; Định hướng, hình dung được sự phát triển ngành.

   94 p hvct 27/06/2022 77 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Sức khỏe, vệ sinh và an toàn trong công việc với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của vệ sinh cá nhân tại nơi làm việc; Giải thích và nêu ra các thuật ngữ nguyên ngành về các nguồn lợi đạt được thông qua thực hành vệ sinh cá nhân tốt; Hiểu rõ trách nhiệm cá nhân của bạn trong việc đảm bảo...

   35 p hvct 27/06/2022 80 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 3: Xây dựng thực đơn trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 3: Xây dựng thực đơn trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 2: Xây dựng thực đơn trong nhà hàng với mục tiêu giúp các bạn định nghĩa được thuật ngữ Thực đơn; Liệt kê được các đặc tính của mỗi loại thực đơn Xác định được chức năng của thực đơn đối với khách hàng và nhân viên nhà bếp; Thiết lập được các thực đơn thích hợp cho các sự kiện đặc biệt...

   95 p hvct 27/06/2022 75 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.1: Trang thiết bị và cách trưng bày trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.1: Trang thiết bị và cách trưng bày trong nhà hàng

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.1: Trang thiết bị và cách trưng bày trong nhà hàng với mục tiêu giúp các bạn hiểu rõ tầm quan trọng của việc trang trí, ánh sáng, bầu không khí và môi trường trong nhà hàng; Nhận biết và chỉ rõ một số trang thiết bị phục vụ chuyên dụng được sử dụng trong nhà hàng.

   64 p hvct 27/06/2022 69 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.2: Vệ sinh và bảo quản sắp đặt và chuẩn bị phục vụ

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.2: Vệ sinh và bảo quản sắp đặt và chuẩn bị phục vụ

  Mục tiêu của bài Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 4.2: Vệ sinh và bảo quản sắp đặt và chuẩn bị phục vụ là lau rửa, sử dụng và cất giữ tất cả các đồ sành sứ, ly tách và dao nĩa một cách an toàn, ngăn nắp, vệ sinh, hiệu quả; Sử dụng và bảo quản các trang thiết bị và nguyên liệu liên quan; Sắp đặt và chuẩn bị nhà hàng theo tiêu...

   65 p hvct 27/06/2022 69 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.1: Các loại hình và kiểu cách phục vụ tiếp nhận yêu cầu của khách

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.1: Các loại hình và kiểu cách phục vụ tiếp nhận yêu cầu của khách

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.1: Các loại hình và kiểu cách phục vụ tiếp nhận yêu cầu của khách với mục tiêu giúp các bạn nhận biết được yêu cầu về các loại hình và kiểu cách phục vụ khác nhau; Giải thích các loại hình và kiểu cách phục vụ khác nhau trong nhà hàng hiện đại; Giải thích được quy trình giới thiệu thực đơn; Hiểu...

   39 p hvct 27/06/2022 68 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.2: Chuyển phiếu yêu cầu xuống nhà bếp và bar, sử dụng khay

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.2: Chuyển phiếu yêu cầu xuống nhà bếp và bar, sử dụng khay

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.2: Chuyển phiếu yêu cầu xuống nhà bếp và bar, sử dụng khay với mục tiêu giúp các bạn giải thích được các quy trình chuyển phiếu yêu cầu cho nhà bếp và quầy Bar; Chuyển phiếu yêu cầu cho nhà Bếp và quầy Bar theo quy trình thích hợp để đảm bảo về thời gian phục vụ; Xác định được các loại khay khác nhau...

   39 p hvct 27/06/2022 61 0

 • Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.3: Bưng bê và thu dọn, phục vụ đồ ăn có sử dụng dĩa, dao nĩa và phục vụ kiểu gia đình

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.3: Bưng bê và thu dọn, phục vụ đồ ăn có sử dụng dĩa, dao nĩa và phục vụ kiểu gia đình

  Bài giảng Nghiệp vụ Nhà hàng - Chương 5.3: Bưng bê và thu dọn, phục vụ đồ ăn có sử dụng dĩa, dao nĩa và phục vụ kiểu gia đình với mục tiêu giúp các bạn chỉ rõ mục đính của việc sừ dụng khăn phục vụ; Bưng bê đĩa bao gồm các đĩa thức ăn nóng và đĩa thức ăn lạnh; Bưng bê và dọn sạch các bát đĩa, ly tách, dao, thìa, nĩa và ly tách; Hiểu rõ...

   45 p hvct 27/06/2022 71 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số
getDocumentFilter3 p_strSchoolCode=hvct
getDocumentFilter3 strKey=LIBTAILIEU2_LIST_FILTERhvct289700vi