• Bài giảng Công nghệ Hàn áp lực

  Bài giảng Công nghệ Hàn áp lực

  Bài giảng Công nghệ Hàn áp lực do trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định biên soạn gồm có 3 chương với những nội dung chính sau: công nghệ hàn điện trở; công nghệ hàn nổ; công nghệ hàn ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo!

   99 p hvct 30/08/2021 10 0

 • Bài giảng Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản

  Bài giảng Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản

  Tập bài giảng Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản đƣợc biên soạn dựa trên chƣơng trình Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản; Mã học phần: MAGC0632T; Trình độ Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Công nghệ cơ khí (Công nghệ Hàn) của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Nội dung Tập bài giảng gồm: Vận hành thiết bị hàn MIG/MAG - Gây và duy trì hồ quang; Hàn...

   113 p hvct 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Hàn đắp và phun phủ

  Bài giảng Hàn đắp và phun phủ

  Tập bài giảng Hàn đắp và phun phủ được biên soạn dựa theo chương trình môn học Hàn đắp và phun phủ dùng cho đào tạo bậc kỹ sư, cao đẳng công nghệ hàn thuộc bộ môn Hàn - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam định. Tập bài giảng gồm các nội dung sau: Tổng quan về công nghệ phun phủ và hàn đắp, phục hồi và bảo vệ bề mặt...

   138 p hvct 30/08/2021 9 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về An toàn lao động trong nghề Hàn - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về An toàn lao động trong nghề Hàn - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về An toàn lao động trong nghề Hàn nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong nghề Hàn. Bài 1 của modul này sẽ trình bày tổng quan về An toàn lao động và các quy định về an toàn lao động trong nghề Hàn ở Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   12 p hvct 28/06/2021 29 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về An toàn lao động trong nghề Hàn - Bài 3

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về An toàn lao động trong nghề Hàn - Bài 3

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về An toàn lao động trong nghề Hàn nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong nghề Hàn. Bài 3 của modul này sẽ trình bày tổng quan về các dạng tai nạn trong nghề hàn và nguyên nhân. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   19 p hvct 28/06/2021 23 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh các tai nạn trong nghề Hàn - Bài 2

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh các tai nạn trong nghề Hàn - Bài 2

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh các tai nạn trong nghề Hàn nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong nghề Hàn. Bài 2 của modul 2 sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn rơi ngã, sự cố sập và vật rơi. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   30 p hvct 28/06/2021 14 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh các tai nạn trong nghề Hàn - Bài 3

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh các tai nạn trong nghề Hàn - Bài 3

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh các tai nạn trong nghề Hàn nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong nghề Hàn. Bài 3 của modul 2 sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn trong môi trường làm việc. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   28 p hvct 28/06/2021 22 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh các tai nạn trong nghề Hàn - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh các tai nạn trong nghề Hàn - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh các tai nạn trong nghề Hàn nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong nghề Hàn. Bài 1 của modul 2 sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn với các công việc hàn, cắt kim loại bằng khí và an toàn điện. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   55 p hvct 28/06/2021 14 0

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn lao động trên công trường - Bài 1

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn lao động trên công trường - Bài 1

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn lao động trên công trường - Bài 1: An toàn lao động trên công trường. Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Hiểu định nghĩa và mục đích của giấy phép làm việc, lập được một giấy phép làm việc theo từng công việc cụ thể, hiểu tầm quan trọng và nội dung của họp nội bộ tại công trường thi công...

   32 p hvct 28/06/2021 15 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về An toàn lao động trong nghề Hàn - Bài 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về An toàn lao động trong nghề Hàn - Bài 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về An toàn lao động trong nghề Hàn nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong nghề Hàn. Bài 2 của modul này sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về trang bị bảo hộ và các biển báo an toàn trong nghề Hàn. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   56 p hvct 28/06/2021 13 0

 • Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn lao động trên công trường - Bài 2

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn lao động trên công trường - Bài 2

  Bài giảng Modul 3 Thực hành an toàn lao động trên công trường nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong nghề Hàn. Bài 2 của modul 3 sẽ trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về sơ cứu khẩn cấp – CPR (Cardio Pulmonary Resuscitation). Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   48 p hvct 28/06/2021 14 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 1: Khái niệm chung về hàn thép

  Bài giảng Công nghệ hàn điện nóng chảy – Chương 1: Khái niệm chung về hàn thép

  Những nội dung chính được trình bày trong bài giảng gồm có: Phân loại thép dùng cho chế tạo kết cấu hàn, tính hàn của thép, nứt và độ lành lặn của liên kết hàn thép, tiêu chí lựa chọ n công nghệ và chế độ nhiệt cho hàn thé.

   24 p hvct 31/05/2021 20 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số