• Sổ tay Hàn (Công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn): Phần 1

  Sổ tay Hàn (Công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn): Phần 1

  Sổ tay Hàn (Công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn) là một cuốn tài liệu hữu ích để tra cứu các quy định, các ký hiệu, tiêu chuẩn liên quan đến gia công hàn cắt kim loại. Tài liệu này được trình bày bao quát trực quan dễ hiểu nên phù hợp với bất kỳ ai từ người thợ công nhân đến kỹ sư, từ sinh viên đến cán bộ...

   330 p hvct 30/11/2021 18 0

 • Sổ tay Hàn (Công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn): Phần 2

  Sổ tay Hàn (Công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn): Phần 2

  Sổ tay Hàn (Công nghệ, thiết bị và định mức năng lượng, vật liệu hàn): Phần 2 gồm có những nội dung chính sau: Kỹ thuật an toàn trong hàn, định mức tiêu hao vật liệu hàn, tính toán và xách định tiêu hao năng lượng điện. Mời các bạn cùng tham khảo.

   143 p hvct 30/11/2021 14 0

 • Tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG cơ bản

  Tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG cơ bản

  Tập bài giảng Thực hành hàn MIG/MAG cơ bản được biên soạn nhằm trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản, về kỹ năng thực hành, ưu khuyết điểm, yêu cầu kỹ thuật của từng loại mối hàn khi sử dụng Công nghệ Hàn MIG/MAG. Đồng thời, trong quá trình học tập sinh viên sẽ được trực tiếp thực hành hàn theo công nghệ này để nắm bắt được các...

   113 p hvct 28/11/2021 16 0

 • Tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG nâng cao

  Tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG nâng cao

  Mục tiêu của tập bài giảng Thực hành hàn MIG MAG nâng cao là trang bị các kiến thức cơ bản, về kỹ năng thực hành, ưu khuyết điểm, yêu cầu kỹ thuật của từng loại mối hàn khi sử dụng Công nghệ Hàn MIG/MAG. Đồng thời, trong quá trình học tập sinh viên sẽ được trực tiếp thực hành hàn theo công nghệ này để nắm bắt được các kỹ thuật thiết...

   106 p hvct 28/11/2021 16 0

 • Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực

  Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực

  Tập bài giảng Công nghệ hàn áp lực gồm có 3 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1: công nghệ hàn điện trở, chương 2: công nghệ hàn nổ, chương 3: công nghệ hàn ma sát. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   98 p hvct 28/11/2021 15 0

 • Tập bài giảng Hàn đắp và phun phủ

  Tập bài giảng Hàn đắp và phun phủ

  Tập bài giảng “Hàn đắp và phun phủ” được biên soạn dựa theo chương trình môn học “Hàn đắp và phun phủ” dùng cho đào tạo bậc kỹ sư, cao đẳng công nghệ hàn thuộc bộ môn Hàn - Khoa Cơ khí - Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Nam Định. Nội dung tập bài giảng gồm có 2 chương, chương 1 tổng quan về công nghệ phun phủ & hàn đắp, chương 2...

   137 p hvct 28/11/2021 15 0

 • Tập bài giảng Thực hành các phương pháp hàn khác

  Tập bài giảng Thực hành các phương pháp hàn khác

  Tập bài giảng được áp dụng vào quá trình đào tạo kỹ năng nghề cho sinh viên theo học trình độ đại học, cao đẳng chuyên ngành Công nghệ hàn. Tập bài giảng bao gồm 3 bài 1 - Hàn điểm, bài 2 - Hàn đường, bài 3 - Hàn dưới lớp thuốc. Mời các bạn cùng tham khảo.

   40 p hvct 28/11/2021 16 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về công nghệ hàn

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về công nghệ hàn

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 1: Các khái niệm cơ bản về công nghệ hàn. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm,đặc điểm và phân loại các phương pháp hàn; quá trình luyện kim và tổ chức kim loại của mối hàn; tính hàn của kim loại và hợp kim. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p hvct 28/11/2021 14 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 2: Hàn hồ quang tay

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 2: Hàn hồ quang tay

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 2: Hàn hồ quang tay. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm hàn hồ quang tay, hồ quang hàn, thiết bị hàn, vật liệu hàn, công nghệ hàn. Mời các bạn cùng tham khảo.

   42 p hvct 28/11/2021 13 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 4: Hàn điện tiếp xúc. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Thực thất, đặc điểm & phân loại; hàn điện tiếp xúc giáp mối; hàn điểm; hàn điện tiếp xúc đường. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hvct 28/11/2021 23 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 5: Hàn và cắt bằng khí

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 5: Hàn và cắt bằng khí

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 5: Hàn và cắt bằng khí. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, vật liệu hàn khí, thiết bị hàn khí, công nghệ hàn khí, cắt kim loại bằng khí. Mời các bạn cùng tham khảo.

   70 p hvct 28/11/2021 15 0

 • Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 3: Hàn hồ quang tự động và bán tự động

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 3: Hàn hồ quang tự động và bán tự động

  Bài giảng Công nghệ hàn - Chương 3: Hàn hồ quang tự động và bán tự động. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm, thiết bị hàn tự động & bán tự động, vật liệu hàn tự động & bán tự động. Mời các bạn cùng tham khảo.

   21 p hvct 28/11/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số