• Giáo trình Quản trị Logistics

  Giáo trình Quản trị Logistics

  Giáo trình Quản trị Logistics bao gồm 6 chương với các nội dung: tổng quan môn học quản trị Logistics kinh doanh; dịch vụ khách hàng; quản trị dự trữ; quản trị vận chuyển; quản trị các hoạt động Logistics hỗ trợ; tổ chức và kiểm soát Logistic.

   163 p hvct 25/01/2021 50 0

 • Bài giảng Phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung bài giảng Phát triển dịch vụ Logistics ở Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế trình bày, Logistics là gì ? Thực trạng phát triển dịch vụ Logistics tại Việt Nam nêu giải pháp phát triển ngành dịch vụ Logistics Việt Nam trong thời gian tới.

   20 p hvct 29/10/2020 47 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng (phần 2) - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng (phần 2) - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng nhằm trình bày về khái niệm chuỗi cung ứng, giới thiệu và cấu trúc của chuỗi cung ứng, đồng thời trình bày các loại chuỗi cung ứng hiện nay. Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học chuỗi cung ứng nhanh.

   13 p hvct 29/10/2020 43 0

 • Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics - PGS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Tổng quan về quản trị Logistics trình bày các nội dung chính: sự cần thiết phải quản trị Logistics, quản trị Logistics, nội dung quản trị Logistics... Bài giảng được trình bày khoa học, súc tích giúp các bạn sinh viên tiếp thu bài học về quản trị Logistics nhanh.

   56 p hvct 29/10/2020 49 0

 • Bài giảng Lean và Six - Sigma - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Lean và Six - Sigma - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung Bài giảng Lean và Six - Sigma nhằm tìm hiểu về đầu tiên hãy tìm hiểu Lean là gì? Six Sigma là gì? Hoặc thế nào là Lean và Six - Sigma, thế nào là Lean Six-Sigam? Lean và Six Sigma là hai hệ thống quản lý. Hệ thống này sử dụng nhiều kỹ thuật khác nhau để cải thiện hiệu quả hoạt động. Khi được sử dụng một cách hợp lý, hệ thống này sẽ cải...

   50 p hvct 29/10/2020 43 0

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung nghiên cứu Chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng và những giải pháp để các doanh nghiệp Việt Nam có thể tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu trình bày những vấn để cơ bản về chuỗi cung ứng, ví dụ về chuỗi cung ứng, thực trạng chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp việt nam, giải pháp để các doanh nghiệp việt nam có thể tham gia chuỗi cung...

   57 p hvct 29/10/2020 50 0

 • Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung Bài giảng Quản trị Logistics và chuỗi cung ứng nhằm trình bày về tổng quan về Logistics, quản trị Logistics, dịch vụ khách hàng, hệ thống thông tin, dự trữ, quản trị vật tư, vận tải, kho bãi, quản trị chuỗi cung ứng.

   42 p hvct 29/10/2020 60 0

 • Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Nội dung cơ bản của Bài giảng Quản trị xuất nhập khẩu nhằm trình bày ý nghĩa của môn học, mục đích nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, bố cục của Quản trị xuất nhập khẩu.

   36 p hvct 29/10/2020 85 0

 • Bài giảngTổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảngTổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu - GS.TS. Đoàn Thị Hồng Vân

  Bài giảng Tổng quan về Quản trị xuất nhập khẩu trình bày các nội dung cơ bản quản trị xuất nhập khẩu, hoạch định chiến lược xuất nhập khẩu và xây dựng kế hoạch kinh doanh ngoại thương.

   65 p hvct 29/10/2020 54 0

 • Chuổi cung ứng thân thiện (Intimate supply chain)

  Chuổi cung ứng thân thiện (Intimate supply chain)

  Sau khi tất cả các quy trình cung ứng không hiệu quả và hàng tồn kho dư thừa đã được loại bỏ, bước đi tiếp theo trong kế hoạch cải thiện dây chuyên cung ứng của bạn là gì? Đó chính là việc tạo dựng Dây chuyền cung ứng thân thiện (Intimate supply chains). Mời các bạn cùng tham khảo tài liệu "Chuổi cung ứng thân thiện (Intimate supply chain)"để cùng...

    p hvct 29/10/2020 60 0

 • Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản lý chuỗi cung ứng - ThS. Nguyễn Kim Anh

  Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản lý chuỗi cung ứng - ThS. Nguyễn Kim Anh

  Mục đích của Tài liệu hướng dẫn học tập: Quản lý chuỗi cung ứng - ThS. Nguyễn Kim Anh giúp sinh viên hiểu được đây là một ngành học, một khoa học, một nghề chuyên môn rất mới trên thế giới và ở Việt Nam. Nắm bắt các lý thuyết sử dụng trong công tác quản lý chuỗi cung ứng để áp dụng trong thực hành nghề nghiệp. Hiểu được các khái niệm,...

    p hvct 29/10/2020 52 0

 • Giáo trình Quản trị logistics kinh doanh

  Giáo trình Quản trị logistics kinh doanh

  Giáo trình Quản trị logistics kinh doanh có nội dung gồm 6 chương trong đó chương 1 trình bày tổng quan môn học quản trị logistics kinh doanh, chương 2 trình bày dịch vụ khách hàng, chương 3 trình bày quản trị dự trữ, chương 4 trình bày quản trị vận chuyển,... Mời các bạn tham khảo.

    p hvct 29/10/2020 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số