• Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 1 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 1 Giới thiệu về mạng và chuỗi cung ứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Mạng và Chuỗi cung cấp là gì; Quản lý chuỗi cung ứng là gì; Các yếu tố rủi ro và bất định; Phát triển của chuỗi cung ứng; Tính phức tạp trong chuỗi cung cấp;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   46 p hvct 18/03/2022 46 0

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 4 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 4 Cụm ngành công nghiệp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm Cụm ngành; Vai trò của nhà nước trong phát triển cụm ngành; Cụm ngành và năng lực cạnh tranh; Quá trình hình thành và phát triển của cụm ngành;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   40 p hvct 18/03/2022 36 0

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 2 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 2 Tích hợp và điều phối chuỗi cung ứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống Push, Pull; Chuỗi cung cấp dựa trên chiến lược đẩy; Ảnh hưởng Bullwhip đến chuỗi cung cấp đẩy; Thực thi hệ thống Pull; Chiến lược Push-Pull; Xác định chiến lược chuỗi cung cấp tương ứng;...Mời các...

   16 p hvct 18/03/2022 43 0

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 3 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 3 Hợp đồng chuỗi cung ứng cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu; Sản phẩm/ linh kiện chiến lược; Chia sẻ rủi ro; Hợp đồng Buy-Back; Hợp đồng Revenue Sharing; Các loại hợp đồng khác; Chiến lược tối ưu toàn cầu; Tối ưu toàn bộ và hợp đồng cung cấp; Các hạn chế của các...

   21 p hvct 18/03/2022 45 0

 • Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 5 - TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

  Bài giảng Chuỗi cung ứng và mạng sản xuất: Chương 5 Năng lực cạnh tranh địa phương cung cấp cho người học những kiến thức như: Nền tảng năng lực cạnh tranh quốc gia; Nền tảng năng lực cạnh tranh vùng/địa phương; Quy trình phân tích năng lực cạnh tranh cụm ngành; Đánh giá lợi thế cạnh tranh của địa phương; Sơ đồ cụm ngành dệt may Vùng; Đánh...

   33 p hvct 18/03/2022 45 0

 • Quá trình cung ứng giá trị khách hàng và quản trị marketing của doanh nghiệp thương mại

  Quá trình cung ứng giá trị khách hàng và quản trị marketing của doanh nghiệp thương mại

  Mục tiêu của đề tài là đưa ra một số kiến nghị với hàm ý là các giải pháp nhằm nâng cao hiệu suất mục tiêu trong triển khai quá trình cung ứng giá trị khách hàng theo tiếp cận marketing (MKT) hiện đại của DNTMVN trong thời gian tới khi thị trường thương mại nội địa vận động phát triển phức tạp, nhiều đột biến với mức cạnh tranh cao hơn...

   6 p hvct 18/03/2022 43 0

 • Nghiên cứu quan hệ của mua hàng bền vững và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng

  Nghiên cứu quan hệ của mua hàng bền vững và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng

  Bài viết nghiên cứu quan hệ của mua hàng bền vững và quản trị rủi ro chuỗi cung ứng thông qua dữ liệu về kết quả hoạt động mua hàng và phỏng vấn các chuyên gia cũng như các nhà quản trị mua trong doanh nghiệp. Mối quan hệ trực tiếp và gián tiếp giữa hai nội dung trên được kiểm chứng bằng kết quả mua hàng và hiệu quả quản trị rủi ro chuỗi...

   8 p hvct 18/03/2022 43 0

 • Phương pháp FMEA trong đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng định hướng phát triển bền vững

  Phương pháp FMEA trong đánh giá rủi ro chuỗi cung ứng định hướng phát triển bền vững

  Bài nghiên cứu này sẽ thảo luận về một công cụ đánh giá trong quản trị rủi ro - FMEA trong bối cảnh các chuỗi cung ứng được xây dựng theo định hướng phát triển bền vững, đương đầu với nhiều rủi ro khác nhau. Quản lý chuỗi cung ứng trong thời đại toàn cầu theo định hướng phát triển bền vững phải đối diện với nhiều rủi ro tiềm tàng....

   12 p hvct 18/03/2022 46 0

 • Phát triển nguồn nhân lực Logistics Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  Phát triển nguồn nhân lực Logistics Việt Nam trong bối cảnh cách mạng công nghiệp lần thứ 4

  Phát triển nguồn nhân lực logistics nhằm tận dụng những cơ hội mà Cách mạng Công nghiệp lần thứ 4 mang lại trong việc nâng cao hiệu quả và hiệu suất hoạt động logistics có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trên cơ sở phương pháp nghiên cứu tại bàn, bài viết này trình bày thực trạng và một số giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics tại Việt Nam...

   10 p hvct 18/03/2022 53 0

 • Chiến lược hợp tác trong chuỗi cung ứng

  Chiến lược hợp tác trong chuỗi cung ứng

  Bài viết sẽ tập trung nhận diện các tình thế, các mối quan hệ tồn tại trong chuỗi, từ đó gợi ý những chiến lược hiệu của cho các doanh nghiệp. Để tồn tại trong một thị trường cạnh tranh mang tính toàn cầu như hiện nay, các doanh nghiệp phải xây dựng cho mình một chiến lược hiệu quả, một lợi thế cạnh tranh bền vững.

   7 p hvct 18/03/2022 36 0

 • Quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt Nam – vấn đề và giải pháp

  Quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt Nam – vấn đề và giải pháp

  Bài viết này đưa ra các đánh giá tổng quan về những yếu kém của quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt Nam nói chung, những xu hướng mới trong quản trị chuỗi cung ứng trên thế giới và đề xuất một số giải pháp tạo lập các yếu tố nền tảng nhằm thúc đẩy các ứng dụng về quản trị chuỗi cung ứng trong các doanh nghiệp Việt Nam.

   7 p hvct 18/03/2022 42 0

 • Đo lường thực hành chuỗi cung ứng - tình huống tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng

  Đo lường thực hành chuỗi cung ứng - tình huống tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ Đà Nẵng

  Bài viết tập trung vào tổng hợp lý thuyết liên quan tới đo lường thực hành Quản trị chuỗi cung ứng (SCM) và tiến hành đo lường thực hành quản trị chuỗi cung ứng của DNVVN Đà Nẵng, từ đó đưa ra các kiến nghị, hàm ý chính sách giúp cải thiện tình hình SCM tại các DNVVN Đà Nẵng.

   14 p hvct 18/03/2022 40 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số