• Giáo trình Hướng dẫn Java cơ bản

  Giáo trình Hướng dẫn Java cơ bản

  Nội dung giáo trình tập trung vào những kiến thức căn bản nhất của lập trình java giúp người đọc bước đầu tiếp cập dễ dàng với công nghệ mới này, và đây cũng chính là một bước đệm để chúng ta trở thành “java shooter”. Một số vấn đề nâng trong ngôn ngữ lập trình java như: javabean, thiết kết giao diện dùng thư viện JFC(Java Foundation Class),...

   205 p hvct 26/04/2021 6 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình web với ASP.NET: Phần 1

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình web với ASP.NET: Phần 1

  Căn cứ vào chương trình đào tạo nghề Thiết kế trang web, giáo trình giúp cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về lập trình ASP.NET cũng như kỹ năng lập trình ứng dụng web trên server. Cấu trúc chung của giáo trình gồm có 8 đơn vị bài học, mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

   91 p hvct 26/04/2021 10 0

 • Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình web với ASP.NET: Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình web với ASP.NET: Phần 2

  Giáo trình môn học/mô đun: Lập trình web với ASP.NET: Phần 2 cung cấp cho người học những nội dung kiến thức về: Xây dựng lớp xử lý dữ liệu, xây dựng đối tượng thể hiện, xây dựng và quản lý ứng dụng, web service, phụ lục cơ sở dữ liệu dùng trong ứng dụng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   42 p hvct 26/04/2021 7 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 1 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 1: Các khái niệm cơ bản" giúp người học nắm được khái niệm về hệ thống và hệ thống thông tin; khái niệm về mô hình hóa; các mức độ trừu tượng hóa; case study.

   42 p hvct 30/03/2021 9 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 2 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 2: Các phương pháp luận về phát triển một hệ thống thông tin" được biên soạn nhằm cung cấp đến người học kiến thức khái niệm về sự phát triển hệ thống thông tin; vòng đời của các giai đoạn phát triển hệ thống; các phương pháp tiếp cận của phân tích thiết kế; so sánh và lựa chọn...

   48 p hvct 30/03/2021 8 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 4 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 4: Các kỹ thuật phân tích cơ bản" trình bày tổng quan về hoạt động cổ điển và hướng đối tượng; biểu đồ phân cấp chức năng; biểu đồ luồng dữ liệu; mô hình thực thể liên kết; mô hình hệ thống phân chia hệ thống; những vấn đề ổn định dòng dữ liệu; cấu trúc câu lệnh; xác định...

   58 p hvct 30/03/2021 8 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 3 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 3: Quy trình thiết kế hệ thống hướng cấu trúc" thông tin đến người học mô hình phân tích và thiết kế; khảo sát hiện trạng và xác định khả thi; phân tích chức năng và dữ liệu; các giao diện của hệ thống.

   54 p hvct 30/03/2021 8 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 5 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 5: Các kỹ thuật thiết kế cơ bản" trình bày tổng quan của các mô hình được xây dựng, qui trình phát triển mô hình, thuật ngữ liên quan; các sơ đồ dòng dữ liệu được chú giải bằng các thông tin có khung bao tự động như thế nào; tích hợp vào các thao tác thiết kế khác; ứng dụng phương thức...

   57 p hvct 30/03/2021 8 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 6 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 6: Những nét chung nhất kỹ nghệ phần mềm hướng đối tượng" được biên soạn với mục đích giúp các bạn nắm được xây dựng các sơ đồ use-case (Use Case Diagram); viết các phần mô tả tình huống và Use Case; Phát triển các sơ đồ hoạt động (Activity Diagram) và các sơ đồ trình tự hệ thống...

   44 p hvct 30/03/2021 8 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 7 - ThS. Thạc Bình Cường

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Bài 7 - ThS. Thạc Bình Cường

  "Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Bài 7: Quá trình phát triển phần mềm hướng đối tượng" tìm hiểu phát triển các mô hình thiết kế hướng đối tượng; những lập trình viên sử dụng các mô hình để mã hoá hệ thống; hai mô hình quan trọng nhất là các sơ đồ thiết kế lớp và các sơ đồ tương tác (sơ đồ trình tự và sơ đồ hợp...

   61 p hvct 30/03/2021 9 0

 • Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 2

  Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 2

  "Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 2" nối tiếp phần 1 với các bài thực hành sử dụng các hộp thoại; sử dụng menu và các thanh công cụ; tạo, thao tác với cơ sở dữ liệu và sử dụng các đối tượng. Mời các bạn cùng tham khảo đầy đủ 2 phần của giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   69 p hvct 28/02/2021 18 0

 • Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 1

  Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 1

  "Giáo trình Thực hành với Visual Basic: Phần 1" thông tin đến người học các bài thực hành cài đặt Visual Basic và môi trường làm việc của VB; biến, mảng, hàm, thủ tục và các cấu trúc điều khiển; sử dụng các điều khiển cơ bản trong Visual Basic.

   72 p hvct 28/02/2021 13 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số