• Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Gia công trên máy CNC với mục tiêu giúp các bạn có thể lập được chương trình tiện CNC trên phần mềm điều khiển; so sánh điểm giống nhau và khác nhau giữa máy tiện vạn năng vá máy tiện CNC; cài đặt được chính xác thông số phôi, dao; vận hành thành thạo máy tiện CNC để tiện trụ trơn ngắn, trụ bậc, tiện mặt đầu, tiện côn, cắt...

   77 p hvct 21/01/2022 5 0

 • Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Gia công trên máy CNC (Nghề: Cơ điện tử - Cao đẳng): Phần 2

  (NB) Giáo trình Gia công trên máy CNC cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu chung về máy tiện CNC; lập trình tiện CNC; vận hành máy tiện CNC; gia công tiện CNC; giới thiệu chung về máy phay CNC; lập trình phay CNC;... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 2 giáo trình.

   36 p hvct 21/01/2022 4 0

 • Giáo trình Cơ khí đại cương (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Cơ khí đại cương (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Cơ khí đại cương cung cấp những phần lý thuyết cơ bản nhất trong lĩnh vực công nghệ chế tạo máy, những yếu tổ ảnh hưởng đến chất lượng khi gia công cơ khí, đồng thời giới thiệu các phương pháp gia công thông dụng để tạo ra các dạng bề mặt đạt yêu cầu khác nhau về chất lượng gia công. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung...

   77 p hvct 21/01/2022 3 0

 • Giáo trình Cơ khí đại cương (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Cơ khí đại cương (Nghề: Cắt gọt kim loại - Cao đẳng): Phần 2

  Mục tiêu của Giáo trình Cơ khí đại cương là giúp các bạn trình bày được những khái niệm cơ bản về quá trình sản xuất, chất lượng bề mặt và độ chính xác gia công, tính công nghệ trong kết cấu; trình bày được khái quát các loại vật liệu dùng trong cơ khí; trình bày được những nguyên lý cơ bản về chế tạo các loại phôi đúc, phôi rèn -...

   45 p hvct 21/01/2022 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 1 - Nguyễn Trung Đồng

  Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 1 - Nguyễn Trung Đồng

  Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổng quan về các hệ vi xử lý; các đơn vị vi xử lý trung tâm (CPU – central processing unit). Mời các bạn cùng tham khảo!

   84 p hvct 21/01/2022 3 0

 • Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 2 - Nguyễn Trung Đồng

  Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 2 - Nguyễn Trung Đồng

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Kỹ thuật vi xử lý: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Bộ nhớ trong của hệ vi xử lý; các chip khả lập trình (programmable); thiết bị vào ra của hệ vi xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p hvct 21/01/2022 3 0

 • Giáo trình Đo lường điện và thiết bị đo

  Giáo trình Đo lường điện và thiết bị đo

  Cuốn giáo trình chứa nội dung của 8 chương theo đúng trình tự và mục tiêu thiết kế của chương trình, cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản trong lĩnh vực đo lường như đo áp, đo dòng, công suất, các thông số về điện trở, điện cảm, điện dung, trở kháng toàn mạch. Mời các bạn cùng tham khảo.

   117 p hvct 28/12/2021 9 0

 • Giáo trình Trang bị điện: Phần 1

  Giáo trình Trang bị điện: Phần 1

  Giáo trình Trang bị điện: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung về hệ thống truyền động trong trang bị điện; Các khí cụ điện trong điện máy công nghiệp; Nguyên tắc cơ bản điều khiển tự động truyền động điện. Mời các bạn cùng tham khảo!

   50 p hvct 31/07/2021 37 0

 • Giáo trình Trang bị điện: Phần 2

  Giáo trình Trang bị điện: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Trang bị điện: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những mạch điện cơ bản trong điều khiển điện máy công nghiệp; Trang bị điện một số máy điển hình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   65 p hvct 31/07/2021 37 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 2 - TS. Phạm Hải Đăng

  Chương 2 - Đánh giá sai số về Đo lường. Nội dung chính trong chương này gồm có: Nguyên nhân gây ra sai số, phân loại sai số, biểu diễn sai số, ứng dụng phương pháp phân bố chuẩn để đánh giá sai số. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p hvct 29/07/2021 33 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 4 - TS. Phạm Hải Đăng

  Chương 4 - Đo tần số, khoảng thời gian và đo độ di pha. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, đo tần số bằng các phần tử có tham số phụ thuộc vào tần số, đo tần số bằng các thiết bị so sánh, đo tần số bằng phương pháp đếm xung, đo chu kì, tổ hợp tần số, đo độ di pha.

   26 p hvct 29/07/2021 31 0

 • Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử: Chương 5 - TS. Phạm Hải Đăng

  Bài giảng Cơ sở kĩ thuật đo lường điện tử - Chương 5: Đo điện áp. Nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu chung, vôn kế, vôn kế chỉ thị kim. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   13 p hvct 29/07/2021 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số