• Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Ebook Phương pháp nghiên cứu xã hội học - Nguyễn Xuân Nghĩa

  Sách Phương pháp nghiên cứu xã hội học do Nguyễn Xuân Nghĩa biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức cơ bản để có khả năng thực hiện các nghiên cứu xã hội. Vì vậy, tập sách này sẽ trình bày những bước đi, một số phương pháp, kỹ thuật để sinh viên có thể bước đầu làm những nghiên cứu ở quy mô nhỏ.

    p hvct 30/10/2020 67 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Kỹ năng tham vấn trong công tác xã hội

  Tài liệu Công tác xã hội: Kỹ năng tham vấn trong công tác xã hội

  Tài liệu Công tác xã hội này trình bày về các kỹ năng tham vấn trong công tác xã hội. Nội dung chính trong tài liệu này bao gồm: Tổng quan về tham vấn, kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng phản hồi, kỹ năng đặt câu hỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   34 p hvct 29/10/2020 67 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Can thiệp khủng hoảng

  Tài liệu Công tác xã hội: Can thiệp khủng hoảng

  Tài liệu Công tác xã hội "Can thiệp khủng hoảng" gồm có những nội dung chính sau: Sơ lược về khủng hoảng, can thiệp khủng hoảng, can thiệp khủng hoảng cho thân chủ có thân nhân vừa mới qua đời, can thiệp khủng hoảng cho cộng đồng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hvct 29/10/2020 61 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Quản lý ca

  Tài liệu Công tác xã hội: Quản lý ca

  Chủ đề này nhằm cung cấp kiến thức, kỹ năng cơ bản, kỹ năng làm việc với nhóm đa ngành và những nguyên lý chung trong quản lý ca. Việc trình bày và thảo luận các nội dung của chủ đề được đặt trong bối cảnh văn hóa - xã hội của Việt Nam.

   45 p hvct 29/10/2020 61 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Hỗ trợ nhân viên công tác xã hội (Quản lý stress)

  Tài liệu Công tác xã hội: Hỗ trợ nhân viên công tác xã hội (Quản lý stress)

  Tài liệu Công tác xã hội về hỗ trợ nhân viên công tác xã hội (Quản lý stress) gồm có những nội dung chính sau: Khái quát chung về stress, stress và nhân viên công tác xã hội, chiến lược ứng phó với stress. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   46 p hvct 29/10/2020 80 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Bảo vệ và hỗ trợ tâm lý trẻ trong trường hợp khẩn cấp

  Tài liệu Công tác xã hội: Bảo vệ và hỗ trợ tâm lý trẻ trong trường hợp khẩn cấp

  Nội dung chính của tài liệu gồm có 6 bài học, đó là: Phân biệt tình huống khẩn cấp, khủng hoảng và các mối nguy hiểm; những nguyên tắc của bảo vệ; những khái niệm và nguyên tắc về hỗ trợ tâm lý xã hội; các hoạt động hỗ trợ tâm lý xã hội mẫu cho trẻ em; hướng dẫn của UBTV liên cơ quan về hỗ trợ tâm lý xã hội và sức khỏe tâm thần...

   36 p hvct 29/10/2020 57 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Các giai đoạn phát triển của con người

  Tài liệu Công tác xã hội: Các giai đoạn phát triển của con người

  Tài liệu Công tác xã hội về các giai đoạn phát triển của con người gồm có những giai đoạn chính sau: Giai đoạn thai nhi, giai đoạn từ 0 đến 6 tuổi, giai đoạn nhi đồng (Tuổi học sinh cấp I), giai đoạn thiếu niên (Tuổi học sinh cấp 2), giai đoạn thanh niên (Thời kỳ đầu của giai đoạn trưởng thành), giai đoạn trưởng thành, giai đoạn trung niên, giai...

   46 p hvct 29/10/2020 57 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Giới thiệu nghề công tác xã hội

  Tài liệu Công tác xã hội: Giới thiệu nghề công tác xã hội

  Tài liệu này giới thiệu nghề công tác xã hội. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Giới thiệu nghề công tác xã hội; mục đích, chức năng và vai trò công tác xã hội; triết lý, giá trị, nguyên tắc đạo đức nghề công tác xã hội; các lĩnh vực hoạt động của công tác xã hội. Mời tham khảo.

   40 p hvct 29/10/2020 64 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồng

  Tài liệu Công tác xã hội: Tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồng

  Tài liệu Công tác xã hội trình bày kiến thức về tổ chức hoạt động dựa vào cộng đồng. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái quát về tổ chức cộng đồng, sự tham gia, các nguồn tài nguyên trong cộng đồng, tiến trình tổ chức cộng đồng, lập kế hoạch hành động cộng đồng.

   41 p hvct 29/10/2020 60 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Hành vi lệch chuẩn

  Tài liệu Công tác xã hội: Hành vi lệch chuẩn

  Hành vi lệch chuẩn là một trong mười lăm chủ đề tập huấn và được đặt trong phần “Nền tảng của công tác xã hội”. Nhằm phục vụ cho sự xuyên suốt của tiến trình tập huấn, tài liệu này sẽ được phân chia thành bốn phần sau đây: Hành vi con người trong tương tác với môi trường sống, hành vi lệch chuẩn, hành vi lệch chuẩn và kiểm soát xã...

   27 p hvct 29/10/2020 57 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Năng động nhóm

  Tài liệu Công tác xã hội: Năng động nhóm

  Năng động nhóm là hình ảnh các hoạt động trong sinh hoạt nhóm nhỏ, thông qua các mối tương tác và phản ứng giữa các thành viên, từ đó đưa đến sự chuyển dịch các vị trí và vai trò của từng thành viên, cuối cùng tạo sự thay đổi tích cực nơi họ. Chủ đề này bao gồm các phần: khái niệm về nhóm nhỏ, vai trò của nhóm nhỏ trong cuộc sống của...

   36 p hvct 29/10/2020 58 0

 • Tài liệu Công tác xã hội: Kỹ năng biện hộ

  Tài liệu Công tác xã hội: Kỹ năng biện hộ

  Biện hộ là hoạt động đòi hỏi chuyên môn công tác xã hội cao do chủ đề này khá mới mẻ ở Việt Nam. Công tác biện hộ nhằm tác động ở nhiều khía cạnh vấn đề khác nhau, với nhiều mục đích khác nhau, từ chính sách vĩ mô đến thay đổi thái độ và suy nghĩ của cộng đồng, từ cải thiện cung cách phục vụ các dịch vụ công đến việc hình...

   41 p hvct 29/10/2020 62 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số