• Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải - ThS. Lâm Vĩnh Sơn

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý nước thải cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về xử lý nước thải; Xử lý nước thải bằng phương pháp cơ học; Xử lý nước thải bằng phương pháp hóa lý; Xử lý nước thải bằng phương sinh học; Xử lý và sử dụng cặn nước thải; Khử trùng nước thải;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   202 p hvct 21/02/2022 49 0

 • Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 4 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 4 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 4 Năng lượng: Hệ thống, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiết kiệm năng lượng; Sưởi; Điều hòa không khí- Điều hòa nhiệt độ; Nước nóng sinh hoạt; Áng sáng trong nhà và xung quanh; Thoáng khí; Đồ điện gia dụng; Các thiết bị tự động hóa văn phòng; Thang máy; Năng lượng tái tạo;...

   34 p hvct 21/02/2022 43 0

 • Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 1 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 1 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Mục tiêu và các vấn đề quan ngại; Vòng đời và khả năng đáp ứng của công trình; Chất lượng môi trường HEQ; Quản lý dự án theo quan điểm phát triển bền vững: Giai đoạn vận hành (Đọc tài liệu); Quản lý dự án theo quan điểm phát triển bền...

   16 p hvct 21/02/2022 49 0

 • Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 3 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 3 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 3 Năng lượng: Công trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Thể tích- volume compactness; Vật liệu cách nhiệt của lớp che phủ; Năng lượng mặt trời của công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   25 p hvct 21/02/2022 45 0

 • Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 2 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 2 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 2 Tiện nghi- Sức khỏe, cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiện nghi nhiệt; Tiện nghi nhiệt mùa đông: Làm ấm; Tiện nghi nhiệt mùa hè: Làm mát; Tiện nghi thính giác (Đọc thêm); Tiện nghi thị giác (Đọc thêm); Chất lượng không khí trong công trình và sức khỏe.

   29 p hvct 21/02/2022 44 0

 • Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 5+6 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 5+6 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 5+6 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thi công công trình; Quản lý chất thải; Bảo trì công trình; Lựa chọn vật liệu; Quản lý nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hvct 21/02/2022 43 0

 • Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 7 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 7 - Nguyễn Khánh Hoàng

  Bài giảng Đánh giá môi trường của công trình: Chương 7 Đánh giá chất lượng môi trường công trình, cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số công cụ giúp cải thiện chất lượng môi trường của công trình; Phần mềm EQUER; Công cụ SB. Mời các bạn cùng tham khảo!

   20 p hvct 21/02/2022 45 0

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 2 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 2 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Xử lý bụi; Xử lý các chất ô nhiễm dạng khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   73 p hvct 21/02/2022 42 0

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 1 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 1 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Các nguồn thải gây ô nhiễm không khí; Các tC; Tiêu chuẩn chất lượng không khí; Kiểm soát ô nhiễm không khí. Mời các bạn cùng tham khảo!

   26 p hvct 21/02/2022 46 0

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 3 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 3 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 3 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương; Buồng lắng trọng lực; Thiết bị tách bụi ly tâm; Thiết bị túi lọc; Thiết bị tách bụi tĩnh điện; Thiết bị rửa ướt; So sánh và lựa chọn thiết bị xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo!

   86 p hvct 21/02/2022 42 0

 • Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 4 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 4 - Phạm Khắc Liệu

  Bài giảng Kỹ thuật xử lý khí thải: Chương 4 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đại cương; Xử lý lưu huỳnh dioxit (SO2); Xử lý các nitơ oxit (NOx); Xử lý các chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC); Xử lý một số khí ô nhiễm khác. Mời các bạn cùng tham khảo!

   62 p hvct 21/02/2022 46 0

 • Đánh giá hiệu quả của trạm xử lý nước thải tại bãi chôn lấp rác Xuân Sơn, Hà Nội và đề xuất giải pháp cải tạo

  Đánh giá hiệu quả của trạm xử lý nước thải tại bãi chôn lấp rác Xuân Sơn, Hà Nội và đề xuất giải pháp cải tạo

  Bãi chôn lấp rác Xuân Sơn, Hà Nội đã hoạt động từ năm 2000. Tuy nhiên, nước thải sau xử lý của trạm xử lý nước thải tại bãi chôn lấp rác Xuân Sơn chưa đạt yêu cầu xả thải đối với một số thông số chủ yếu (COD, BOD5, N-NH4+, tổng N, coliform). Kết quả điều tra và đánh giá cho thấy lưu lượng nước thải thực tế cần xử lý đã vượt đáng...

   6 p hvct 21/02/2022 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số