• Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 2: Thủy tĩnh học cung cấp cho người học những kiến thức như: Áp suất thủy tĩnh – áp lực; Phương trình vi phân cơ bản của chất lỏng cân bằng; Sự cân bằng của chất lỏng trọng lực; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành phẳng; Áp lực của chất lỏng tác dụng lên thành cong. Mời các bạn cùng tham khảo!

   21 p hvct 29/10/2021 21 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 1: Mở đầu cung cấp cho người học những kiến thức như: Định nghĩa khoa học thủy lực - phạm vi ứng dụng; Sơ lược lịch sử phát triển của khoa học thủy lực; Khái niệm chất lỏng trong thủy lực; Những đặc tính vật lý cơ bản của chất lỏng. Mời các bạn cùng tham khảo!

   11 p hvct 29/10/2021 16 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 3: Cơ sở động lực học chất lỏng cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm chung; Chuyển động không ổn định và chuyển động ổn định; Quỹ đạo, đường dòng, dòng nguyên tố và dòng chảy; Những yếu tố thủy lực của dòng chảy; Phân loại dòng chảy. Mời các bạn cùng tham khảo!

   36 p hvct 29/10/2021 18 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 4: Tổn thất cột nước trong dòng chảy cung cấp cho người học những kiến thức như: Phân loại tổn thất; Thí nghiệm reynold – tiêu chuẩn phân biệt 2 trạng thái chảy; Công thức tính tổn thất dọc đường; Trạng thái chảy tầng trong ống. Mời các bạn cùng tham khảo!

   51 p hvct 29/10/2021 18 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 6: Dòng chảy ổn định trong ống có áp cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm cơ bản; Tính toán thủy lực ống dài; Tính toán thủy lực mạng lưới cấp nước. Mời các bạn cùng tham khảo!

   34 p hvct 29/10/2021 20 0

 • Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 7: Dòng chảy đều không áp trong kênh

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 7: Dòng chảy đều không áp trong kênh

  Bài giảng Thủy lực đại cương - Chương 7: Dòng chảy đều không áp trong kênh cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung; Mặt cắt kênh; Các bài toán về kênh hình thang; Tính toán kênh phức tạp; Lưu tốc tính toán cho phép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   24 p hvct 29/10/2021 17 0

 • Bài giảng Thủy lực môi trường - TS. Huỳnh Phú

  Bài giảng Thủy lực môi trường - TS. Huỳnh Phú

  Bài giảng Thủy lực môi trường được biên soạn nhằm phục vụ cho việc học tập môn Thủy lực môi trường của sinh viên, tập bài giảng được chia làm 7 chương bao gồm những kiến thức cơ bản về cơ học lưu chất ứng dụng trong ngành cấp thoát nước và môi trường.

   153 p hvct 29/10/2021 19 0

 • Giáo trình Cấp nước

  Giáo trình Cấp nước

  Giáo trình Cấp nước do Vũ Thị Nga dịch có kết cấu nội dung gồm 12 bài, giới thiệu đến người học các kiến thức về: Các kỹ năng tính toán liên quan tới nghề, vẽ kỹ thuật, cắt và khoan, kháp nối và uốn, cố định ống và nối ống, đặc tính của nước, lưu trữ vận chuyển và phân phối nước,... Để biết thêm nội dung chi tiết, mời các bạn...

    p hvct 30/10/2020 65 0

 • Ebook Thoát nước (Tập 2): Xử lý nước thải

  Ebook Thoát nước (Tập 2): Xử lý nước thải

  Ebook Thoát nước (Tập 2): Xử lý nước thải trình bày những kiến thức cơ bản thuộc lĩnh vực xử lý nước thải dân dụng và công nghiệp. Nội dung sách gồm 3 phần, trình bày những vấn đề chung về xử lý nước thải đề cập đến những vấn đề về nguồn gốc, đặc điểm, tính chất nước thải, ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, sơ đồ công nghệ...

    p hvct 30/10/2020 61 0

 • Giáo trình Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành Nước theo phương pháp môđun - NXB Xây dựng

  Giáo trình Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành Nước theo phương pháp môđun - NXB Xây dựng

  Giáo trình Đào tạo công nhân kỹ thuật ngành Nước theo phương pháp môđun trình bày về lắp đặt đường ống nước trong nhà (phân loại, cấu tạo hệ thống thoát nước trong nhà; tiêu chuẩn dùng nước; gia công đường ống; lắp đặt đường ống trong nhà) và lắp đặt đường ống nước ngoài nhà (ống thường dùng trong hệ thống cấp thoát nước, cách...

    p hvct 30/10/2020 60 0

 • Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước - NXB Xây Dựng

  Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước - NXB Xây Dựng

  Giáo trình Thủy lực cấp thoát nước với kết cấu nội dung gồm 3 phần: Phần 1 từ chương 1 đến chương 9 trình bày các kiến thức về thủy lực học , phần 2 từ chương 10 đến chương đến chương 12 trình bày các nội dung về máy bơm, phần 3 từ chương 13 đến chương 15 cung cấp các kiến thức về cấp và thoát nước trong nông nghiệp, cùng tham khảo nội...

    p hvct 30/10/2020 65 0

 • Ebook Thủy lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp - Phần 1: Thủy lực học

  Ebook Thủy lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp - Phần 1: Thủy lực học

  Ebook Thủy lực và cấp thoát nước trong nông nghiệp - Phần 1: Thủy lực học có cấu trúc gồm 11 chương trình bày những nội dung sau: Bơm hướng trục, bơm ly tâm, tĩnh học chất lỏng, động lực học chất lỏng, dòng chảy qua lỗ-vòi-đập tràn, dòng chảy đều không áp trong kênh, dòng tia. MỜi các bạn cùng tham khảo tài liệu để nắm bắt nội dung chi tiết.

    p hvct 30/10/2020 63 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số