• Giáo trình Lát, ốp (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Lát, ốp (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Lát, ốp (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 gồm có những bài học cụ thể như sau: Bài 1 Kiểm tra xử lý nền, sàn để lát; Bài 2 Lát gạch dày (gạch chỉ, gạch bê tông) Bài 3 Lát gạch tráng men; Bài 4 Lát gạch lá nem; Bài 5 Lát gạch rỗng chống nóng; Bài 6 Lát đá tấm (Đá nhân tạo, đá tự nhiên). Mời các bạn cùng tham khảo.

   64 p hvct 27/06/2022 47 0

 • Giáo trình Lát, ốp (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Lát, ốp (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Lát, ốp (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những bài học cụ thể như sau: Bài 7 Ốp gạch tráng men; Bài 8 Ốp gạch trang trí; Bài 9 Ốp đá tấm (Đá nhân tạo, đá tự nhiên); Bài 10 Tính khối lượng, vật liệu, nhân công. Mời các bạn cùng tham khảo.

   106 p hvct 27/06/2022 48 0

 • Giáo trình Bạ mát tít, sơn vôi (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Bạ mát tít, sơn vôi (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Bạ mát tít, sơn vôi (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng) được biên soạn thành 11 đơn vị bài học và được chia thành 2 phần. Phần 1 gồm có những bài sau: Bài 1 chọn màu, pha màu; bài 2 pha chế nước vôi trắng; bài 3 pha chế nước vôi màu; bài 4 chuẩn bị bề mặt trước khi sơn, vôi, mát tít; bài 5 quét vôi trắng, vôi màu. Mời các...

   40 p hvct 27/06/2022 39 0

 • Giáo trình Bạ mát tít, sơn vôi (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Bạ mát tít, sơn vôi (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Bạ mát tít, sơn vôi (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những bài sau: Bài 6 bạ mát tít; bài 7 lăn sơn, quét sơn, phun sơn; bài 8 làm sơn sần; bài 9 làm sơn giả đá. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   50 p hvct 27/06/2022 37 0

 • Giáo trình Gia công và lắp đặt cốt thép (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Gia công và lắp đặt cốt thép (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Gia công và lắp đặt cốt thép (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 gồm có những bài sau: Bài 1 nắn thẳng thép tròn bằng thủ công, bài 2 kéo thẳng thép tròn có bằng tời, bài 3 nắn thẳng thép tròn có bằng máy đồng tâm, bài 4 cắt cốt thép bằng thủ công, bài 5 cắt cốt thép bằng máy, bài 6 đánh gỉ cốt thép, bài 7 uốn...

   76 p hvct 27/06/2022 36 0

 • Giáo trình Gia công và lắp đặt cốt thép (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Gia công và lắp đặt cốt thép (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Gia công và lắp đặt cốt thép (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những bài học cụ thể như sau: Bài 14 Lắp đặt cốt thép hệ dằm; bài 15 Lắp đặt cốt thép sàn toàn khối; bài 16 Lắp đặt cốt thép dầm, giằng; bài 17 Lắp đặt cốt thép cầu thang; bài 18 Lắp đặt cốt thép lanh tô, ô văng; bài 19 Lắp đặt cốt...

   84 p hvct 27/06/2022 36 0

 • Giáo trình Trộn, đổ, đầm bê tông (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Trộn, đổ, đầm bê tông (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng)

  Giáo trình Trộn, đổ, đầm bê tông (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng) gồm có 11 bài như sau: Bài 1 Tính toán liều lượng, vật liệu trộn bê tông; bài 2 trộn bê tông bằng thủ công; bài 3 trộn bê tông bằng máy; bài 4 vận chuyển bê tông; bài 5 đầm bê tông bằng thủ công, máy; bài 6 đổ bê tông móng; bài 7 đổ bê tông cột; bài 8 đổ bê tông...

   80 p hvct 27/06/2022 34 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Vẽ kỹ thuật (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 2 gồm có những bài học cụ thể như sau: Chương 5: Vật liệu thép xây dựng, Chương 6: Vật liệu bê tông và bê tông cốt thép, Chương 7: Vật liệu PVC, Chương 8: Vật liệu sơn, Chương 9: Chất kết dính. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   48 p hvct 23/05/2022 39 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Kỹ thuật xây dựng - Trình độ Cao đẳng): Phần 1 gồm có 4 chương như sau: Chương 1: Các tính chất cơ bản của vật liệu, Chương 2: Vật liệu đá thiên nhiên, Chương 3: Vật liệu gốm xây dựng, Chương 4: Vật liệu gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm những nội dung chi tiết.

   42 p hvct 23/05/2022 45 0

 • Giáo trình Cơ kết cấu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Cơ kết cấu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng)

  Giáo trình Cơ kết cấu (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng) gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Mở đầu; Chương 2: Phân tích cấu tạo kết cấu phẳng; Chương 3: Dàn phẳng tĩnh định - Dầm tĩnh định nhiều nhịp; Chương 4: Khung -Vòm tĩnh định; Chương 5: Đường ảnh hưởng. Chương 6: Tính chuyển vị của kết cấu phẳng tĩnh định....

   42 p hvct 23/05/2022 40 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2 gồm có 4 chương như sau: Chương 4: chất kết dính vô cơ, chương 5: vữa trong xây dựng, chương 6: bê tông xi măng, chương 7: các chất dính hữu cơ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   83 p hvct 23/05/2022 41 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Vật liệu xây dựng (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1 gồm có 3 chương như sau: Chương 1: các tính chất cơ bản của vật liệu xây dựng, chương 2: vật liệu đá thiên nhiên, chương 3: vật liệu gỗ. Mời các bạn cùng tham khảo.

   43 p hvct 23/05/2022 41 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số