• Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép 2 (Phần kết cấu nhà cửa) - ThS. Lê Đức Hiển

  Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép 2 (Phần kết cấu nhà cửa) - ThS. Lê Đức Hiển

  Bài giảng Kết cấu Bê tông cốt thép 2 (Phần kết cấu nhà cửa) cung cấp cho người học những kiến thức như: Kết cấu sàn bê tông cốt thép; Kết cấu dầm bê tông cốt thép; Khung bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   85 p hvct 29/10/2021 20 0

 • Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật 1

  Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật 1

  Giáo trình Hình họa vẽ kỹ thuật 1 thông tin đến các bạn những kiến thức phép chiếu- hệ thống mặt phẳng hình chiếu; biểu diễn điểm, đường thẳng, mặt phẳng; biểu diễn các vật thể hình học trên đồ thức; hình chiếu trục đo; cắt vật thể...

   127 p hvct 29/10/2021 18 0

 • Giáo trình Sức bền vật liệu

  Giáo trình Sức bền vật liệu

  Giáo trình Sức bền vật liệu là môn khoa học bán thực nghiệm thuộc khối kỹ thuật được giảng dạy trong các trường cao đẳng, đại học kỹ thuật. Nó cung cấp những kiến thức cần thiết về những tác dụng cơ học để giải quyết các vấn đề thực tế trong việc thiết kế chế tạo, tính bền cho chi tiết, nó là môn học cơ sở cho rất nhiều các...

   104 p hvct 29/10/2021 18 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 3: Ứng suất trong đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Các loại ứng suất trong đất và các giả thiết cơ bản để tính toán Nội Dung; Xác định ứng suất bản thân; Xác định áp suất đáy móng; Ứng suất tăng thêm trong nền công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   87 p hvct 30/08/2021 29 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 4: Sức chịu tải của nền đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Khái niệm chung NỘI DUNG CHÍNH: Lý thuyết sức chịu tải của Terzaghi; Hệ số an toàn; Phương pháp tính sức chịu tải tổng quát và sức chịu tải Meyerhof; Các phương pháp xác định sức chịu tải của nền đất theo TCVN. Mời các bạn cùng tham khảo!

   71 p hvct 30/08/2021 30 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 5: Áp lực đất lên tường chắn cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Các loại áp lực đất và điều kiện sản sinh ra chúng; Xác định áp lực đất lên tường chắn theo lý luận của Rankine; Xác định áp lực đất tĩnh; Xác định áp lực đất theo lý luận của Coulomb. Mời các bạn cùng tham khảo!

   93 p hvct 30/08/2021 29 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 2: Tính chất cơ học của đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Tính thấm nước của đất; Tính ép co và biến dạng của đất; Cường độ chống cắt của đất; Tính đầm chặt của đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   181 p hvct 30/08/2021 30 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 1: Tính chất vật lý của đất cung cấp cho người học những kiến thức như: Các thể hợp thành đất và tác dụng tương hỗ giữa chúng; Kết cấu, liên kết kết cấu và cấu tạo của đất; Các chỉ tiêu tính chất vật lý của đất; Phân loại đất. Mời các bạn cùng tham khảo!

   69 p hvct 30/08/2021 26 0

 • Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình

  Bài giảng Cơ học đất - Chương 6: Xác định độ lún của nền công trình cung cấp cho người học những kiến thức như: Mở đầu; Xác định độ lún cố kết; Tốc độ cố kết của đất; Xác định độ lún ổn định của nền đất theo phương pháp cộng lún từng lớp; Đánh giá quá trình lún thứ cấp. Mời các bạn cùng tham khảo!

   75 p hvct 30/08/2021 27 0

 • Giáo trình nghề Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn giàn giáo

  Giáo trình nghề Gia công, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn giàn giáo

  Giáo trình này sẽ giúp các bạn tự xác định được những điều kiện an toàn, vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe trên các công trường xây dựng tại bất cứ đất nước nào mà bạn đến làm việc, cũng như các giải pháp có thể giải quyết những vấn đề mà bạn gặp phải. Giáo trình gồm có 2 mô đun, đó là: Gia công, lắp dựng và tháo dỡ giàn...

   182 p hvct 26/04/2021 55 0

 • Giáo trình Gia công, lắp đặt cốt thép

  Giáo trình Gia công, lắp đặt cốt thép

  Tập giáo trình “ Gia công, lắp đặt cốt thép” dành cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài được biên soạn nhằm đào tạo nghề cho người lao động đảm bảo kỹ năng theo yêu cầu trước khi đi làm việc trong nghề ở nước ngoài. Nội dung tập giáo trình bao gồm 2 mô đun. Mô đun thứ nhất đề cập đến quy trình và kỹ thuật “ Gia...

   149 p hvct 26/04/2021 39 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng

  Giáo trình Vật liệu xây dựng

  Giáo trình Vật liệu xây dựng cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về vật liệu xây, trát, láng để người học vận dụng vào học tập các mô đun chuyên môn nghề và thực tế sản xuất. Giáo trình gồm có 2 chương với những nội dung: Vật liệu nung và không nung; chất kết dính vô cơ, vữa xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm...

   23 p hvct 26/04/2021 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số