• Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 1

  Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 1

  Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 1 gồm 3 chương với các nội dung chính như: Mô tả toán học hệ thống điều khiển tự động liên tục, Đặc tính động học của các khâu cơ bản và của hệ thống đktđ liên tục, Khảo sát tính ổn định của hệ thống điều khiển tự động liên tục.

   52 p hvct 26/04/2021 28 0

 • Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 2

  Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1 Bài giảng Hệ thống điều khiển tự động: Phần 2 cung cấp các nội dung chính như: Khảo sát chất lượng hệ thống điều khiển tự động liên tục, Tổng hợp hệ thống điều khiển tự động liên tục.

   24 p hvct 26/04/2021 23 0

 • Ebook Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển - TS. Nguyễn Như Hiền, TS. Lại Khắc Lãi

  Ebook Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển - TS. Nguyễn Như Hiền, TS. Lại Khắc Lãi

  Ebook Hệ mờ và nơron trong kỹ thuật điều khiển - TS. Nguyễn Như Hiền, TS. Lại Khắc Lãi có cấu trúc gồm 6 chương trình bày về: Logic mở, điều khiển mở, tổng quan về mạng nơron, mạng perceptrons, mạng tuyến tính, hệ mở - nơron. Tài liệu là nguồn tham khảo ích cho các bạn sinh viên và giảng viên trong quá trình học tập và giảng dạy. Mời các bạn cùng...

    p hvct 30/10/2020 46 0

 • Ebookk Lý thuyết điều khiển tự động - Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng

  Ebookk Lý thuyết điều khiển tự động - Nguyễn Thị Phương Hà, Huỳnh Thái Hoàng

  Cuốn sách Lý thuyết điều khiển tự động được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về: hệ điều khiển tự động tuyến tính liên tục, hệ thống điều khiển tự động rời rạc, hệ thống điều khiển tự động phi tuyến. Tài liệu hữu ích với những bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin và những ngành có liên quan.

    p hvct 30/10/2020 45 0

 • Ebook Nhập môn Rô bốt công nghiệp - TS. Lê Hoài Quốc, KS. Chung Tấn Lâm

  Ebook Nhập môn Rô bốt công nghiệp - TS. Lê Hoài Quốc, KS. Chung Tấn Lâm

  Kỹ thuật robot là một khoa học liên quan đến nhiều phạm trù kiến thức của nhiều ngành khoa học khác nhau, trong số đó dễ nhận thấy nhất là các ngành cơ học, cơ khí chế tạo chính xác, kỹ thuật điện tử, công nghệ thông tin và điều khiển học. Tham khảo cuốn sách "Nhập môn Rô bốt công nghiệp" giúp bạn đọc nắm được những nội dung tổng quan...

    p hvct 30/10/2020 49 0

 • Ebook Điều khiển Rô bốt công nghiệp - TS. Nguyễn Mạnh Tiến

  Ebook Điều khiển Rô bốt công nghiệp - TS. Nguyễn Mạnh Tiến

  Cuốn sách "Điều khiển Rô bốt công nghiệp" gồm 9 chương được sắp xếp một cách hợp lý, có nội dung cơ bản và chuyện sâu trong kỹ thuật robot công nghiệp, trong mỗi chương có hình ảnh minh họa và bài tập tự giải. Nội dung sách trình bày với bạn đọc tổng quan về robot công nghiệp, động học vị trí robot, động học vị trí sai, động lực học...

    p hvct 30/10/2020 44 0

 • Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý - KS. Chu Khắc Huy

  Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý - KS. Chu Khắc Huy

  Nội dung của Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý gồm 8 chương, trình bày khái quát chung về vi xử lý, biểu diễn thông tin trong máy tính, bộ vi xử lý 8088 và các bộ vi xử lý tiên tiến, lập trình hợp ngữ bộ vi xử lý 8088, bộ nhớ, ghép nối vi xử lý với thiết bị ngoại vi, các mạch ghép nối phụ trợ khác và vi điều khiển.

    p hvct 30/10/2020 46 0

 • Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý: Tập 2 - TS. Hồ Khánh Lâm

  Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý: Tập 2 - TS. Hồ Khánh Lâm

  Nội dung Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý: Tập 2 đề cập đến những khái niệm cơ bản về vi xử lý, về công nghệ của một số vi xử lý thông dụng từ 8 bit đến 64 bit, từ kiến trúc tập lệnh phức tạp đến kiến trúc tập lệnh giảm thiểu...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

    p hvct 30/10/2020 50 0

 • Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý: Tập 1 - TS. Hồ Khánh Lâm

  Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý: Tập 1 - TS. Hồ Khánh Lâm

  Nội dung Giáo trình Kỹ thuật Vi xử lý: Tập 1 trình bày tổng quan về vi xử lý, cấu trúc và hoạt động của vi xử lý, tập lệnh của vi xử lý, lập trình bằng hợp ngữ, khung của một chương trình hợp ngữ, cơ chế làm việc và cấu trúc chương trình con.

    p hvct 30/10/2020 46 0

 • Ebook Điều khiển số máy điện - NXB Khoa học và kỹ thuật

  Ebook Điều khiển số máy điện - NXB Khoa học và kỹ thuật

  "Ebook Điều khiển số máy điện - NXB Khoa học và kỹ thuật" gồm 9 chương với 1 số nội dung như sau: đại cương về điều khiển số máy điện, cơ sở xử lý tín hiệu số, mô hình máy điện và bộ biến đổi, hệ thống điều khiển số,... Cùng tham khảo để hiểu rõ nội dung chi tiết của EBook này.

    p hvct 30/10/2020 44 0

 • EBook Robot công nghiệp - GS.TSKH.Nguyễn Thiện Phú

  EBook Robot công nghiệp - GS.TSKH.Nguyễn Thiện Phú

  "EBook Robot công nghiệp do GS.TSKH.Nguyễn Thiện Phú" biên soạn gồm 12 chương có nội dung: giới thiệu chung về Robot công nghiệp, cấu trúc và phân loại Robot công nghiệp, các phép biển đổi dùng ma trận thuần nhất, hệ phương trình động học Robot,... Cùng tham khảo nhé.

    p hvct 30/10/2020 47 0

 • EBook Điều khiển số và CAM - Phan Hữu Phúc

  EBook Điều khiển số và CAM - Phan Hữu Phúc

  EBook Điều khiển số và CAM - Phan Hữu Phúc được biên soạn thành 8 chương và phần phụ lục có nội dung: ATP ngôn ngữ torng điều khiển số, điều khiển số truyền thống, lập trình vật làm cho máy NC, điều khiển bằng máy tính trong NC, công nghệ Rôbot, các ứng dụng của Rôbot,...

    p hvct 30/10/2020 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số