• Giáo trình Kỹ thuật sản xuất xi măng poóc lăng (Cement Portland)

  Giáo trình Kỹ thuật sản xuất xi măng poóc lăng (Cement Portland)

  Giáo trình Kỹ thuật sản xuất xi măng poóc lăng (Cement Portland) với các nội dung thành phần khoáng và hóa của clinker xi măng poóc lăng; đặc trưng các thành phần clinker xi măng poóc lăng; tính toán phối liệu sản xuất clinker xi măng poóc lăng; công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng; quá trình rắn chắc của xi măng pooc lăng; cấu trúc, tính chất của hồ và đá xi...

   79 p hvct 28/02/2021 12 0

 • Giáo trình Giám sát thi công nền móng

  Giáo trình Giám sát thi công nền móng

  Giáo trình Giám sát thi công nền móng gồm 5 chương với các nội dung nguyên tắc trong giám sát; nền móng tự nhiên; thi công móng cọc; thi công hố đào. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   182 p hvct 28/02/2021 13 0

 • Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi

  Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi

  "Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi" gồm 9 chương với các nội dung: đầu tư và chi phí công trình; phân tích hiệu ích công trình; quản lý đầu tư và xây dựng; cơ sở lý luận của tính toán kinh tế động thái; phương pháp so sánh kinh tế, các phương án xây dựng và vận hành của công trình thủy lợi; chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; phân tích tài...

   148 p hvct 28/02/2021 16 0

 • Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép - Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép - Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  "Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép - Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp" với các nội dung bản chất của bê tông cốt thép; phân loại bê tông cốt thép; ưu nhược điểm của bê tông cốt thép; phạm vi ứng dụng của bê tông cốt thép; sơ lược lịch sử phát triển; tính năng cơ lý của vật liệu; nguyên lý cấu tạo và tính toán kết cấu bê tông cốt...

   89 p hvct 28/02/2021 15 0

 • Giáo trình Bê tông cốt thép 2 - Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Bê tông cốt thép 2 - Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Bê tông cốt thép 2" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về sàn bê tông cốt thép, sàn sườn toàn khối có bản loại dầm, bố trí thép cho bản sàn, tính toán khung phẳng bê tông cốt thép, phân tích sự làm việc của khung, xác định tải trọng tác dụng lên khung, tính cốt thép khung...

   70 p hvct 28/02/2021 15 0

 • Giáo trình Hướng dẫn đồ án môn học Bê tông cốt thép

  Giáo trình Hướng dẫn đồ án môn học Bê tông cốt thép

  "Giáo trình Hướng dẫn đồ án môn học Bê tông cốt thép" bao gồm 3 chương với các nội dung tính toán sàn phẳng bê tông cốt thép; tính toán khung phẳng bê tông cốt thép; ví dụ tính toán khung phẳng bê tông cốt thép.

   113 p hvct 28/02/2021 15 0

 • Giáo trình Nền và móng công trình cầu đường - GS.TSKH. Bùi Anh Đinh, PGS.TS. Nguyễn Sỹ Ngọc

  Giáo trình Nền và móng công trình cầu đường - GS.TSKH. Bùi Anh Đinh, PGS.TS. Nguyễn Sỹ Ngọc

  Giáo trình Nền và móng công trình cầu đường - GS.TSKH. Bùi Anh Đinh, PGS.TS. Nguyễn Sỹ Ngọc có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung sau: Khảo sát địa chất công trình khu vực xây dựng, móng nông, móng cọc, móng cọc đường kính tiết diện lớn, móng giếng chìm, xây dựng trên nền đất yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi...

    p hvct 30/10/2020 27 0

 • Giáo trình Kết cấu công trình - KS. Nguyễn Thị Xuân

  Giáo trình Kết cấu công trình - KS. Nguyễn Thị Xuân

  Giáo trình Kết cấu công trình (dùng trong các trường trung học chuyên nghiệp) có kết cấu gồm 5 phần, trình bày các kiến thức tổng quát, kết cấu gỗ và kết cấu thép, kết cấu bê tông cốt thép, tính toán các kết cấu thường gặp trong công trình xây dựng dân dụng và phần bài tập.

    p hvct 30/10/2020 27 0

 • Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp - PTS.KTS. Nguyễn Minh Thái

  Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp - PTS.KTS. Nguyễn Minh Thái

  Ebook Thiết kế kiến trúc công nghiệp - PTS.KTS. Nguyễn Minh Thái có cấu trúc gồm 3 phần trình bày về thiết kế kiến trúc các xí nghiệp công nghiệp, thiết kế kiến trúc nhà và công trình công nghiệp, thiết kế cấu tạo kiến trúc nhà và công trình công nghiệp. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu. Mời các...

    p hvct 30/10/2020 26 0

 • Ebook Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình - Phan Việt Anh, Nguyễn Lan Anh

  Ebook Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình - Phan Việt Anh, Nguyễn Lan Anh

  Ebook Thiết bị kỹ thuật trong kiến trúc công trình - Phan Việt Anh, Nguyễn Lan Anh có cấu trúc nội dung gồm 9 chương trình bày về các nội dung sau: Khái niệm chung về các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật công trình và các không gian kỹ thuật, hệ thống cấp và thoát nước trong công trình, hệ thống điện trong nhà - thu lôi chống sét, hệ thống phòng cháy...

    p hvct 30/10/2020 27 0

 • Ebook Công nghệ đúc hẫng cầu bê tông cốt thép - PGS.TS Nguyễn Viết Trung, TS. Hoàng Hà

  Ebook Công nghệ đúc hẫng cầu bê tông cốt thép - PGS.TS Nguyễn Viết Trung, TS. Hoàng Hà

  cuốn sách Công nghệ đúc hẫng cầu bê tông cốt thép có cấu trúc gồm 18 chương và 2 bản phụ lục trình bày nội dung: Các phương pháp đúc hẫng, các loại vật tư, xe đúc, kết cấu phụ tạm phục vụ đúc hẫng, thiết kế tổng thể cầu đúc hẫng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    p hvct 30/10/2020 26 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường được xây dụng theo Quyết định số 09/2008/QĐ-BLĐTBXH, tiêu chuẩn này gồm 20 nhiệm vụ và 173 công việc. Tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia nghề Thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ được xây dựng và ban hành làm công cụ chỉ đường cho người lao...

   359 p hvct 30/10/2020 30 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số