• Giáo trình Kết cấu công trình (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Kết cấu công trình (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2

  Giáo trình Kết cấu công trình (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 2 cung cấp những kiến thức về kết cấu bê tông cốt thép. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung về bê tông cốt thép, nguyên nhân để bê tông và cốt thép phối hợp chịu lực, phân loại kết cấu bê tông cốt thép, ưu nhược điểm của bê...

   85 p hvct 23/05/2022 44 0

 • Giáo trình Kết cấu công trình (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Kết cấu công trình (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1

  Giáo trình Kết cấu công trình (Nghề Xây dựng cầu đường – Trình độ cao đẳng): Phần 1 gồm có những nội dung chính sau: Chương 1 những vấn đề chung, chương 2 kết cấu gỗ, chương 3 kết cấu thép. Mời các bạn cùng tham khảo.

   79 p hvct 23/05/2022 41 0

 • Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 2

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 2

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 2 present the content: formation pore pressure and fracture resistance, casing design, directional drilling and deviation control, directional drilling measurements, principles of the BHA, API casing performance properties, formation fracture resistance, methods for estimating fracture pressure,...

   254 p hvct 28/04/2022 38 0

 • Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 1

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 1

  Ebook Applied drilling engineering (SPE textbook series): Part 1 present the content: rotary drilling, drilling fluids, cements, drilling hydraulics, rotary drilling bits, well-monitoring system, special marine equipment, inhibitive water-base muds, standardization of drilling cements, cement placement techniques exercise,...

   257 p hvct 28/04/2022 37 0

 • Tổ chức thi công xây dựng công trình (Tập I): Phần 2

  Tổ chức thi công xây dựng công trình (Tập I): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Tổ chức xây dựng công trình (Tập I)" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Tổ chức thực hiện các quá trình sản xuất xây lắp; Tổ chức và lập kế hoạch tiến độ thi công các hạng mục công trình; Thiết kế tổ chức thi công và lập kế hoạch tổng tiến độ thi công công trình nhiều hạng mục (hoặc nhóm...

   86 p hvct 21/02/2022 58 0

 • Tổ chức thi công xây dựng công trình (Tập I): Phần 1

  Tổ chức thi công xây dựng công trình (Tập I): Phần 1

  Tài liệu "Tổ chức xây dựng công trình (Tập I)" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về tổ chức xây dựng công trình; Điều tra số liệu phục vụ tổ chức thi công và công tác chuẩn bị thi công công trình; Tổ chức tác nghiệp xây lắp theo phương pháp sản xuất dây chuyền;... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   75 p hvct 21/02/2022 53 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 1 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 1 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hư hỏng của kết cấu kết cấu công trình; Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu kết cấu công trình; Đánh giá tính chất, mức độ hư hỏng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hvct 29/10/2021 69 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 Công tác khảo sát, thiết kế phục vụ sửa chữa và gia cố cung cấp cho người học những kiến thức như: Công tác khảo sát, đánh giá hư hỏng; Công tác thiết kế sửa chữa, gia cố. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hvct 29/10/2021 68 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 3 Gia cố kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc gia cố; Các giải pháp gia cố kết cấu bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hvct 29/10/2021 68 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 4 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 4 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 4 Kỹ thuật sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật sửa chữa bề mặt; Kỹ thuật sửa chữa vết nứt; Kỹ thuật sửa chữa rò rỉ, thấm nước; Kỹ thuật sửa chữa bê tông cốt thép chất lượng xấu; Giới thiệu một số hóa chất xây dựng dùng...

   19 p hvct 29/10/2021 77 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 Chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Tác nhân chính gây ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép; Giải pháp chung bảo vệ chống ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hvct 29/10/2021 80 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm tự nhiên và yêu cầu tưới tiêu ở nước ta; Hệ thống tưới, tiêu nước mặt ruộng; Thiết kế hệ thống kênh và đường ống dẫn nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   161 p hvct 31/08/2021 84 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số