• Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 1 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 1 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những hư hỏng của kết cấu kết cấu công trình; Những nguyên nhân gây hư hỏng kết cấu kết cấu công trình; Đánh giá tính chất, mức độ hư hỏng công trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

   28 p hvct 29/10/2021 16 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 2 Công tác khảo sát, thiết kế phục vụ sửa chữa và gia cố cung cấp cho người học những kiến thức như: Công tác khảo sát, đánh giá hư hỏng; Công tác thiết kế sửa chữa, gia cố. Mời các bạn cùng tham khảo!

   18 p hvct 29/10/2021 14 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 3 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 3 Gia cố kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc gia cố; Các giải pháp gia cố kết cấu bê tông cốt thép. Mời các bạn cùng tham khảo!

   42 p hvct 29/10/2021 17 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 4 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 4 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 4 Kỹ thuật sửa chữa kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Kỹ thuật sửa chữa bề mặt; Kỹ thuật sửa chữa vết nứt; Kỹ thuật sửa chữa rò rỉ, thấm nước; Kỹ thuật sửa chữa bê tông cốt thép chất lượng xấu; Giới thiệu một số hóa chất xây dựng dùng...

   19 p hvct 29/10/2021 19 0

 • Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 - TS. Vũ Hoàng Hiệp

  Bài giảng Sửa chữa, gia cố kết cấu công trình: Chương 5 Chống ăn mòn cho kết cấu bê tông cốt thép cung cấp cho người học những kiến thức như: Tác nhân chính gây ăn mòn cốt thép trong kết cấu bê tông cốt thép; Giải pháp chung bảo vệ chống ăn mòn. Mời các bạn cùng tham khảo!

   10 p hvct 29/10/2021 17 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đặc điểm tự nhiên và yêu cầu tưới tiêu ở nước ta; Hệ thống tưới, tiêu nước mặt ruộng; Thiết kế hệ thống kênh và đường ống dẫn nước;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   161 p hvct 31/08/2021 30 0

 • Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 - PGS.TS. Phạm Việt Hòa

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Thiết kế hệ thống tưới tiêu: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Thiết kế hệ thống tưới tiên tiến, tiết kiệm nước; Tính toán xác định quy mô công trình đầu mối tưới, tiêu; thiết kế cải tạo, Nâng cấp và hiện đại hóa hệ thống tưới. Mời các bạn cùng tham khảo.

   164 p hvct 31/08/2021 26 0

 • Giáo trình Kỹ thuật sản xuất xi măng poóc lăng (Cement Portland)

  Giáo trình Kỹ thuật sản xuất xi măng poóc lăng (Cement Portland)

  Giáo trình Kỹ thuật sản xuất xi măng poóc lăng (Cement Portland) với các nội dung thành phần khoáng và hóa của clinker xi măng poóc lăng; đặc trưng các thành phần clinker xi măng poóc lăng; tính toán phối liệu sản xuất clinker xi măng poóc lăng; công nghệ sản xuất xi măng poóc lăng; quá trình rắn chắc của xi măng pooc lăng; cấu trúc, tính chất của hồ và đá xi...

   79 p hvct 28/02/2021 43 0

 • Giáo trình Giám sát thi công nền móng

  Giáo trình Giám sát thi công nền móng

  Giáo trình Giám sát thi công nền móng gồm 5 chương với các nội dung nguyên tắc trong giám sát; nền móng tự nhiên; thi công móng cọc; thi công hố đào. Mời các bạn cùng tham khảo giáo trình để nắm chi tiết nội dung kiến thức.

   182 p hvct 28/02/2021 47 0

 • Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi

  Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi

  "Giáo trình Kinh tế dự án xây dựng thủy lợi" gồm 9 chương với các nội dung: đầu tư và chi phí công trình; phân tích hiệu ích công trình; quản lý đầu tư và xây dựng; cơ sở lý luận của tính toán kinh tế động thái; phương pháp so sánh kinh tế, các phương án xây dựng và vận hành của công trình thủy lợi; chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật; phân tích tài...

   148 p hvct 28/02/2021 52 0

 • Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép - Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép - Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp

  "Giáo trình Kết cấu bê tông cốt thép - Khoa Xây dựng dân dụng và công nghiệp" với các nội dung bản chất của bê tông cốt thép; phân loại bê tông cốt thép; ưu nhược điểm của bê tông cốt thép; phạm vi ứng dụng của bê tông cốt thép; sơ lược lịch sử phát triển; tính năng cơ lý của vật liệu; nguyên lý cấu tạo và tính toán kết cấu bê tông cốt...

   89 p hvct 28/02/2021 46 0

 • Giáo trình Bê tông cốt thép 2 - Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

  Giáo trình Bê tông cốt thép 2 - Cao đẳng Xây dựng TP. Hồ Chí Minh

  Mời các bạn cùng tham khảo "Giáo trình Bê tông cốt thép 2" để nắm chi tiết nội dung kiến thức về sàn bê tông cốt thép, sàn sườn toàn khối có bản loại dầm, bố trí thép cho bản sàn, tính toán khung phẳng bê tông cốt thép, phân tích sự làm việc của khung, xác định tải trọng tác dụng lên khung, tính cốt thép khung...

   70 p hvct 28/02/2021 45 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số