• Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1 do CĐ nghề Vĩnh Long biên soạn gồm có 3 chương: Chương 1 - Phương pháp chứng từ kế toán, chương 2 - Phương pháp tài khoản kế toán và chương 3 - Phương pháp tính giá và kế toán các quá trình kinh tế chủ yếu. Mời các bạn tham khảo!

   77 p hvct 21/01/2022 102 0

 • Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Nguyên lý kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Nối tiếp phần 1, nội dung chính phần 2 của Giáo trình Nguyên lý kế toán bao gồm những nội dung chính sau: Chương 4 - Phương pháp tổng hợp - cân đối kế toán, Chương 5 - Sổ kế toán và hình thức kế toán và Chương 6 - Tổ chức công tác hạch toán kế toán. Mời các bạn tham khảo!

   109 p hvct 21/01/2022 74 0

 • Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về ứng dụng kế toán trên phần mềm kế toán doanh nghiệp như giới thiệu phần mềm kế toán Misa, xây dựng cơ sở dữ liệu và nhập dữ liệu trên chứng từ vào phần mềm kế toán theo từng phân hệ nghiệp vụ. Mời các bạn tham khảo!

   36 p hvct 21/01/2022 67 0

 • Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Tin học kế toán (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Tin học kế toán trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về những khái niệm chung, các thao tác trên trang tính mới, đồ thị của lập trang bảng tính đơn giản và cách sắp xếp cơ sở dữ liệu. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung giáo trình này.

   28 p hvct 21/01/2022 60 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  (NB) Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1 gồm 3 bài với các nội dung chính sau: Bài 1 - Lập và xử lý chứng từ kế toán, Bài 2 - Ghi sổ kế toán chi tiết và Bài 3 - Ghi sổ kế toán tổng hợp. Mời các bạn tham khảo!

   163 p hvct 21/01/2022 60 0

 • Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1

  (NB) Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 1 được biên soạn nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức cơ bản về đối tượng nhiệm vụ và phương pháp nghiên cứu thuế; thuế xuất khẩu, nhập khẩu; thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng. Mời các bạn tham khảo!

   50 p hvct 21/01/2022 61 0

 • Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  (NB) Giáo trình Thuế - Kế toán Thuế (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức về các khoản thuế khác và lệ phí khác; thuế tài nguyên; thuế môn bài và lệ phí trước bạ. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung giáo trình này.

   54 p hvct 21/01/2022 56 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2

  (NB) Giáo trình Thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất (Nghề Kế toán doanh nghiệp): Phần 2 trang bị cho người học những kiến thức về lập báo cáo tài chính và ứng dụng kế toán doanh nghiệp trên phần mềm kế toán. Mời các bạn tham khảo!

   113 p hvct 21/01/2022 58 0

 • Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 1 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 1 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng được biên soạn theo đề cương chi tiết học phần Tài chính – Tín dụng và tham khảo các tài liệu, giáo trình của một số nguồn, tác giả trong nước. Nội dung của giáo trình này bao gồm 5 chương. Phần 1 của giáo trình sau đây sẽ cung cấp cho sinh viên những nội dung cơ bản về tài chính, Ngân sách nhà nước, tài chính...

   64 p hvct 28/12/2021 53 0

 • Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 - TS. Trần Thị Hòa (Chủ biên)

  Giáo trình Tài chính – Tín dụng: Phần 2 cung cấp cho người đọc những kiến thức cơ bản về lãi suất như: Khái niệm và ý nghĩa của lãi suất, phân loại lãi suất, phương pháp xác định lãi suất, các nhân tố ảnh hưởng đến lãi suất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   69 p hvct 28/12/2021 68 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn; Kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước; Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ; Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

   281 p hvct 31/07/2021 128 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Kế toán lưu chuyển hàng hóa...

   288 p hvct 31/07/2021 212 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số