• Giáo trình Kế toán doanh nghiệp

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp gồm có những nội dung chính sau: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; kế toán thành phẩm, hàng hóa, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; kế toán nguồn vốn chủ sỡ hữu và nợ phải trả; kế toán hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu; báo cáo tài chính trong doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo để...

   169 p hvct 26/04/2021 9 0

 • Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản của lý thuyết hạch toán kế toán, hạch toán tài sản cố định, hạch toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ, hạch toán tiền lương, các khoản trích theo lương, tình hình thanh toán với người lao động,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   236 p hvct 26/04/2021 6 0

 • Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp: Phần 2 trình bày những nội dung về: Hạch toán thành phẩm, tiêu thụ thành phẩm; hạch toán lợi nhuận và phân phối lợi nhuận; hạch toán vốn bằng tiền vay và các nghiệp vụ thanh toán vay, nợ trong doanh nghiệp; hạch toán các nghiệp vụ đầu tư và dự phòng và báo cáo kế toán tài chính... Mời các bạn...

   197 p hvct 26/04/2021 5 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 1

  Phần 1 cuốn sách cung cấp cho người học các bài tập tình huống và bài tập lớn về kế toán vốn bằng tiền, các khoản phải thu, tạm ứng; kế toán vật tư, hàng hóa; kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   166 p hvct 26/04/2021 4 0

 • Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp: Phần 2

  Phần 2 cuốn giáo trình Thực hành kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp cho người học các đáp án các bài tập tình huống và bài tập tổng hợp kế toán tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   393 p hvct 26/04/2021 6 0

 • Giáo trình Kinh tế học - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Kinh tế học - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Kinh tế học với mục tiêu là Trình bày được các vấn đề kinh tế cơ bản của các chủ thể trong nền kinh tế; cung cầu và sự hình thành giá cả hàng hóa trên thị trường; các yếu tố sản xuất. Phân tích các vấn đề cụ thể như: Tổng sản phẩm quốc dân, lạm phát thất nghiệp.

   140 p hvct 28/02/2021 13 0

 • Giáo trình Kỹ năng bán hàng - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Kỹ năng bán hàng - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Kỹ năng bán hàng với mục tiêu là Mô tả được vai trò của bán hàng và các loại hình bán hàng thường gặp trong kinh doanh; Nhận thức được các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng; Trình bày được quy trình về bán hàng; Xác định được cách bán hàng hiệu quả.

   74 p hvct 28/02/2021 14 0

 • Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ với mục tiêu chính là Trình bày được những vấn đề cơ bản của tiền tệ và tài chính. Nhận thức được quá trình ra đời, phát triển của tiền tệ và tài chính. Trình bày được chức năng, vai trò của hệ thống tài chính đối với nền kinh tế. Trình bày được sự ra đời và chức năng của ngân hàng thương...

   65 p hvct 28/02/2021 14 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp với mục tiêu chính là Trình bày được khái niệm, nhiệm vụ, nguyên tắc kế toán của từng phần hành kế toán; Trình bày được các phương pháp tính giá các đối tượng kế toán.

   307 p hvct 25/01/2021 20 0

 • Giáo trình Thực hành Kế toán doanh nghiệp trên chứng từ thực - Nghề: Kế toán doanh nghiệp

  Giáo trình Thực hành Kế toán doanh nghiệp trên chứng từ thực - Nghề: Kế toán doanh nghiệp

  Cấu trúc chung của giáo trình Thực hành kế toán doanh nghiệp trên chứng từ thực bao gồm 4 bài được trình bày như sau: Lập và xử lý chứng từ kế toán; Ghi sổ kế toán chi tiết; Ghi sổ kế toán tổng hợp; Lập báo cáo tài chính

   241 p hvct 25/01/2021 17 0

 • Giáo trình Kế toán máy - Kế toán doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN)

  Giáo trình Kế toán máy - Kế toán doanh nghiệp (Dùng cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế, Kế toán tại các trường ĐH, CĐ, THCN)

  Giáo trình này được biên soạn nhằm giúp người đọc có cái nhìn cụ thể hơn về phần mềm kế toán MISA, hướng dẫn cách thức sử dụng phần mềm MISA SME.NET 2017. Đối tượng của Giáo trình kế toán máy doanh nghiệp là các sinh viên đã và đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp chuyên ngành kế toán tài chính và các...

   477 p hvct 10/12/2020 36 0

 • English for Accounting (Anh văn chuyên ngành Kế toán)

  English for Accounting (Anh văn chuyên ngành Kế toán)

  English or Accounting consists of six units, each dealing with a different area of accounting. Every unit begins with a Starter, which consists of a short exercise, brainstorming, or a quiz. This is followed by dialogues, texts, and authentic documents along with a variety of exercises that enable you to learn the important vocabulary and expressions in context. There are also cross-references to the Partner files at the back of the book....

   67 p hvct 10/12/2020 32 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số