• Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 - NXB Lao động

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp; Kế toán vốn bằng tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn; Kế toán các khoản phải thu và các khoản ứng trước; Kế toán vật liệu công cụ dụng cụ; Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư.

   281 p hvct 31/07/2021 17 0

 • Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động

  Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 - NXB Lao động

  Tiếp phần 1, nội dung Giáo trình Kế toán doanh nghiệp: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương; Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm; Kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết quả kinh doanh; Kế toán nợ phải trả và nguồn vốn chủ sở hữu; Kế toán lưu chuyển hàng hóa...

   288 p hvct 31/07/2021 20 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2

  Tiếp nội dung phần 1, Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 2 gồm các nội dung chính như: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo!

   154 p hvct 29/07/2021 15 0

 • Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1: Phần 1

  Bài giảng Kế toán tài chính 1 là tài liệu học tập và giảng dạy cho sinh viên ngành Kế toán, Kinh tế, Quản trị kinh doanh với những kiến thức chuyên ngành, tạo điều kiện cho các em có các kỹ năng tốt về chuyên ngành kế toán của sinh viên kế toán và các ngành kinh tế khác của trường Đại học Lâm Nghiệp. Nội dung phần 1 gồm có: Kế toán vốn bằng...

   149 p hvct 29/07/2021 22 0

 • Bài giảng Kế toán quản trị

  Bài giảng Kế toán quản trị

  Nội dung của Bài giảng Kế toán quản trị là nghiên cứu các phương pháp thu thập, xử lý thông tin phục vụ công tác kế toán quản trị nội bộ trong doanh nghiệp như: phân tích chi phí sản xuất kinh doanh; định giá bán sản phẩm; phân tích mối quan hệ giữa chi phí - khối lượng - lợi nhuận; phân tích các thông tin thích hợp cho việc ra các quyết định trong...

   169 p hvct 29/07/2021 11 0

 • Bài giảng Kế toán trên máy vi tính

  Bài giảng Kế toán trên máy vi tính

  Mục tiêu của Bài giảng Kế toán trên máy vi tính nhằm nâng cao kỹ năng nghề kế toán và khả năng tiếp cận thực tiễn cho sinh viên, trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về hệ thống phần mềm kế toán, tiêu chuẩn lựa chọn và đánh giá phần mềm, các loại phần mềm và các nhà cung cấp phần mềm trên thị trường. Cung cấp cho sinh viên quy trình xử...

   241 p hvct 29/07/2021 13 0

 • Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán

  Bài giảng Kiểm toán là môn học trong khung chương trình đào tạo của ngành kế toán của trường Đại học Lâm nghiệp. Mục tiêu của môn học nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các khái niệm chung trong kiểm toán, các phương pháp kiểm toán, quy trình kiểm toán, báo cáo kiểm toán và chuẩn mực kiểm toán.

   145 p hvct 29/07/2021 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Bài giảng Nguyên lý kế toán

  Giáo trình Nguyên lý kế toán được thực hiện biên soạn trên nội dung mới nhất những quy định, chuẩn mực, quy tắc điều chỉnh trong lĩnh vực kế toán và dựa trên những kinh nghiệm thực tế giảng dạy của nhóm tác giả. Với mong muốn cung cấp những kiến thức cơ bản về nghề kế toán, bài giảng đã hệ thống những vấn đề bản chất hạch toán sau...

   165 p hvct 29/07/2021 12 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 1 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 1 trình bày về đối tượng, phương pháp và các nguyên tắc kế toán. Chương này giúp người học biết được khái niệm, vai trò của kế toán; biết được các đặc điểm và phân biệt được các đối tượng của kế toán; nắm được yêu cầu thông tin của kế toán và nguyên tắc kế toán.

   37 p hvct 29/07/2021 13 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 3 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài 3 Tài khoản và kế toán kép. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Tài khoản kế toán là gì? Đặc điểm của tài khoản kế toán, kết cấu chung của tài khoản, tài khoản xác định kết quả kinh doanh, ghi chép trên tài khoản kế toán, định khoản kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   47 p hvct 29/07/2021 22 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 2 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 2 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán - Bài 2: Báo cáo tài chính. Những nội dung chính được trình bày trong bài này gồm có: Hệ thống báo cáo tài chính, yêu cầu lập và trình bày báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh, bảng cân đối kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   33 p hvct 29/07/2021 11 0

 • Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài giảng Nguyên lý kế toán: Bài 4 - TS. Trần Thế Nữ

  Bài 4 - Tính giá các đối tượng kế toán. Chương này giúp sinh viên hiểu sự cần thiết của tính giá các đối tượng kế toán; hiểu rõ các nguyên tắc và qui định về tính giá các đối tượng kế toán; hiểu rõ trình tự tính giá các đối tượng kế toán; vận dụng tính giá các đối tượng kế toán cơ bản. Mời các bạn cùng tham khảo.

   26 p hvct 29/07/2021 14 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số