• Giáo trình Kiểm nghiệm thuốc (Dược sĩ cao đẳng)

  Giáo trình Kiểm nghiệm thuốc (Dược sĩ cao đẳng)

  Giáo trình Kiểm nghiệm thuốc cung cấp cho người học những kiến thức như: Công tác kiểm tra chất lượng thuốc hệ thống tổ chức kiểm chất lượng thuốc; Hệ thống tổ chức quản lý, kiểm tra chất lượng thuốc; Công tác kiểm nghiệm thuốc; Các chất đối chiếu và các dung dịch chuẩn độ;...

   126 p hvct 28/12/2021 11 0

 • Giáo trình Pháp chế dược (Dành cho đào tạo Cao đẳng)

  Giáo trình Pháp chế dược (Dành cho đào tạo Cao đẳng)

  Giáo trình Pháp chế dược với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được những nội dung cơ bản của các quy chế, chế độ, chính sách về quản lý sản xuất, bảo quản, lưu thông sử dụng thuốc nhằm giúp cho việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý và hiệu quả. Vận dụng được những kiến thức đã học vào trong hoạt động nghề nghiệp, góp phần...

   220 p hvct 28/12/2021 9 0

 • Giáo trình Dược liệu học (Dùng cho đào tạo dược sĩ cao đẳng): Phần 1 - PGS.TS. Trần Công Luận

  Giáo trình Dược liệu học (Dùng cho đào tạo dược sĩ cao đẳng): Phần 1 - PGS.TS. Trần Công Luận

  Giáo trình Dược liệu học (Dùng cho đào tạo dược sĩ cao đẳng): Phần 1 gồm có 5 chương, trình bày các nội dung chính như: Đại cương về dược liệu; Dược liệu chứa carbohydrat; Dược liệu chứa glycosid tim; Dược liệu chứa saponin; Dược liệu chứa anthranoid. Mời các bạn cùng tham khảo!

   80 p hvct 28/12/2021 8 0

 • Giáo trình Dược liệu học (Dùng cho đào tạo dược sĩ cao đẳng): Phần 2 - PGS.TS. Trần Công Luận

  Giáo trình Dược liệu học (Dùng cho đào tạo dược sĩ cao đẳng): Phần 2 - PGS.TS. Trần Công Luận

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Dược liệu học (Dùng cho đào tạo dược sĩ cao đẳng): Phần 2 - PGS.TS. Trần Công Luận gồm có 7 chương lý thuyết và 12 bài thực hành, trình bày các nội dung chính như:Dược liệu chứa flavonoid; Dược liệu chứa coumarin; Dược liệu chứa tannin; Dược liệu chứa alcaloid; Dược liệu chứa tinh dầu; Dược liệu chứa chất nhựa;...

   81 p hvct 28/12/2021 6 0

 • Giáo trình Quản lý tồn trữ thuốc

  Giáo trình Quản lý tồn trữ thuốc

  Giáo trình Quản lý tồn trữ thuốc cung cấp cho người học những kiến thức như: Nguyên tắc, tiêu chuẩn thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và dcyt; Kỹ thuật bảo quản thuốc, hoá chất, dược liệu; Kỹ thuật bảo quản dụng cụ thủy tinh;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p hvct 28/12/2021 9 0

 • Giáo trình Thực vật dược

  Giáo trình Thực vật dược

  Giáo trình Thực vật dược nhằm mục tiêu cung cấp kiến thức cơ bản cho học viên Dược sĩ trung học tiếp thu tốt môn Dược liệu. Nội dung giáo trình gồm có 2 phần chính như: Thực vật đại cương; Phân loại thực vật.

   113 p hvct 28/12/2021 8 0

 • Giáo trình Đảm bảo chất lượng thuốc

  Giáo trình Đảm bảo chất lượng thuốc

  Giáo trình Đảm bảo chất lượng thuốc với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày được khái niệm thuốc và yêu cầu đối với việc sử dụng thuốc; Trình bày được mục tiêu và vai trò của công tác đảm bảo chất lượng thuốc; Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc trong toàn bộ chu;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   153 p hvct 28/12/2021 9 0

 • Giáo trình Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế

  Giáo trình Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế

  Giáo trình Bảo quản thuốc và dụng cụ y tế cung cấp cho người học những kiến thức như: Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng thuốc và DCYT; Kỹ thuật bảo quản thuốc, hoá chất, dược liệu; Kỹ thuật bảo quản dụng cụ thủy tinh; Kỹ thuật bảo quản dụng cụ kim loại; Kỹ thuật bảo quản dụng cụ cao su chất dẻo;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   64 p hvct 28/12/2021 8 0

 • Giáo trình GDP - GPP

  Giáo trình GDP - GPP

  Mục tiêu của học phần nhằm giúp sinh viên: Trình bày được các mục đích và các quy định cơ bản khi thực hiện GDP 2.; Trình bày được các nguyên tắc và tiêu chuẩn của GPP.; Trình bày được những nội dung chính của các quy trình thao tác chuẩn (SOP) của nhà thuốc GPP; Vận dụng được những kiến thức vào thực tế tại các cơ sở phân phối thuốc và...

   96 p hvct 29/10/2021 14 0

 • Giáo trình Dược lâm sàng đại cương

  Giáo trình Dược lâm sàng đại cương

  Giáo trình Dược lâm sàng đại cương cung cấp cho người học những kiến thức như: Giới thiệu môn học và các nguyên tắc sử dụng thuốc an toàn hợp lý; Các thông số dược động học cơ bản; Xét nghiệm lâm sàng và nhận định kết quả; Tương tác thuốc; Phản ứng bất lợi của thuốc; Các đường đưa thuốc và cách sử dụng

   176 p hvct 29/10/2021 16 0

 • Giáo trình Dược lý 2

  Giáo trình Dược lý 2

  Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể phân loại và kể tên được các thuốc trong nhóm (thuốc tác dụng trên hệ tim mạch, thuốc lợi tiểu, thuốc tác dụng trên hệ hô hấp, thuốc tác dụng trên hệ tiêu hóa, Hormon và các thuốc kháng Hormon, các thuốc hóa trị liệu). Phân tích và so sánh được tác dụng, cơ chế tác dụng, tác dụng không mong muốn...

   258 p hvct 29/10/2021 19 0

 • Giáo trình Pháp chế và quản lý thuốc

  Giáo trình Pháp chế và quản lý thuốc

  Mục tiêu của giáo trình là giúp các bạn có thể trình bày được những kiến thức cơ bản về hệ thống văn bản pháp quy của nhà nước có liên quan chủ yếu đến các lĩnh vực hoạt động dược của Việt Nam. Phân tích được các nội dung chính yếu của một số văn bản pháp quy dược có tính phổ biến và thông dụng nhất tại Việt Nam. Vận dụng...

   217 p hvct 29/10/2021 18 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số