• Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ - Nghề: Kế toán doanh nghiệp (Trung cấp)

  Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ cung cấp những kiến thức cơ bản, nền tảng về tài chính, tiền tệ, tín dụng, lãi suất cũng như các hoạt động của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương, làm cơ sở cho học sinh nhận thức các môn chuyên ngành.

   65 p hvct 25/01/2021 61 0

 • Giáo trình Thị trường chứng khoán

  Giáo trình Thị trường chứng khoán

  Giáo trình Thị trường chứng khoán gồm có những nội dung kiến thức như: Công ty cổ phần, tổng quan về thị trường chứng khoán, chứng khoán và phát hành chứng khoán, các hình thức tổ chức của thị trường chứng khoán, công ty chứng khoán, chỉ số giá chứng khoán và phân tích đầu tư chứng khoán. Mời các bạn cùng tham khảo.

   163 p hvct 10/12/2020 67 0

 • Giáo trình môn Kế toán quản trị

  Giáo trình môn Kế toán quản trị

  Giáo trình môn kế toán quản trị gồm có những nội dung chính: Những vấn đề chung về kế toán quản trị, phân loại chi phí, phân tích mối quan hệ chi phí khối lượng lợi nhuận và thông tin thích hợp với quyết định ngắn hạn, xác định chi phí và định giá sản phẩm và dịch vụ, phân tích báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

   196 p hvct 10/12/2020 51 0

 • Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh

  Giáo trình Phân tích hoạt động kinh doanh được biên soạn nhằm cung cấp cho người học có cái nhìn tổng quan về việc phân tích hoạt động kinh doanh ở các cá nhân, tổ chức kinh doanh để thấy được ưu điểm khuyết điểm trong quá trình kinh doanh trên cơ sở sử dụng các phương pháp phân tích.

   188 p hvct 10/12/2020 47 0

 • Giáo trình Tâm lý kinh doanh

  Giáo trình Tâm lý kinh doanh

  Tâm lý học kinh doanh là là một ngành khoa học nghiên cứu các hiện tượng, quy luật, đặc điểm tâm lý con người và các mối quan hệ trong sản xuất kinh doanh. Nghiên cứu về tâm lý trong việc tiêu thụ sản phẩm, theo hướng này tâm lý học kinh doanh tìm hiểu những qui luật tâm lý trong các vấn đề như: nhu cầu thị hiếu của khách hàng; phong tục tập quán...

   161 p hvct 10/12/2020 49 0

 • Giáo trình Anh văn chuyên ngành quản trị doanh nghiệp (English for business management)

  Giáo trình Anh văn chuyên ngành quản trị doanh nghiệp (English for business management)

  Mục tiêu của giáo trình nhằm giúp sinh viên: Sử dụng được những thuật ngữ chuyên ngành liên quan đến tài chính và kế toán; sử dụng một số cấu trúc ngữ pháp hay dùng trong tiếng Anh chuyên ngành như: thể bị động, mệnh đề quan hệ, câu mong ước, câu điều kiện, tính từ so sánh, liên từ, câu mục đích, giới từ; đọc, hiểu và dịch được một...

   128 p hvct 10/12/2020 49 0

 • Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình Quản trị doanh nghiệp

  Giáo trình gồm có những nội dung: Tổng quan về doanh nghiệp, quản trị chiến lược, kế hoạch điều hành sản xuất, quản trị nguyên vật liệu trong doanh nghiệp, quản trị máy móc thiết bị trong doanh nghiệp, quản trị nguồn nhân lực, quản trị marketing, quản trị về vốn trong doanh nghiệp, quản trị giá thành và chi phí sản xuẩt trong doanh nghiệp, phân...

   275 p hvct 10/12/2020 44 0

 • Giáo trình Quản trị dự án đầu tư

  Giáo trình Quản trị dự án đầu tư

  Giáo trình Quản trị dự án đầu tư gồm có các nội dung: Tổng quan về đầu tư và dự án đầu tư, mô hình tổ chức của các nhà quản trị dự án, lập kế hoạch dự án, quản lý thời gian và tiến độ dự án, phân phối các nguồn lực dự án - dự toán ngân sách, quản lý rủi ro đầu tư, giám sát và đánh giá dự án.

   117 p hvct 10/12/2020 47 0

 • Giáo trình Chiến lược và chính sách kinh doanh

  Giáo trình Chiến lược và chính sách kinh doanh

  Giáo trình gồm có những nội dung: Khái quát về chiến lược kinh doanh và môi trường kinh doanh của doanh nghiệp, công cụ phân tích và lựa chọn chiến lược, chiến lược cấp doanh nghiệp và cấp bộ phận doanh nghiệp, hệ thống kế hoạch trong doanh nghiệp, kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phấm,…

   171 p hvct 10/12/2020 49 0

 • Giáo trình Quản trị Marketing

  Giáo trình Quản trị Marketing

  Môn học Quản trị marketing thuộc nhóm các môn chuyên môn nghề được bố trí giảng dạy sau khi đã học xong các môn học cơ sở. Môn học Quản trị marketing cung cấp những hiểu biết và kiến thức về cách thức quản trị Marketing và sự vận dụng vào thực tiễn; phương pháp luận nghiên cứu Marketing và nguyên lý ứng xử của doanh nghiệp với thị trường...

   146 p hvct 10/12/2020 57 0

 • Giáo trình Quản trị chất lượng

  Giáo trình Quản trị chất lượng

  Giáo trình Quản trị chất lượng gồm có những nội dung chính sau: Tổng quan về chất lượng và quản lý chất lượng sản phẩm, các kỹ thuật và công cụ quản lý chất lượng, một số phương pháp quản lý chất lượng,... Mời các bạn cùng tham khảo.

   121 p hvct 10/12/2020 48 0

 • Giáo trình Quản trị sản xuất & dịch vụ

  Giáo trình Quản trị sản xuất & dịch vụ

  Giáo trình gồm các nội dung: Khái quát về quản trị sản xuất, dự báo nhu cầu sản xuất sản phẩm, ra quyết định trong quản trị sản xuất, định vị sản phẩm, bố trí sản xuất trong doanh nghiệp, hoạch định tổng hợp, quản trị hàng dự trữ, hoạch định nhu cầu nguyên vật liệu:.. Mời các bạn cùng tham khảo.

   162 p hvct 10/12/2020 51 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số