• Giáo trình Autocad dành cho nhà thiết kế chuyên nghiệp (AutoCAD Pro Design)

  Giáo trình Autocad dành cho nhà thiết kế chuyên nghiệp (AutoCAD Pro Design)

  Giáo trình gồm có 11 chương với những nội dung chính sau: Thiết lập môi trường bản vẽ; các lệnh vẽ cơ bản – hatch - attribute definition – block; chèn đối tượng xref – image; dataextraction – link file exel; select và các lệnh lựa chọn bằng cách lọc thuộc tính của đối tượng; cách lấy các ký tự đặc biệt và tạo đường linetype; hiệu chỉnh lênh của...

   102 p hvct 28/11/2021 18 0

 • Tập bài giảng Đồ họa máy tính

  Tập bài giảng Đồ họa máy tính

  Tập bài giảng Đồ họa máy tính gồm có 6 chương với những nội dung chính như sau: Chương 1 tổng quan về đồ hoạ máy tính, chương 2 các giải thuật xây dựng các thực thể cơ sở, chương 3 các giải thuật đồ hoạ cơ sở, chương 4 các phép biến đổi hình học 2 chiều, chương 5 các phép biến đổi hình học 3 chiều, chương 6 màu sắc trong đồ họa. Mời...

   227 p hvct 28/11/2021 21 0

 • Bài giảng Thiết kế trên máy vi tính

  Bài giảng Thiết kế trên máy vi tính

  Bài giảng Thiết kế trên máy vi tính là học phần khối kiến thức cơ sở, học phần này trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thiết kế và tính toán trên máy vi tính.

   151 p hvct 29/10/2021 20 0

 • Giáo trình Đồ hoạ ứng dụng - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Đồ hoạ ứng dụng - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Đồ hoạ ứng dụng với mục tiêu chính là Sử dụng các phần mềm đồ họa để vẽ, thiết kế các mạch điện tử, cấu tạo các thiết bị phần cứng điện tử máy tính. Thiết kế và xây dựng được các bản vẽ kỹ thuật, các sơ đồ hệ thống mạng máy tính.

   175 p hvct 25/01/2021 69 0

 • Giáo trình Đồ họa máy tính - ThS. Võ Phương Bình (ĐH Đà Lạt)

  Giáo trình Đồ họa máy tính - ThS. Võ Phương Bình (ĐH Đà Lạt)

  Giáo trình Đồ họa máy tính của ThS. Võ Phương Bình trình bày các thuật toán vẽ và tô các đường cơ bản như đường thẳng, đa giác, đường tròn, ellipse và các đường Bezier, B-Spline. Các thuật toán này giúp cho sinh viên có thể tự thiết kế để vẽ và tô màu một mô hình đồ họa. Các phép biến đổi Affine, tìm giao các đối tượng, tô màu của đồ...

    p hvct 30/10/2020 95 0

 • Giáo trình Xử lý ảnh - JAE S. Lim, Nguyễn Văn Ngọ (dịch)

  Giáo trình Xử lý ảnh - JAE S. Lim, Nguyễn Văn Ngọ (dịch)

  Giáo trình Xử lý ảnh có cấu trúc gồm 4 chương và phần phụ lục trình bày các nội dung: Cơ sở xử lý ảnh, cải thiện ảnh, phục hồi ảnh, mã hóa ảnh, phần phụ lục qúa trình ngẫu nhiên. Hi vọng đây là một tài liệu hữu ích dành cho những ai đang học trong ngành Thiết kế web tham khảo dùng làm tài liệu phục vụ học tập và nghiên cứu.

    p hvct 30/10/2020 68 0

 • Giáo trình Xử lý hình ảnh bằng Photoshop 7.0 - Nguyễn Thế Đông

  Giáo trình Xử lý hình ảnh bằng Photoshop 7.0 - Nguyễn Thế Đông

  Giáo trình Xử lý hình ảnh bằng Photoshop 7.0 có cấu trúc gồm 11 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về photoshop, tạo vùng chọn và các lệnh làm việc cùng với vùng chọn, tô vẽ hình ảnh và các lệnh phục hồi, các lệnh làm việc với lớp, đường dẫn và các lớp hình dạng,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    p hvct 30/10/2020 84 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Thiết kế đồ hoạ

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Thiết kế đồ hoạ

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Thiết kế đồ hoạ được ban hành theo Quyết định số 09/2008/QĐ – BLĐTBXH ngày 27 tháng 03 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ lao động thương binh và xã hội, Quyết định số 3258/QĐ-BCT ngày 26 tháng 06 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ công thương. Tiêu chuẩn này bao gồm các nhiệm vụ chính như: xác định yêu cầu thiết kế; xây dựng ý...

   110 p hvct 30/10/2020 74 0

 • Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề: Vẽ và thiết kế trên máy tính

  Tiêu chuẩn kỹ năng nghề Vẽ và thiết kế trên máy tính mô tả các kỹ năng và kiến thức cần thiết cho các công việc sử dụng máy vi tính, phần mềm hỗ trợ vẽ và thiết kế, trang thiết bị dụng cụ đo lường cơ khí, kết hợp việc đọc và phân tích bản vẽ, khai thác các phương pháp tạo hình, biểu diễn vật thể, phác thảo sơ đồ động... cho việc...

   127 p hvct 30/10/2020 72 0

 • Ebook Kỹ thuật đồ họa

  Ebook Kỹ thuật đồ họa

  Ebook Kỹ thuật đồ họa có cấu trúc gồm 10 chương trình bày các nội dung: Giới thiệu về đồ họa máy tính, các đối tượng đồ họa cơ sở, các phép biến đổi trong đồ họa 2 chiều, hiển thị đối tượng hai chiều, giới thiệu đồ họa ba chiều, các phép biến đổi trong đồ họa ba chiều,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

    p hvct 30/10/2020 92 0

 • Mô hình đồ họa vi tính

  Mô hình đồ họa vi tính

  Mô hình đồ họa vi tính trình bày các nội dung: Giới thiệu về đồ họa máy tính, công cụ đồ họa của Turbo Pascal, thư viện đồ họa 2D, 3D, các phép biến hình, một số thuật toán đồ họa cơ bản, hình học fractal. Đây là một tài liệu hữu ích dành cho sinh viên ngành Thiết kế đồ họa. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài.

    p hvct 30/10/2020 64 0

 • Ebook Đồ họa máy tính

  Ebook Đồ họa máy tính

  Ebook Đồ họa máy tính có cấu trúc gồm 6 chương trình bày các nội dung: Tổng quan về đồ họa máy tính, các thuật toán cơ sở, biến đổi trong không gian hai chiều, phép quan sát hai chiều, đồ họa ba chiều, quan sát trong không gian ba chiều. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt nội dung chi tiết cuốn sách này.

    p hvct 30/10/2020 65 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số