• Giáo trình Hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp): Phần 2

  Giáo trình Hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp): Phần 2

  Nội dung giáo trình gồm có 6 chương, cụ thể là: Hệ thống phanh ô tô; hệ thống phanh dẫn động thuỷ lực, bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống dẫn động phanh thuỷ lực; hệ thống phanh dẫn động khí nén; bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống dẫn động phanh khí; bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu phanh tay. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội...

   89 p hvct 21/01/2022 4 0

 • Giáo trình Hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp): Phần 1

  Giáo trình Hệ thống phanh (Nghề: Công nghệ ô tô - Trung cấp): Phần 1

  Giáo trình Hệ thống phanh với mục tiêu giúp các bạn có thể trình bày đầy đủ các yêu cầu, nhiệm vụ và phân loại hệ thống phanh trên ô tô; Giải thích được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống phanh dẫn động thủy lực và phanh dẫn động khí nén trên ô tô; Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các bộ phận (dẫn...

   40 p hvct 21/01/2022 4 0

 • Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống di chuyển

  Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống di chuyển

  Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống di chuyển cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống treo trên ô tô; Bảo dưỡng hệ thống treo; Sửa chữa hệ thống treo; Bảo dưỡng và sửa chữa khung xe, thân vỏ xe; Hệ thống lái ô tô; Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu lái; Bảo dưỡng và sửa chữa dẫn động lái; Bảo dưỡng và sửa chữa cầu...

   139 p hvct 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động của ôtô

  Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động của ôtô

  Giáo trình Sửa chữa và bảo dưỡng hệ thống truyền động của ôtô cung cấp cho người học những kiến thức như: Cấu tạo bộ ly hợp ma sát; Sửa chữa và bảo dưỡng bộ ly hợp ma sát; Cấu tạo hộp số cơ khí; Sửa chữa và bảo dưỡng hộp số cơ khí; Sửa chữa và bảo dưỡng hộp số phân phối (hộp số phụ); Cấu tạo truyền động các đăng;...

   147 p hvct 28/12/2021 13 0

 • Giáo trình Thực tập Động cơ xăng

  Giáo trình Thực tập Động cơ xăng

  Giáo trình Thực tập Động cơ xăng cung cấp cho người học những kiến thức như: An toàn xưởng động cơ; Công tác vận hành động cơ; Hệ thống nhiên liệu trên động cơ xăng dùng bộ chế hòa khí (BCHK); Hệ thống đánh lửa dùng vít lửa; Hệ thống đánh lửa bán bán dẫn; Một số hư hỏng thường gặp và quy trình tìm PAN hệ thống đánh lửa bán dẫn; Đo...

   133 p hvct 28/12/2021 10 0

 • Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

  Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường

  Giáo trình Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo lường cung cấp cho người học những kiến thức như: Đổi lẫn chức năng và vấn đề tiêu chuẩn hoá; các khái niệm cơ bản về dung sai và lắp ghép; cơ sở đo lường kỹ thuật; dung sai kích thước và lắp ghép các mối ghép điển hình;... Mời các bạn cùng tham khảo!

   115 p hvct 28/12/2021 12 0

 • Bài giảng Nhiệt kỹ thuật

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật

  Bài giảng Nhiệt kỹ thuật cung cấp cho người học những kiến thức như: Trạng thái chất khí; Quá trình nhiệt động của môi chất; Các quá trình cơ bản của khí lý tưởng; Chu trình nhiệt động; Chu trình cấp nhiệt đẳng tích; Chu trình cấp nhiệt đẳng áp; Chu trình cấp nhiệt hỗn hợp.

   59 p hvct 28/12/2021 10 0

 • Giáo trình An toàn lao động

  Giáo trình An toàn lao động

  Giáo trình An toàn lao động cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động và công tác an toàn lao động; Nguyên nhân gây ra tai nạn lao động; Ảnh hưởng của vi khí hậu, bức xạ ion hoá và bụi; Ảnh hưởng của tiếng ồn và rung động;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   162 p hvct 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ ôtô

  Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ ôtô

  Giáo trình Hệ thống nhiên liệu động cơ ôtô cung cấp cho người học những kiến thức như: Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng sử dụng bộ chế hòa khí; Hệ thống nhiên liệu động cơ xăng điều khiển điện tử (EFI); Hệ thống phun xăng trực tiếp (GDI); Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel điều khiển cơ khí; Hệ thống nhiên liệu động cơ diesel điều...

   370 p hvct 28/12/2021 9 0

 • Giáo trình Cấu tạo Khung gầm ôtô

  Giáo trình Cấu tạo Khung gầm ôtô

  Giáo trình Cấu tạo Khung gầm ôtô cung cấp cho người học những kiến thức như: Công dụng-cấu tạo của hệ thống gầm ôtô; hệ thống truyền lực; hệ thống điều khiển; hệ thống chuyển động;...Mời các bạn cùng tham khảo!

   132 p hvct 28/12/2021 11 0

 • Giáo trình Nghề Công nghệ ôtô - Mô đun 16: Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định cuả động cơ

  Giáo trình Nghề Công nghệ ôtô - Mô đun 16: Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định cuả động cơ

  Giáo trình Nghề Công nghệ ôtô - Mô đun 16: Bảo dưỡng và sửa chữa cơ cấu trục khuỷu thanh truyền và bộ phận cố định cuả động cơ gồm có các bài học: Tháo lắp, nhận dạng bộ phận cố định và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền; bảo dưỡng bộ phận cố định của động cơ và cơ cấu trục khuỷu thanh truyền; sửa chữa bộ phận cố định của...

   99 p hvct 28/12/2021 12 0

 • Giáo trình Nghề Công nghệ ôtô - Mô đun 14: Thực hành hàn cơ bản

  Giáo trình Nghề Công nghệ ôtô - Mô đun 14: Thực hành hàn cơ bản

  Giáo trình Nghề Công nghệ ôtô - Mô đun 14: Thực hành hàn cơ bảncung cấp cho người học những kiến thức và kỹ năng: Sử dụng thành thạo các dụng cụ liên quan đến công việc hàn điện, hàn hơi và hàn thiếc; vận hành máy hàn, mỏ hàn đúng trình tự, yêu cầu kỹ thuật và an toàn; thực hiện được kỹ năng hàn điện, hàn hơi và hàn thiếc; chấp hành...

   40 p hvct 28/12/2021 16 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số