• Tài liệu dạy học môn Tin học trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

  Tài liệu dạy học môn Tin học trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

  Tài liệu dạy học môn Tin học trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng gồm có những nội dung chính sau: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản, sử dụng internet cơ bản.

   348 p hvct 26/04/2021 7 0

 • Giáo trình Thiết kế mạng LAN - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Thiết kế mạng LAN - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Thiết kế mạng LAN nhằm trang bị cho học viên các trường công nhân kỹ thuật và các trung tâm dạy nghề những kiến thức về mạng máy tính, cách xây dựng mạng quy mô nhỏ và lớn trong doanh nghiệp, các kiến thức này học viên có thể áp dụng trực tiếp vào lĩnh vực kinh doanh cũng như đời sống.

   136 p hvct 25/01/2021 41 0

 • Giáo trình Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính

  Giáo trình Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính

  Giáo trình Đo lường và điều khiển bằng máy tính với mục tiêu chính là: Sử dụng được các thiết bị đo, trình bày được nguyên tắc hoạt động của các thiết bị đo, trình bày được các sai phạm để tránh khi sử dụng các thiết bị đo, vận dụng thiết bị đo để xác định được các linh kiện điện tử hỏng,...

   50 p hvct 25/01/2021 22 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu được biên soạn nhằm giúp các học viên tiếp cận vấn đề cốt lõi nhất về mặt lý thuyết: các định nghĩa, khái niệm, hệ quả, định lý, giải thuật,… từ đó có thể áp dụng vào bài toán thực tế thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói riêng cũng như thiết kế hệ thống thông tin nói chung.

    p hvct 30/10/2020 29 0

 • Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cấu trúc máy tính - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cấu trúc máy tính cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cấu trúc máy tính, về tổ chức và hoạt động bộ vi xử lý, các thành phần phần trong hệ thống máy tính và các biện pháp kĩ thuật cơ bản. Cấu trúc máy tính là môn học cơ sở để sinh viên có thể thực hành bảo trì hệ thống máy tính.

    p hvct 30/10/2020 31 0

 • Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cấu trúc dữ liệu và giải thuật nhằm giúp học viên nắm các kiến thức về cấu trúc dữ liệu và giải thuật như mô tả được các khái niệm về kiểu dữ liệu trừu tượng (danh sách, cây, đồ thị), kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật; biết được các phép toán cơ bản tương ứng với các cấu trúc dữ liệu và các giải...

    p hvct 30/10/2020 33 0

 • Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng LAN: Nghề Quản trị mạng máy tính - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng LAN: Nghề Quản trị mạng máy tính - Tổng cục Dạy nghề

  Giáo trình Thiết kế, xây dựng mạng LAN: Nghề Quản trị mạng máy tính đã được xây dựng trên cơ sở phân tích nghề, phần kỹ năng nghề được kết cấu theo các mô đun môn học. Mô đun 26: Thiết kế, xây dựng mạng Lan là mô đun đào tạo chuyên môn nghề được biên soạn theo hình thức tích hợp lý thuyết và thực hành. Trong quá trình thực hiện, nhóm...

    p hvct 30/10/2020 36 0

 • Giáo trình Lập trình mạng: Nghề Quản trị mạng máy tính - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Lập trình mạng: Nghề Quản trị mạng máy tính - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Lập trình mạng: Nghề Quản trị mạng máy tính (Ban hành kèm theo Quyết định số: 120/QĐ-TCDN ngày 25 tháng 02 năm 2012 của Tổng cục Trưởng Tổng cục dạy nghề). Giáo trình này được biên soạn nhằm giúp sinh viên làm quen với những khái niệm và kỹ thuật mới trong lập trình mạng để đáp ứng được yêu cầu trong lập trình mạng.

    p hvct 30/10/2020 34 0

 • Giáo trình môn học Lập trình C - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình môn học Lập trình C - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 1)

  Giáo trình môn học Lập trình C - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề cung cấp cho sinh viên các kiến thức về khái niệm về ngôn ngữ lập trình; khái niệm về kiểu dữ liệu, kiểu dữ liệu có cấu trúc (cấu trúc dữ liệu); khái niệm về giải thuật; ngôn ngữ biểu diễn giải thuật; ngôn ngữ sơ đồ (lưu đồ), sử dụng lưu đồ để biểu...

    p hvct 30/10/2020 27 0

 • Giáo trình môn học Lập trình C - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Giáo trình môn học Lập trình C - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2)

  Giáo trình môn học Lập trình C - Nghề: Quản trị mạng - Trình độ: Cao đẳng nghề (Phần 2) trình bày về cấu trúc vòng lặp, hàm, mảng và chuỗi. Giáo trình dành cho các bạn Công nghệ thông tin, đặc biệt là chuyên ngành Kỹ thuật lập trình. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.

    p hvct 30/10/2020 29 0

 • Giáo trình Lý thuyết mật mã và An toàn thông tin - Phan Đình Diệu

  Giáo trình Lý thuyết mật mã và An toàn thông tin - Phan Đình Diệu

  Giáo trình Lý thuyết mật mã và An toàn thông tin được soạn để phục vụ cho việc học tập của sinh viên theo học ngành Công nghệ thông tin. Giáo trình gồm 7 chương: chương 1 giới thiệu chung về mật mã, chương 2 cơ sở toán học của lý thuyết mật mã, chương 3 các hệ mật mã khóa đối xứng, chương 4 các hệ mật mã khóa công khai, chương 5 bài toán xác...

    p hvct 30/10/2020 31 0

 • Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch số - KS.Nguyễn Văn Điềm

  Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch số - KS.Nguyễn Văn Điềm

  Giáo trình Kỹ thuật chuyển mạch số - KS.Nguyễn Văn Điềm biên soạn có nội dung trình bày về tổng quan về mạng viễn thông, trường chuyển mạch số, chuyển mạch gói, chuyển mạch ATM, giới thiệu tổng đài SPC, kết cuối tổng đài SPC,...

    p hvct 30/10/2020 31 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số