• Giáo trình Mạng máy tính - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Mạng máy tính - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Mục tiêu của giáo trình nhằm cung cấp cho sinh viên một tài liệu tham khảo chính về môn học Mạng máy tính, trong đó giới thiệu những khái niệm căn bản nhất về hệ thống mạng máy tính, đồng thời trang bị những kiến thức và một số kỹ năng chủ yếu cho việc bảo trì và quản trị một hệ thống mạng. Đây có thể coi là những kiến thức ban đầu...

   110 p hvct 29/09/2021 23 0

 • Giáo trình Kỹ năng mềm - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Kỹ năng mềm - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Kỹ năng mềm là một môn học cơ sở của học viên ngành sửa chữa máy tính và quản trị mạng. Môn học này nhằm trang bị cho học viên các trường công nhân kỹ thuật và các trung tâm dạy nghề những kiến thức về kỹ năng sống. Với các kiến thức này học viên có thể áp dụng trực tiếp vào lĩnh vực sản xuất cũng như đời sống.

   51 p hvct 29/09/2021 4 0

 • Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Kỹ thuật truyền số liệu là một môn học chuyên môn của học viên ngành sửa chữa máy tính và quản trị mạng. Môn học này nhằm trang bị cho học viên các trường công nhân kỹ thuật và các trung tâm dạy nghề những kiến thức về kỹ thuật truyền số liệu.

   79 p hvct 29/09/2021 4 0

 • Giáo trình Lý thuyết thông tin - TS. L ê Quyết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài, Ks. Dương Văn Hiếu (Biên soạn)

  Giáo trình Lý thuyết thông tin - TS. L ê Quyết Thắng, ThS. Phan Tấn Tài, Ks. Dương Văn Hiếu (Biên soạn)

  Giáo trình Lý thuyết thông tin cung cấp cho người đọc những khối kiến thức cơ bản của lý thuyết thông tin như: Độ do lượng tin (measure of information), sinh mã tách được (decypherable coding), kênh truyền tin rời rạc không nhớ (discrete memoryless channel) và sửa lỗi trên kênh truyền (error correcting codings). Mời các bạn cùng tham khảo.

   95 p hvct 31/07/2021 11 0

 • Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 1

  Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 1

  Tập bài giảng Thiết kế mạng được biên soạn cho đối tượng sinh viên Cao đẳng và Đại học khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Nam Định, được chia làm 6 chương. Phần 1 bài giảng này cung cấp cho các bạn các nội dung chính như: Mạng cục bộ; Cơ sở về cầu nối; Cơ sở về bộ chuyển mạch; Cơ sở về bộ chọn đường....

   144 p hvct 31/05/2021 27 0

 • Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2

  Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2

  Tiếp nối phần 1 Bài giảng Thiết kế mạng: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản như: Công nghệ Wireless; Thiết kế mạng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của bài giảng.

   78 p hvct 31/05/2021 20 0

 • Bài giảng Truyền số liệu: Phần 1

  Bài giảng Truyền số liệu: Phần 1

  Bài giảng Truyền số liệu: Phần 1 của trường ĐH Sư Phạm Kỹ Thuật Nam Định biên soạn cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm chung; Mã hóa và điều chế; Dồn kênh, phân kênh; Truyền dẫn đồng bộ và bất đồng bộ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   123 p hvct 31/05/2021 18 0

 • Bài giảng Truyền số liệu: Phần 2

  Bài giảng Truyền số liệu: Phần 2

  Tiếp nối nội dung phần 1, nội dung Bài giảng Truyền số liệu: Phần 2 cung cấp cho người học các kiến thức như sau: Điều khiển liên kết dữ liệu; Mạng chuyển mạch, Mạng chuyển mạch kênh, Mạng chuyển mạch gói. Mời các bạn cùng tham khảo!

   83 p hvct 31/05/2021 16 0

 • Tài liệu dạy học môn Tin học trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

  Tài liệu dạy học môn Tin học trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng

  Tài liệu dạy học môn Tin học trong chương trình đào tạo trình độ cao đẳng gồm có những nội dung chính sau: Hiểu biết về công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng máy tính cơ bản, xử lý văn bản cơ bản, sử dụng bảng tính cơ bản, sử dụng trình chiếu cơ bản, sử dụng internet cơ bản.

   348 p hvct 26/04/2021 36 0

 • Giáo trình Thiết kế mạng LAN - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Thiết kế mạng LAN - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính - Trình độ: Cao đẳng nghề (Tổng cục Dạy nghề)

  Giáo trình Thiết kế mạng LAN nhằm trang bị cho học viên các trường công nhân kỹ thuật và các trung tâm dạy nghề những kiến thức về mạng máy tính, cách xây dựng mạng quy mô nhỏ và lớn trong doanh nghiệp, các kiến thức này học viên có thể áp dụng trực tiếp vào lĩnh vực kinh doanh cũng như đời sống.

   136 p hvct 25/01/2021 67 0

 • Giáo trình Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính

  Giáo trình Đo lường và điều khiển bằng máy tính - Nghề: Kỹ thuật lắp ráp và sửa chữa máy tính

  Giáo trình Đo lường và điều khiển bằng máy tính với mục tiêu chính là: Sử dụng được các thiết bị đo, trình bày được nguyên tắc hoạt động của các thiết bị đo, trình bày được các sai phạm để tránh khi sử dụng các thiết bị đo, vận dụng thiết bị đo để xác định được các linh kiện điện tử hỏng,...

   50 p hvct 25/01/2021 42 0

 • Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu - Tổng cục dạy nghề

  Giáo trình Cơ sở dữ liệu được biên soạn nhằm giúp các học viên tiếp cận vấn đề cốt lõi nhất về mặt lý thuyết: các định nghĩa, khái niệm, hệ quả, định lý, giải thuật,… từ đó có thể áp dụng vào bài toán thực tế thiết kế chuẩn hóa cơ sở dữ liệu nói riêng cũng như thiết kế hệ thống thông tin nói chung.

    p hvct 30/10/2020 54 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số