• Ebook Những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam: Phần 1

  Ebook Những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam: Phần 1

  Cuốn sách giới thiệu 23 ngôi chùa tiêu biểu ở ba miền Bắc - Trung - Nam. Các bài viết về những ngôi chùa này chủ yếu được tuyển chọn và lược trích từ các bài viết trong một số cuốn sách và tạp chí đã xuất bản. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   99 p hvct 27/06/2022 48 0

 • Ebook Những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam: Phần 2

  Ebook Những ngôi chùa nổi tiếng ở Việt Nam: Phần 2

  Tìm hiểu về những ngôi chùa, không chỉ giúp chúng ta thấy được đặc điểm của Phật giáo Việt Nam nói riêng, đặc điểm của tôn giáo và tín ngưỡng Việt Nam nói chung, mà còn giúp chúng ta hiểu được một mặt quan trọng của lịch sử văn hóa và tư tưởng Việt Nam. Mời các bạn cùng tìm hiểu phần 2 cuốn sách.

   97 p hvct 27/06/2022 42 0

 • Ebook Bác Hồ: Những câu chuyện cảm động (In lần thứ 3) - Phần 1

  Ebook Bác Hồ: Những câu chuyện cảm động (In lần thứ 3) - Phần 1

  Phần do kính yêu Bác, phần do yêu cầu công việc, nhà báo Kim Nhật đã bỏ tâm lực trong nhiều năm để tìm hiểu, sưu tập, nghiền ngẫm và viết nên 26 bài viết nhỏ trong tập sách còn khiêm tốn mang tên Bác Hồ - những câu chuyện cảm động. Sách được chia thành 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo nội dung phần 1 cuốn sách.

   65 p hvct 27/06/2022 52 0

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đề chung về văn hóa du lịch; các thành tố của văn hóa Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   103 p hvct 27/06/2022 40 0

 • Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 - PGS. TS Hoàng Văn Thành

  Tiếp nội dung phần 1, Giáo trình Văn hóa du lịch: Phần 2 cung cấp cho người học những kiến thức như: Tiến trình lịch sử của văn hóa Việt Nam; Khai thác các giá trị văn hóa trong kinh doanh du lịch; các sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng của Việt Nam. Mời các bạn cùng tham khảo!

   146 p hvct 27/06/2022 39 0

 • Giáo trình Các dân tộc Việt Nam (Nghề: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng)

  Giáo trình Các dân tộc Việt Nam (Nghề: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng)

  Giáo trình Các dân tộc Việt Nam (Nghề: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng) được biên soạn dùng cho việc học tập và giảng dạy môn các dân tộc Việt Nam của thầy và trò ngành hướng dẫn du lịch. Giáo trình gồm 5 bài với nội dung: Các vấn đề chủng tộc, dân tộc và tộc người; Các tộc người thiểu số Nam Bộ; Các tộc người thiểu số ở Tây Nguyên;...

   83 p hvct 27/06/2022 38 0

 • Giáo trình Du lịch sinh thái (Nghề: Hướng dẫn viên du lịch - Cao đẳng)

  Giáo trình Du lịch sinh thái (Nghề: Hướng dẫn viên du lịch - Cao đẳng)

  Giáo trình Du lịch sinh thái (Nghề: Hướng dẫn viên du lịch - Cao đẳng) được biên soạn để phục vụ cho việc giảng dạy, học tập của giáo viên và sinh viên ngành Hướng dẫn du lịch trình độ Cao đẳng. Kết cấu của giáo trình được chia thành 4 chương: chương 1 - những vấn đề cơ bản về du lịch sinh thái; chương 2 - ô nhiễm môi trường trong hoạt...

   62 p hvct 27/06/2022 32 0

 • Giáo trình Tổng quan cơ sở lưu trú (Ngành: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng)

  Giáo trình Tổng quan cơ sở lưu trú (Ngành: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng)

  Giáo trình Tổng quan cơ sở lưu trú (Ngành: Hướng dẫn du lịch - Cao đẳng) nhằm giúp học viên: hiểu rõ về hệ thống cơ sở lưu trú trong du lịch; biết được đặc điểm các dịch vụ, cơ sở vật chất kỹ thuật, nét đặc trưng, các yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn các loại hình cơ sở lưu trú du lịch; nắm được hệ thống, xu hướng phát...

   98 p hvct 27/06/2022 34 0

 • Giáo trình Thuyết minh du lịch

  Giáo trình Thuyết minh du lịch

  Học xong Giáo trình Thuyết minh du lịch này giúp cho học viên hiểu và làm được: Sưu tầm, và sử dụng tài liệu cho bài thuyết minh, phục vụ khách du lịch. Viết được một bài thuyết minh du lịch. Thực hiện được bài thuyết minh du lịch trước đoàn khách du lịch mình phụ trách.

   81 p hvct 31/08/2021 116 0

 • Giáo trình Hướng dẫn tại điểm du lịch (Phần lý thuyết)

  Giáo trình Hướng dẫn tại điểm du lịch (Phần lý thuyết)

  Giáo trình Hướng dẫn tại điểm du lịch (Phần lý thuyết) cung cấp cho người học những kiến thức như: Phương pháp hướng dẫn du lịch tại điểm có tính tôn giáo; Phương pháp hướng dẫn tại điểm có tính Lịch sử; Phương pháp hướng dẫn tại điểm du lịch Môi trường sinh thái. Mời các bạn cùng tham khảo!

   78 p hvct 31/08/2021 122 0

 • Giáo trình Hướng dẫn tại điểm du lịch (Phần thực hành)

  Giáo trình Hướng dẫn tại điểm du lịch (Phần thực hành)

  Giáo trình Hướng dẫn tại điểm du lịch (Phần thực hành) cung cấp cho người học những kiến thức như: Một số điểm du lịch tại vũng tàu học viên hướng dẫn du lịch đến học thực hành; Một số điểm du lịch tại cần thơ học viên hướng dẫn du lịch đến học thực hành.

   130 p hvct 31/08/2021 128 0

 • Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 1 - PGS. TS Lê Anh Tuấn

  Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 1 - PGS. TS Lê Anh Tuấn

  Giáo trình Tổng quan du lịch: Phần 1 cung cấp cho người học những kiến thức như: Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu môn học; Khái quát về hoạt động du lịch; Điều kiện phát triển du lịch; Các lĩnh vực kinh doanh du lịch; Thời vụ du lịch; Cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch.

   165 p hvct 31/07/2021 96 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số