• Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng)

  Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng)

  Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp Nghề: Quản trị mạng cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đè chung về bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn điện; kỹ thuật an toàn cháy nổ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p hvct 28/12/2021 11 0

 • Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Nội dung của giáo trình An toàn lao động (Nghề: Công nghệ ô tô) được biên soạn gồm 2 chương: Chương 1: Những khái niệm cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động; Chương 2: Kỹ thuật an toàn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình!

   55 p hvct 28/12/2021 10 0

 • Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Giáo trình nghề Hàn)

  Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Giáo trình nghề Hàn)

  Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động giúp học viên có khả năng: Trình bày được mục đích, ý nghĩa, tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động; trình bày các khái niệm cơ bản về công tác tổ chức bảo hộ lao động; phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn; trình bày được ảnh hưởng của vi khí hậu, bức xạ ion hóa, bụi,...

   36 p hvct 28/12/2021 10 0

 • Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Cắt gọt kim loại)

  Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Cắt gọt kim loại)

  Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Cắt gọt kim loại) cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động; Kỹ thuật an toàn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p hvct 28/12/2021 7 0

 • Giáo trình An toàn điện (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình An toàn điện (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình An toàn điện với mục tiêu giúp các bạn đọc có thể hiểu biết về công tác bảo hộ lao động; Trình bày được những nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về điện cho người và thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p hvct 28/12/2021 8 0

 • Giáo trình An toàn lao động (Ngành: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình An toàn lao động (Ngành: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình An toàn lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về công tác Bảo hộ lao động; Vệ sinh lao động và các giải pháp kỹ thuật vệ sinh; Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy và thiết bị; Kỹ thuật an toàn điện; Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ; Thao tác thực hành cấp cứu người bị tai nạn lao động.

   87 p hvct 28/12/2021 7 0

 • Giáo trình An toàn lao động

  Giáo trình An toàn lao động

  Giáo trình An toàn lao động của trường CĐ Nghề Công Nghiệp Hà Nội cung cấp cho học sinh các kiến thức về bảo hộ, an toàn lao động, các nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về điện cho người và thiết bị; về kỹ năng phòng chống cháy, nổ và thực hiện các biện pháp an toàn điện, điện tử và sơ cấp cứu được cho người bị điện...

   49 p hvct 28/12/2021 8 0

 • Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp - Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên)

  Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp - Lê Thị Thanh Hương (Chủ biên)

  Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp lưu hành nội bộ tại trường cao đẳng nghề Công nghiệp Hà Nội với kết cấu nội dung gồm 4 chương: Những vấn đề chung về bảo hộ lao động, kỹ thuật vệ sinh lao động, kỹ thuật an toàn điện, kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ

   54 p hvct 28/12/2021 8 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 2

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 2 của modul này sẽ trình bày sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về trang bị bảo hộ và biển báo an toàn trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   41 p hvct 26/04/2021 44 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 3

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Chương 3

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 3 của modul này sẽ trình bày sẽ cung cấp cho người học những hiểu biết cơ bản về phân loại và nguyên nhân các tai nạn trong Xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   18 p hvct 26/04/2021 39 0

 • Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 1 Giới thiệu về an toàn trong xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul này sẽ trình bày tổng quan về An toàn lao động trong Xây dựng và các quy tắc an toàn lao động trong xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   11 p hvct 26/04/2021 47 0

 • Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng - Bài 1

  Bài giảng Modul 2 Phòng tránh tai nạn trong Xây dựng nằm trong bộ bài giảng về An toàn lao động trong Xây dựng và Công nghiệp. Bài 1 của modul sẽ cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về an toàn khi làm việc sinh nhiệt, điện và hàn dành cho công nhân xây dựng. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   38 p hvct 26/04/2021 44 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số