• Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 3: Kỹ thuật an toàn lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Các yếu tố nguy hiểm và biện pháp phòng ngừa; An toàn trong thiết kế các cơ sở sản xuất; An toàn lao động trong ngành cơ khí; An toàn điện; An toàn thiết bị áp lực; An toàn lao động trong xây dựng; An toàn lao động trong quản lý và sử dụng...

   90 p hvct 21/02/2022 52 0

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 2: Vệ sinh môi trường lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 2: Vệ sinh môi trường lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 2: Vệ sinh môi trường lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về vệ sinh lao động; Điều kiện vi khí hậu trong sản xuất; Phòng chống bụi trong sản xuất; Phòng chống tiếng ồn và rung động trong sản xuất; Chiếu sáng trong sản xuất công nghiệp; Thông gió trong sản xuất công...

   35 p hvct 21/02/2022 57 0

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 1: Tổng quan về An toàn vệ sinh lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 1: Tổng quan về An toàn vệ sinh lao động

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 1: Tổng quan về An toàn vệ sinh lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Một số khái niệm về An toàn Vệ sinh lao động (ATVSLĐ); Luật pháp về An toàn Vệ sinh lao động; Thực trạng công tác An toàn lao động; Triển khai công tác An toàn Vệ sinh lao động ở cơ sở sản xuất; Hệ thống quản lý An toàn Vệ...

   29 p hvct 21/02/2022 50 0

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 4: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 4: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 4: Kỹ thuật phòng cháy chữa cháy cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề cơ bản về cháy nổ; Phòng cháy trong công nghiệp; Chữa cháy và phương tiện chữa cháy; Thoát hiểm trong công trình khi có cháy.

   30 p hvct 21/02/2022 55 0

 • Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 5: An toàn và sức khỏe cộng đồng (sức khỏe môi trường)

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 5: An toàn và sức khỏe cộng đồng (sức khỏe môi trường)

  Bài giảng An toàn vệ sinh lao động - Chương 5: An toàn và sức khỏe cộng đồng (sức khỏe môi trường) cung cấp cho người học các kiến thức: Các khái niệm; Các phương pháp đánh giá phơi nhiễm; Những thách thức toàn cầu về môi trường và sức khỏe cộng đồng trong thế kỷ 21 và xa hơn; Khung đánh giá yếu tố nguy cơ trong sức khỏe môi trường; Các...

   38 p hvct 21/02/2022 51 0

 • Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng)

  Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp (Nghề: Quản trị mạng - Cao đẳng)

  Giáo trình An toàn vệ sinh công nghiệp Nghề: Quản trị mạng cung cấp cho người học những kiến thức như: Những vấn đè chung về bảo hộ lao động; kỹ thuật vệ sinh lao động; kỹ thuật an toàn điện; kỹ thuật an toàn cháy nổ. Mời các bạn cùng tham khảo!

   49 p hvct 28/12/2021 73 0

 • Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Công nghệ ô tô)

  Nội dung của giáo trình An toàn lao động (Nghề: Công nghệ ô tô) được biên soạn gồm 2 chương: Chương 1: Những khái niệm cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động; Chương 2: Kỹ thuật an toàn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm chi tiết nội dung của giáo trình!

   55 p hvct 28/12/2021 67 0

 • Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Giáo trình nghề Hàn)

  Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động (Giáo trình nghề Hàn)

  Giáo trình Kỹ thuật an toàn và bảo hộ lao động giúp học viên có khả năng: Trình bày được mục đích, ý nghĩa, tính chất và nhiệm vụ của công tác bảo hộ lao động; trình bày các khái niệm cơ bản về công tác tổ chức bảo hộ lao động; phân tích được nguyên nhân gây ra tai nạn; trình bày được ảnh hưởng của vi khí hậu, bức xạ ion hóa, bụi,...

   36 p hvct 28/12/2021 90 0

 • Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Cắt gọt kim loại)

  Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Cắt gọt kim loại)

  Giáo trình An toàn lao động (Nghề: Cắt gọt kim loại) cung cấp cho người học những kiến thức như: Những khái niệm cơ bản về bảo hộ và an toàn lao động; Kỹ thuật an toàn lao động. Mời các bạn cùng tham khảo!

   56 p hvct 28/12/2021 66 0

 • Giáo trình An toàn điện (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình An toàn điện (Nghề: Điện tử công nghiệp)

  Giáo trình An toàn điện với mục tiêu giúp các bạn đọc có thể hiểu biết về công tác bảo hộ lao động; Trình bày được những nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về điện cho người và thiết bị. Mời các bạn cùng tham khảo!

   67 p hvct 28/12/2021 63 0

 • Giáo trình An toàn lao động (Ngành: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình An toàn lao động (Ngành: Công nghệ ô tô)

  Giáo trình An toàn lao động cung cấp cho người học các kiến thức: Những vấn đề chung về công tác Bảo hộ lao động; Vệ sinh lao động và các giải pháp kỹ thuật vệ sinh; Kỹ thuật an toàn khi sử dụng máy và thiết bị; Kỹ thuật an toàn điện; Kỹ thuật an toàn phòng chống cháy nổ; Thao tác thực hành cấp cứu người bị tai nạn lao động.

   87 p hvct 28/12/2021 65 0

 • Giáo trình An toàn lao động

  Giáo trình An toàn lao động

  Giáo trình An toàn lao động của trường CĐ Nghề Công Nghiệp Hà Nội cung cấp cho học sinh các kiến thức về bảo hộ, an toàn lao động, các nguyên tắc và tiêu chuẩn để đảm bảo an toàn về điện cho người và thiết bị; về kỹ năng phòng chống cháy, nổ và thực hiện các biện pháp an toàn điện, điện tử và sơ cấp cứu được cho người bị điện...

   49 p hvct 28/12/2021 56 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số