• Ebook Kỹ thuật cắt may - Thiết kế thời trang nữ: Phần 2

  Ebook Kỹ thuật cắt may - Thiết kế thời trang nữ: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Kỹ thuật cắt may - Thiết kế thời trang nữ" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Thiết kế kết cấu cổ áo; Ví dụ về thiết kế kết cấu trang phục nữ; Thiết kế kết cấu trang phục chức năng. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   118 p hvct 21/03/2022 55 0

 • Ebook Kỹ thuật cắt may - Thiết kế thời trang nữ: Phần 1

  Ebook Kỹ thuật cắt may - Thiết kế thời trang nữ: Phần 1

  Tài liệu "Kỹ thuật cắt may - Thiết kế thời trang nữ" phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Khái quát về thiết kế kết cấu trang phục; Các yếu tố của kết cấu trang phục; Phương pháp thiết kế kết cấu trang phục; Công cụ và ký hiệu dùng trong thiết kế kết cấu trang phục; Khái quát về đặc điểm cơ thể nữ; Thiết kế kết cấu của phần áo;...

   98 p hvct 21/03/2022 54 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế trang phục: Phần 2

  Ebook Cơ sở thiết kế trang phục: Phần 2

  Nối tiếp phần 1, phần 2 của tài liệu "Cơ sở thiết kế trang phục" tiếp tục trình bày các nội dung chính sau: Xây dựng hệ thống cỡ số; Nguyên tắc xây dựng ký hiệu cỡ số và sử dụng hệ thống cỡ số; Các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống cỡ số; Xây dựng hệ thống cỡ số. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung chi tiết.

   91 p hvct 21/03/2022 71 0

 • Ebook Cơ sở thiết kế trang phục: Phần 1

  Ebook Cơ sở thiết kế trang phục: Phần 1

  Tài liệu "Cơ sở thiết kế trang phục" trình bày những kiến thức cơ bản trong ngành may công nghiệp, phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Đặc điểm hình thái cơ thể người; Phân tích hình dáng cơ thể người; Kỹ thuật đo; Các kích thước cần đo phục vụ cho thiết kế trang phục trong sản xuất may công nghiệp; Chọn phương pháp đo và kỹ thuật đo,...

   68 p hvct 21/03/2022 71 0

 • Giáo trình Thiết kế quần áo - TS. Trần Thủy Bình (chủ biên)

  Giáo trình Thiết kế quần áo - TS. Trần Thủy Bình (chủ biên)

  Giáo trình Thiết kế quần áo do TS. Trần Thủy Bình làm chủ biên có bố cục gồm hai phần và 11 chương, trình bày những nội dung sau: Phần A những kiến thức cơ sở bao gồm từ chương 1 tới chương 4, phần B phương pháp thiết kế quần áo thông dụng từ chương 5 tới chương 11. Tài liệu là nguồn tham khảo hữu ích cho các bạn sinh viên và giảng viên chuyên...

    p hvct 30/10/2020 226 0

 • Giáo trình Đồ họa trang phục (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 1 - ThS. Nguyễn Trí Dũng

  Giáo trình Đồ họa trang phục (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 1 - ThS. Nguyễn Trí Dũng

  Giáo trình "Đồ họa trang phục (dùng cho trình độ cao đẳng nghề)" có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng, các cán bộ kỹ thuật ngành may, các nhà thiết kế thời trang và những ai quan tâm đến lĩnh vực này. Phần 1 cuốn sách trình bày các nội dung của bài 1 - Tổng quan phần mềm CorelDraw 12. Mời các bạn cùng tham...

    p hvct 30/10/2020 177 0

 • Giáo trình Đồ họa trang phục (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 2 - ThS. Nguyễn Trí Dũng

  Giáo trình Đồ họa trang phục (dùng cho trình độ cao đẳng nghề): Phần 2 - ThS. Nguyễn Trí Dũng

  Nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn giáo trình "Đồ họa trang phục (dùng cho trình độ cao đẳng nghề)", phần 2 trình bày các nội dung: Thiết kế đồ họa căn bản, thiết kế đồ họa trang phục. Đây là một tài liệu tham khảo hữu ích dành cho cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng, các cán bộ kỹ thuật ngành may, các nhà thiết kế thời trang và...

    p hvct 30/10/2020 112 0

 • Giáo trình Thiết kế quần áo bảo hộ lao động: Phần 1 - ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Trần Tuấn Anh

  Giáo trình Thiết kế quần áo bảo hộ lao động: Phần 1 - ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Trần Tuấn Anh

  Giáo trình Thiết kế quần áo bảo hộ lao động do ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Trần Tuấn Anh biên soạn gồm phần mở đầu và 4 chương. Giáo trình được chia làm 2 phần. Phần 1 sau đây trình bày nội dung phần mở đầu, chương 1 - phương pháp thiết kế căn bản, chương 2 - phương pháp thiết kế áo bảo hộ lao động.

    p hvct 30/10/2020 144 0

 • Giáo trình Thiết kế quần áo bảo hộ lao động: Phần 2 - ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Trần Tuấn Anh

  Giáo trình Thiết kế quần áo bảo hộ lao động: Phần 2 - ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Trần Tuấn Anh

  Phần 2 Giáo trình Thiết kế quần áo bảo hộ lao động do ThS. Trần Thị Thêu, ThS. Trần Tuấn Anh biên soạn gồm nội dung chương 3 và chương 4 của tài liệu: chương 3 - phương pháp thiết kế quần áo bảo hộ lao động, chương 4 - phương pháp thiết kế quần áo liền quần. Giáo trình dành cho sinh viên ngành Thiết kế thời trang - May mặc và các ngành khác có...

    p hvct 30/10/2020 124 0

 • Chương trình môn học: Thiết kế thời trang áo jacket, veston nữ một lớp (MH25)

  Chương trình môn học: Thiết kế thời trang áo jacket, veston nữ một lớp (MH25)

  Chương trình môn học: Thiết kế thời trang áo jacket, veston nữ một lớp (MH25) trình bày thông tin về môn học, nội dung cơ bản của các bài học trong chương trình mô đun. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

    p hvct 30/10/2020 110 0

 • Tài liệu hướng dẫn 1: Thiết kế và thực hiện nghiên cứu lĩnh vực và nghiên cứu sơ bộ - Vũ Văn Đại (dịch)

  Tài liệu hướng dẫn 1: Thiết kế và thực hiện nghiên cứu lĩnh vực và nghiên cứu sơ bộ - Vũ Văn Đại (dịch)

  Tài liệu hướng dẫn 1: Thiết kế và thực hiện nghiên cứu lĩnh vực và nghiên cứu sơ bộ là một trong sáu tập "Tài liệu hướng dẫn triển khai phương pháp tiếp cận theo năng lực trong đào tạo nghề". Nội dung của tài liệu giới thiệu sách hướng dẫn phương pháp thiết kế và thực hiện nghiên cứu lĩnh vực nghề và nghiên cứu sơ bộ, nghiên cứu hoạch...

    p hvct 30/10/2020 125 0

 • Chương trình môn học: Thiết kế mẫu công nghiệp (MH23)

  Chương trình môn học: Thiết kế mẫu công nghiệp (MH23)

  Chương trình môn học: Thiết kế mẫu công nghiệp cung cấp cho người đọc các thông tin môn học Thiết kế mẫu công nghiệp dành cho các học viên trình độ sơ cấp nghề, chương trình chi tiết nội dung của mô dun Thiết kế mẫu công nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu.

    p hvct 30/10/2020 125 1

Hướng dẫn khai thác thư viện số