• Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 6: Quan trắc chuyển dịch công trình

  Công tác trắc địa trong xây dựng nhà cao tầng - Chương 6: Quan trắc chuyển dịch công trình

  Chương 6 - Quan trắc chuyển dịch công trình. Nội dung chính trong chương này gồm có: Công tác quan trắc dịch chuyển trong giai đoạn thi công, quan trắc độ nghiêng của nhà cao tầng trong quá trình thi công, quan trắc độ lún của nhà cao tầng trong quá trình thi công, quan trắc độ lún và độ nghiêng trong quá trình khai thác sử dụng, quan trắc biến dạng của các...

   12 p hvct 30/10/2020 98 0

 • Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 6: Các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng

  Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 6: Các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng

  Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 6: Các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Khái niệm về các hệ kết cấu chịu lực nhà cao tầng, đặc điểm chịu lực nhà cao tầng, đặc điểm sử dụng vật liệu, nguyên tắc lựa chọn kết cấu chịu lực nhà cao tầng, lựa chọn kết cấu theo chiều cao...

   20 p hvct 30/10/2020 83 0

 • Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 7: Nguyên lý tính toán kết cấu nhà cao tầng

  Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 7: Nguyên lý tính toán kết cấu nhà cao tầng

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Các giả thiết tính toán, ảnh hưởng của kết cấu sàn đến hệ chịu lực thẳng đứng, sơ đồ tính toán, các phương pháp tính toán, xác định tải trọng, tải trọng thẳng đứng, tải trọng gió, tải trọng động đất. Mời các bạn cùng tham khảo.

   24 p hvct 30/10/2020 92 0

 • Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 8: Tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ phẳng

  Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 8: Tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ phẳng

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Hệ khung - vách; chuyển vị ngang của khung nhiều tầng, nhiều nhịp; tính toán hệ khung - vách đặc; tính toán hệ khung - vách liền khung; tính toán vách có lỗ; các thí dụ tính toán; tính toán hệ lõi (hộp) có tầng cứng. Mời các bạn cùng tham khảo.

   28 p hvct 29/10/2020 97 0

 • Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 9: Tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ không gian

  Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 9: Tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ không gian

  Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tính toán các hệ chịu lực theo sơ đồ không gian, giả thiết tính toán và các công thức cơ bản, các đặc trưng hình học và độ cứng của ngôi nhà, xác định nội lực trong tường cứng do tải trọng thẳng đứng đặt lệch tâm, các thí dụ tính toán, tính toán biến dạng theo tải trọng gió, chuyển vị ngang của...

   49 p hvct 29/10/2020 91 0

 • Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 10: Nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo các tiết diện bê tông cốt thép

  Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 10: Nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo các tiết diện bê tông cốt thép

  Bài giảng Kết cấu nền và móng nhà cao tầng - Chương 10: Nguyên tắc kiểm tra bền và cấu tạo các tiết diện bê tông cốt thép. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc chung, các tiết diện tính toán và tổ hợp nội lực, kiểm tra các tiết diện ngang, cấu tạo khung chịu lực, cấu tạo vách, lõi cứng.

   14 p hvct 29/10/2020 91 0

 • Giáo trình Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng - Tập III

  Giáo trình Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng - Tập III

  Giáo trình Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng - Tập III với các nội dung trình bày chính: Xử lý sự cố công trình kết cấu thép, xử lý sự cố công trình kết cấu đặc biệt, xử lý sự cố thấm dột, xử lý sự cố công trình trang trí, cửa và nền sàn,... Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo tài liệu.

    p hvct 29/10/2020 31 0

 • Giáo trình Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng - Tập II

  Giáo trình Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng - Tập II

  Để giúp cho các kĩ sư xây dựng có một số kiến thức trong công tác xử lí sự cố công trình, mà cuốn "Giáo trình Sổ tay xử lý sự cố công trình xây dựng - Tập II". Cuốn sách chủ yếu trình bày công tác kiểm định và xử lí hai loại sự cố lớn của công trình là kết cấu và nền móng, đưa ra nhiều ví dụ xử lý công trình thực tế để tham khảo....

    p hvct 29/10/2020 26 0

 • Giáo trình Vật liệu xây dựng

  Giáo trình Vật liệu xây dựng

  Vật liệu xây dựng chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong các công trình xây dựng. Chất lượng của vật liệu có ảnh hưởng lớn đến chất lượng và tuổi thọ công trình. Muốn sử dụng vật liệu đạt hiểu quả kinh tế và kỹ thuật cao cần hiểu biết về vật liệu xây dựng. Giáo trình Vật liệu xây dựng được biên soạn theo đề cương...

    p hvct 29/10/2020 15 0

 • Ebook Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng

  Ebook Thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng

  Giáo trình thử nghiệm vật liệu và công trình xây dựng được viết theo chương trình đào tạo chuyên ngành vật liệu và công nghệ xây dựng và các chuyên ngành theo ngành Xây dựng công trình giao thông. Nội dung của Giáo trình bao gồm các thử nghiệm chính cho các vật liệu xây dựng cầu đường như cốt liệu, bê tông, xi măng, bitum, bê tông át phan, thép, phần...

    p hvct 29/10/2020 27 0

 • Giáo trình Cấu tạo kiến trúc

  Giáo trình Cấu tạo kiến trúc

  Giáo trình được viết theo đề cương môn học Cấu tạo kiến trúc, cuốn sách là sự kết hợp khá đầy đủ của những chi tiết cấu tạo kiến trúc của một công trình xây dựng dân dụng. Có kết cấu nôi dung gồm 3 phần trình bày về những ván đề chung, cấu tạo nhà dân dung, cấu tạo nhà công nghiệp sẽ giúp các bạn hiểu thêm hơn về Cấu tạo kiến...

    p hvct 29/10/2020 17 0

 • Ebook Sổ tay tư vấn giám sát: Các công trình xây dựng đường ô tô

  Ebook Sổ tay tư vấn giám sát: Các công trình xây dựng đường ô tô

  Sổ tay tư vấn giám sát: Các công trình xây dựng đường ô tô có cấu trúc gồm 9 chương. Trình bày các kiến thức về nội dung và cơ sở để thực hiện công tác của tư vấn giám sát trong quá trình thi công xây dựng đường, công tác chuẩn bị, công tác xây dựng nền đường đào, đắp và nền có xử lý đặc biệt,... Tham khảo nội dung tài liệu để nắm...

    p hvct 29/10/2020 28 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số