Giáo trình Kỹ thuật nguội - Nghề: Điện công nghiệp - Trình độ: Cao đẳng nghề

Giáo trình Kỹ thuật nguội với ý nghĩa là Trong quá trình lắp đặt, bảo trì và sửa chữa các thiết bị điện, người công nhân thợ điện cần phải làm tốt các công việc của nghề cơ khí như: Sử dụng, thao tác đúng kỹ thuật về dụng cụ cơ khí ,biết vạch dấu, đục, giũa, cưa khoan, khoét, doa, uốn và nắn kim loại…