Giáo trình Nền móng: Phần 2

Giáo trình Nền móng: Phần 2 được nối tiếp phần 1 thông tin đến các bạn với những nội dung thiết kế móng cọc; khái niệm và phân loại móng cọc; nguyên tắc cơ bản thiết kế móng cọc; nguyên tắc cơ bản khảo sát địa chất; trình tự thiết kế móng cọc; thiết kế móng cọc đài thấp; xác định tổ hợp tải trọng cho nội lực nguy hiểm nhất xuống móng; tính toán và kiểm tra lún; gia cố nền đất yếu. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.