Ứng dụng phần mềm Adobe Presenter 10 để thiết kế bài giảng điện tử E-Learning

Nội dung bài viết nêu lên việc ứng dụng phần mềm Adobe Presenter 10 để thiết kế bài giảng điện tử E-Learning. Để hiểu rõ hơn, mời các bạn tham khảo chi tiết nội dung bài viết.